Лист № 242 від 28.10.2019 НКРЗІ щодо пропозицій до проекту рішення «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

Вихідні реквізити
Вих. № 242 від 28.10.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Копія:

Державна регуляторна служба

України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

Вих. № 242

від 28 жовтня 2019 року

 

Щодо проекту рішення «Питання ведення

реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), за результатом обговорення проекту рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» (далі – проект рішення) у ході робочої наради, яка відбулась 24.10.2019, та, в доповнення до зауважень та пропозицій, наданих листом від 22.10.2019 № 240, додатково, надає наступні пропозиції до проекту рішення.

1. Щодо проекту Орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг (далі – Орієнтовний перелік).

Пропонуємо, з розділу 3 Орієнтовного переліку виключити строки 2-7 із назвами послуг доступу до Інтернету, а саме: надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам; надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам; надання послуг Інтернету речей (Internet of Things, IoT) та/або міжмашинного з’єднання (machine-tomachine, M2M) із використанням радіотехнології; надання інших послуг безпроводового доступу до Інтернету споживачам, що не зазначені у кодах виду послуг IA03.01-IA03.03; надання послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій шляхом безпосереднього з’єднання мереж; надання послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій через безпосереднє підключення до точки обміну трафіком - Internet Exchanges Points (IXP); надання інших послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій, що не зазначені у кодах IA03.01-IA03.06.

При цьому пропонуємо залишити у розділі 3 одну строку «надання послуг доступу до Інтернету», а також розробити проект форми опису цієї телекомунікаційної послуги.

Обґрунтування: у законодавстві у сфері телекомунікацій відсутні визначення запропонованих національним регулятором термінів по понять (обсягів) послуг, що, при практичному застосуванні, у разі прийняття нормативно-правового акту у запропонованій редакції, призведе до різного використання цих назв.

Із розділу 6 Орієнтовного переліку виключити строки 2-3, 5-6 із запропонованими назвами видів послуг: надання послуг доступу до абонентських ліній зв’язку; надання послуг доступу до оптичних ліній зв’язку; надання послуг доступу до веж (мачт), опор, інших висотних споруд для розміщення антен; надання послуг доступу до іншої інфраструктури телекомунікаційних мереж, не зазначених у кодах NA06.01-NA06.04 тощо.

Обґрунтування: у законодавстві у сфері телекомунікацій відсутні визначення запропонованих національним регулятором термінів по понять (обсягів) послуг, що, при практичному застосуванні, у разі прийняття нормативно-правового акту у запропонованій редакції, призведе до різного використання цих назв. Крім цього, законодавство не надає визначення таких послуг, саме як телекомунікаційних.

2. У листі від 22.10.2019 № 240 ми вже звертали увагу на невідповідність набору даних у реєстрових записах операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за № 1958/22270 та запропонованого у Переліку набору даних, що міститься в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, який є додатком 1 до проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Звертаємо увагу, що частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» (далі – Закон) встановлюється, що оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. А частиною третьою Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено обов’язок операторів, провайдерів телекомунікацій подати протягом трьох місяців відомості лише у разі невідповідності відомостей про них у реєстрі операторів провайдерів телекомунікацій згідно із статтею 42 Закону України «Про телекомунікації».

Тобто, у положеннях Закону не закладено право національного регулятора у сфері телекомунікацій створювати нові, відмінні від чинних, набори даних, що містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, окрім доповнення відомостями, вказаними у статті 42 Закону України «Про телекомунікації» у редакції Закону. Проте, НКРЗІ, маючи намір діяти поза межами прав та повноважень, встановлених Законом України «Про телекомунікації» з урахуванням положень Закону, вдається до погіршення умов ведення підприємницької діяльності для операторів, провайдерів телекомунікацій, якими вже надано відомості до реєстру, змушуючи їх протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом подавати до НКРЗІ відомості за оновленим орієнтовним переліком видів телекомунікаційних послуг.

Закон встановлює, що національний регулятор у сфері телекомунікацій, з метою виконання положень Закону, зобов’язаний розробити та затвердити 1) орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг та 2) форми опису телекомунікаційних послуг, а також привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Враховуючи наведене, просимо врахувати надані ІнАУ зауваження та пропозиції до проекту рішення.

 

Додаток: копія листа від 22.10.2019 № 240.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 А. Пятніков