Лист № 269 від 27.12.2019 Мінфіну щодо заходів реагування, направлених на відкликання інформації, розміщеної ІДД ДПС на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01

Вихідні реквізити
Вих. № 269 від 27.12.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство фінансів України

Міністру фінансів України

МАРКАРОВІЙ О.С.

 

Вих. № 269

від 27 грудня 2019 року

 

Щодо заходів реагування

 

Шановна Оксано Сергіївно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Інформаційно-довідковим департаментом Державної податкової служби України (далі – ІДД ДПС) на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01 розміщено інформацію, за змістом якої «фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі, яка належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи». В обґрунтування такої позиції ІДД ДПС посилається, зокрема, на підпункт 291.5.1 пункту 291.5 статті 291, підпункт 5 пункту 298.3 статті 298 Податкового кодексу України (див. http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015728-fop-yedinnik-ne-mozhe-nadavati-provayderski-poslugi).

Вважаємо, що ІДД ДПС зроблено неправильний суб’єктивний висновок, який може невірно застосовуватись як операторами, провайдерами телекомунікацій, так і перевіряючими органами, в т.ч. податкової служби, та який не ґрунтується на нормах законодавства.

20 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», яким, зокрема, внесено зміни до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5, виклавши у новій редакції, згідно з якою, не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

«8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж».

Ці законодавчі положення набрали чинності з 20 жовтня 2019 року.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (у чинній редакції) діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках, також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

З даних Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, ведення якого забезпечує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, слідує, що оператори, провайдери телекомунікацій, при здійсненні діяльності з надання послуг доступу до Інтернету мають право здійснення технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж. Та, відповідно, саме з таким формулюванням, внесені до згаданого Реєстру.

Пунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України постачанням послуг визначено будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:

а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;

б) постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;

в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;

г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;

ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною).

Отже, у розумінні податкового законодавства, здійснення технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж, не є постачанням послуг.

Звертаємо увагу також і на те, що відповідно до статті 1 Закону України «Про телекомунікації» телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Крім того, законодавство у сфері телекомунікацій не визначає, а оператори, провайдери телекомунікацій не здійснюють діяльність «з надання провайдерських послуг доступу до мереж Інтернет». Послуги з такою назвою не існувало і не існує взагалі.

 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) створено у рамках Електронного Уряду з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій у сфері побудови веб-ресурсу та розглядається як інтегрований ресурс в інформаційне середовище органів ДПС України, у якому уся направленість діяльності ДПС, як внутрішня так і зовнішня, а також усі відповідні процеси інформаційно-довідкових ресурсів підтримуються та забезпечуються інформаційно-комп’ютерними технологіями. Робота ЗІР направлена на забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією. ЗІР наповнюється інформацією, яка містить загальну позицію ДПС із застосуванням норм податкового законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, без врахування особливостей конкретного платника податків та специфіки конкретних ситуацій та не є податковою консультацією в розумінні глави 3 «Податкова консультація» Податкового кодексу України і не спричиняє правових наслідків, передбачених статтею 53 цього Кодексу. У розділі «Запитання – відповіді з Бази знань» реалізована можливість самостійного пошуку інформації, шляхом ознайомлення з редакціями відповідей на запитання, з якими звертаються клієнти до Контакт-центру по телефону, електронній пошті та письмово.

Таким чином, інформація ДПС, розміщена у ЗІР та за змістом якої «фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі, яка належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи» є довідковою інформацією ДПС, яка містить загальну позицію ДПС.

Проте, дані, викладені у вищевказаній довідковій інформації ДПС, вважаємо такими, що не є достовірними та повними.

 

Відповідно до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, ДПС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до п. 52.6 статті 52 Глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом цього органу.

 

Додатково також звертаємо увагу на те, що, відповідно до статті 4 Податкового кодексу України, податкове законодавство України ґрунтується на принципах, одним із яких є принцип стабільності, який передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

 

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас із проханням вжити в межах повноважень заходів реагування, направлених на відкликання (зняття з вебсайту) довідкової інформації, розміщеної ІДД ДПС на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01 за змістом якої «фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі, яка належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи», оскільки ця інформація суперечить нормам законодавства.

Відповідь на це звернення просимо надати на нашу адресу письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                           А. Пятніков