Лист № 250 від 12.11.2019 НКРЗІ щодо пропозицій до проекту рішення «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

Вихідні реквізити
Вих. № 250 від 12.11.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Вих. № 250

від 12 листопада 2019 року

 

Щодо проекту рішення «Питання ведення

реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), за результатом обговорення проекту рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» (далі – проект рішення) у ході робочої наради, яка відбулась 07.11.2019, та, в доповнення до зауважень та пропозицій, наданих листами від 22.10.2019 № 240 та від 28.10.2019 № 242, додатково надає наступні пропозиції до проектів Орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг (далі – Орієнтовний перелік) та Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі – Повідомлення), які є додатками до проекту рішення.

1. У проектах Орієнтовного переліку та Повідомлення змінити опис послуги «Надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам», код виду послуги ІА01, виклавши у редакції:

«Забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом з використанням підключення до проводової мережі за допомогою мідного або коаксіального кабелю, оптоволоконного підключення».

Обґрунтування: запропонований ІнАУ опис послуг повністю відповідає визначенню терміну «послуга доступу до Інтернету», як «забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом», наданого у пункті 3 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 зі змінами.

2. У проектах Орієнтовного переліку та Повідомлення змінити опис послуги «Надання послуг безпроводового доступу до Інтернету споживачам», код виду послуги ІА02, виклавши у редакції:

«Забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом з використанням безпроводового доступу за радіотехнологіями, дозволеними Планом використання радіочастотного ресурсу України.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором».

Обґрунтування: запропонований ІнАУ опис послуг повністю відповідає визначенню терміну «послуга доступу до Інтернету», як «забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом», наданого у пункті 3 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 зі змінами.

3. У проектах Орієнтовного переліку та Повідомлення змінити назву виду послуги за кодом NА01 «Надання послуг доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж, у тому числі каналів кабельної каналізації електрозв’язку, ліній зв’язку (в т.ч. волоконно-оптичних), елементів інфраструктури»,  виклавши у редакції:

«Надання послуг доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж, елементів інфраструктури».

Поряд з цим, проекти Орієнтовного переліку та Повідомлення доповнити новим видом телекомунікаційної послуги NА02:

NА02

Надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку

Забезпечення можливості прокладання кабелів електрозв’язку в каналах ККЕ шляхом виконання комплексу організаційно-технічних заходів з метою взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж для власних потреб та/або надання телекомунікаційних послуг, що включає надання замовнику послуг з:

розробки та видачі ТУ;

погодження робочого проекту;

технічного нагляду постачальником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

використання ККЕ

Послуги надаються операторами телекомунікацій.

перший-четвертий рівень опису території

Обґрунтування: На сьогодні, умови надання в користування ККЕ операторів, провайдерів телекомунікацій іншим суб’єктам господарювання для власних потреб або надання телекомунікаційних послуг регулюються Правилами надання в користування ККЕ, затвердженими рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428 (у редакції рішення НКРЗІ від 12.07.2016 № 359), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883. Крім цього, розміри плати на надання в користування ККЕ операторами телекомунікацій іншим суб’єктам господарювання регулюються Граничними тарифами на надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій, затвердженими рішенням НКРЗІ від 30.12.2013 № 861, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 230/25007.

Будь-яких змін до названих нормативно-правових актів не відбулось. Відтак, вважаємо, що відповідно до зазначених нормативно-правових актів та укладених договорів оператори телекомунікацій надають іншим суб’єктам господарювання саме послугу «надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку».

Запропонована зміна назви цієї послуги та її нечітке формулювання може призвести до різного розуміння та застосування нормативно-правових актів, які наразі регулюють діяльність операторів телекомунікацій при наданні в користування кабельної каналізації електрозв’язку. А, відтак, до переукладення договорів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, різкого збільшення розмірів плати на цю послугу, порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій, які на законних підставах отримують послуги «надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку».

Відтак, наполягаємо на доповненні проектів Орієнтовного переліку та Повідомлення окремою телекомунікаційною послугою за кодом виду послуги NА02 «Надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку».

4. Крім того, у проектах Орієнтовного переліку та Повідомлення потребує значного доопрацювання пропозиція НКРЗІ щодо впровадження, як телекомунікаційної, послуги ретрансляції в телекомунікаційних мережах для потреб телебачення та радіомовлення   (код виду послуги BS01), оскільки:

 - у законодавстві у сфері телекомунікацій відсутнє визначення терміну «ретрансляція в телекомунікаційних мережах для потреб телебачення та радіомовлення»;

 - натомість визначення терміну «ретрансляція», як «прийом і одночасна передача, не залежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником», надано у Законі України «Про телебачення і радіомовлення», який регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України. Термін «ретрансляція» застосовується у поєднанні з терміном «провайдер програмної послуг», визначення якого надано у загаданому Законі. Відтак, вважаємо, що відносини у сфері ретрансляції передач, та, відповідно, застосування засобів регулювання до провайдерів програмної послуги визначено саме Законом України «Про телебачення і радіомовлення», а не Законом України «Про телекомунікації»;

   - на сьогодні, до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій не включено суб’єктів господарювання за запропонованим НКРЗІ видом діяльності.

У разі неможливості доопрацювання зазначеної пропозиції НКРЗІ з визначення виду телекомунікаційної послуги, пропонуємо послугу за кодом BS01 виключити із проектів Орієнтовного переліку та Повідомлення.

5. Додаткові пропозиції до проекту Повідомлення:

- нумерацію підпунктів 6.1-6.4 змінити на нумерацію 5.1-5.4, оскільки ці пункти відносяться до пункту 5;

- у підпункті 5.2 пункту 5, де зазначається інформація про номер факсу, доповнити виразом: (за наявності);

- на останній сторінці, де зазначається про зобов’язання дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, вказати окремо: «оператора телекомунікацій», «провайдера телекомунікацій».

Зважаючи на вищевикладене, просимо врахувати надані ІнАУ зауваження та пропозиції до проекту рішення.

 

Додаток: проекти Орієнтовного переліку та Повідомлення з пропозиціями ІнАУ.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                            А. Пятніков

Прикріплені файли
Долучення Size
Форма Повідомлення 153.1 КБ
Орієнтовний перелік 122.32 КБ