Лист № 287 від 03.11.2011 р. Президенту України п. Януковичу В.Ф. щодо Закону України № 8521 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощенної системи оподаткування, обліку та звітності)"

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Президенту України

Януковичу Віктору Федоровичу

 

 

 

 

 

 

 

Вих. № 287

від  03.11.2011 р.

 

 

Щодо Закону України № 8521

«Про внесення змін до Податкового кодексу

України та деяких інших законодавчих актів

України (щодо спрощеної системи оподаткування,

обліку та звітності)»

 

 

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об‘єднує 115 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

20 жовтня 2011 року Верховною  Радою України  було прийнято Закон України №8521 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності)».

Просимо Вас звернути увагу на те, що поряд із обґрунтованими змінами, що вносяться вказаним законодавчим актом до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України,  зазначається, що спрощена система оподаткування не поширюється на такий вид діяльності як «діяльність з надання послуг пошти та зв’язку» (пропоновані зміни до пункту «8» підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України).

На наш погляд, така пропозиція не є виваженою з огляду на наступне.

Відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» до діяльності з надання послуг пошти та зв’язку (КВЕД 64) віднесені послуги, які надаються в переважній більшості споживачам. Зокрема, це «поштова та кур'єрська діяльність» (КВЕД 64.1), яка включає в себе також і підклас «кур'єрська діяльність» (КВЕД 64.12.0 - виймання, перевезення і доставку листів, бандеролей та посилок, що здійснюється недержавними підприємствами) та «діяльність зв'язку» (КВЕД 64.2), що включає в себе підклас «діяльність зв'язку»  (КВЕД  64.20.0 - передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляцію радіо- та телевізійних програм; технічне обслуговування мережі електрозв'язку; надання доступу до мережі Інтернет).

Зазначені види діяльності на даний час досить активно здійснюються суб’єктами малого підприємництва, в тому числі фізичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, що в кінцевому результаті дає змогу здешевлювати вартість надаваних послуг споживачам.

На нашу думку, новації, запропоновані вказаним законодавчим актом, сприятимуть  витісненню з ринку послуг пошти та зв’язку суб’єктів  господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що перебувають на спрощеній системі оподаткування, призведуть до погіршення забезпечення населення України зазначеними  послугами, підвищать їх вартість, зменшать податкові надходження до місцевих бюджетів та створюватимуть умови для підвищення соціальної напруги в суспільстві.

З огляду на зазначене, просимо Вас ветувати Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності)» та направити до Верховної Ради України пропозицію про вилучення діяльності з надання послуг пошти та зв’язку з переліку сфер діяльності, де суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку.

Додаток: Порівняльна таблиця до Закону України № 8521 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності)», на 1 арк.

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України

 

Тетяна Попова