Лист № 265 від 24.12.2019 Голові ДПС України щодо відкликання роз’яснення, розміщеного ІДД ДПС

Вихідні реквізити
Вих. № 265 від 24.12.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Державна податкова служба України

Голові Державної податкової служби України

ВЕРЛАНОВУ С.О.

 

Вих. № 265

від 24 грудня 2019 року

 

Щодо відкликання роз’яснення,

розміщеного ІДД ДПС

 

Шановний Сергію Олексійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Інформаційно-довідковим департаментом Державної податкової служби України (далі – ІДД ДПС) на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01 розміщено інформацію, за змістом якої «фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі, яка належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи». В обґрунтування такої позиції ІДД ДПС посилається, зокрема, на підпункт 291.5.1 пункту 291.5 статті 291, підпункт 5 пункту 298.3 статті 298 Податкового кодексу України.

Вважаємо, що ІДД ДПС зроблено неправильний суб’єктивний висновок, який може невірно застосовуватись як операторами, провайдерами телекомунікацій, так і перевіряючими органами, в т.ч. податкової служби, та який не ґрунтується на нормах законодавства.

20 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», яким, зокрема, внесено зміни до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5, виклавши у новій редакції, згідно з якою, не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

«8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж».

Ці законодавчі положення набрали чинності з 20 жовтня 2019 року.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (у чинній редакції) діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

З даних Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, ведення якого забезпечує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, слідує, що оператори, провайдери телекомунікацій, при здійсненні діяльності з надання послуг доступу до Інтернету мають право здійснення технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж. Та, відповідно, саме з таким формулюванням, внесені до згаданого Реєстру.

Пунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України постачанням послуг визначено будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:

а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору;

б) постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку;

в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі;

г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;

ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною).

Отже, у розумінні податкового законодавства, здійснення технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж, не є постачанням послуг.

Звертаємо увагу також і на те, що, відповідно до статті 1 Закону України «Про телекомунікації», телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Крім того, законодавство у сфері телекомунікацій не визначає, а оператори, провайдери телекомунікацій не здійснюють діяльність «з надання провайдерських послуг доступу до мереж Інтернет». Послуги з такою назвою не існувало і не існує взагалі.

 

Додатково також звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 4 Податкового кодексу України податкове законодавство України ґрунтується на принципах, одним із яких є принцип стабільності, який передбачає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

 

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас із проханням вжити заходів реагування, направлених на відкликання (зняття з вебсайту) роз’яснення, розміщеного ІДД ДПС на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01, оскільки його положення суперечать нормам законодавства.

Відповідь на це звернення просимо надати на нашу адресу письмово.

 

Додаток: копія роз’яснення, розміщеного ІДД ДПС, на 1 арк., у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                     А. Пятніков