Лист № 241 від 24.10.2019 Держспецзв'язку щодо пропозицій до проєкту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»

Вихідні реквізити
Вих. № 241 від 24.10.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Петрову В.В.

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03110

 

Копія: Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Вих. № 241

від 24 жовтня 2019 року

 

Щодо проєкту постанови КМУ «Деякі

питання функціонування Національної

телекомунікаційної мережі»

 

Шановний Валентине Володимировичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

24 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація ДССЗЗІ) у рубриці «Регуляторна діяльність» оприлюднено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт постанови), розроблений Адміністрацією ДССЗЗІ на виконання пункту 4 статті 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (далі – Закон).

Додатками до проєкту постанови є: Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі (далі – проєкт Порядку) та Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі (далі – проєкт Правил).

Термін надання пропозицій та зауважень до проєкту постанови визначено до 24.10.2019.

ІнАУ, здійснивши аналіз проєкту постанови, надає свої зауваження та пропозиції для врахування в остаточній редакції документу.

 

Щодо проєкту Порядку.

1. У абзаці 5 пункту 2 проєкту Порядку зазначається, що НТМ призначена для надання споживачам послуг із кіберзахисту.                      

У Законі не наведено перелік та визначення, що таке «послуги із кіберзахисту».

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо зазначене положення або виключити із тексту проєкту Порядку або привести у відповідність із пунктом 4 статті 8 Закону.

2. За визначенням, наданим у абзаці 2 пункту 3 проєкту Порядку, об’єкти НТМ – проводові лінії з оптичними волокнами, радіолінії, канали, тракти для передачі інформації, вузли транспортної платформи, складові мультисервісної платформи, Центр управління мережею та система оперативно-технічного управління й автоматизації активації послуг.

У тексті проєкту Порядку необхідно надати визначення терміну «вузли транспортної платформи, складові мультисервісної платформи», оскільки це поняття застосовується у визначенні терміну «об’єкти НТМ».

3. Пунктом 13 проєкту Порядку пропонується встановити, що у разі розміщення технічних засобів НТМ у приміщенні на території споживача, споживач зобов’язаний прийняти технічні засоби НТМ від технічного адміністратора НТМ на підставі договору про утримання технічних засобів НТМ, типова форма якого затверджується Адміністрацією Держспецзв’язку.

Крім того, пунктом 23 проєкту Порядку пропонується встановити, що Адміністрація Держспецзв’язку, як суб’єкт НТМ, затверджує типові форми договору про утримання технічних засобів НТМ та договору про надання послуг НТМ;

Разом з цим вважаємо, що зазначені положення у проєкті Порядку суперечать частині четвертій статті 179 ГК України, якою визначено, що типовий договір затверджується Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади.

Адміністрації ДССЗЗІ не надано повноваження затверджувати типові договори у відповідності до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

4. Пунктом 14 проєкту Порядку пропонується встановити, що утримання технічних засобів НТМ здійснюється споживачем із відшкодуванням (компенсацією) технічним адміністратором НТМ витрат споживача на оплату комплексу комунальних послуг, вартості спожитої електроенергії, оренди площ, використаних для розміщення технічних засобів НТМ.            

На наш погляд, окрім типової форми договору про утримання технічних засобів НТМ (пункт 13 проєкту Порядку), ДССЗЗІ повинна розробити, а Кабінет Міністрів України затвердити також Методику розрахунку плати за розміщення технічних засобів НТМ у приміщенні на території споживача.

5. У пункті 22 проєкту Правил наведено перелік споживачів НТМ.

Проте, запропонований розробником у пункті 22 проєкту Порядку перелік споживачів НТМ не узгоджується із переліком суб’єктів, наведених у пункті 17 статті 1 Закону, задля задоволення інтересів яких і повинна бути створена НТМ.

Враховуючи зазначене, положення пункту 22 проєкту Порядку пропонується привести у відповідність до пункту 17 статті 1 та пункту 4 статті 8 Закону.

6. Частина повноважень, вказана у пункті 23 проєкту Порядку, не відповідає переліку повноважень ДССЗЗІ, наведеному у пункті 1 частини другої статті 8 Закону та статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Враховуючи зазначене, положення пункту 23 проєкту Порядку пропонується привести у відповідність до пункту 17 статті 1, пункту 4 статті 8 Закону та статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

 

Щодо проєкту Правил.

Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону Кабінет Міністрів України затверджує порядок функціонування НТМ, критерії, правила та вимоги щодо надання послуг, їх тарифікації для користувачів бюджетної сфери, відшкодування витрат державного бюджету на утримання НТМ. Враховуючи зазначене, проєкт Правил потребує доопрацювання, оскільки в ньому відсутні положення про критерії надання послуг НТМ (не розкрито у тексті проєкту постанови), їх тарифікація для користувачів бюджетної сфери, відшкодування витрат державного  бюджету на утримання НТМ.

Інші зауваження та пропозиції до проєкту Правил наведено у додатку до цього листа.

 

Враховуючи наведене, вважаємо, що проєкт постанови потребує доопрацювання.

 

 

Додаток:

Зауваження та пропозиції ІнАУ до проєкту Правил надання послуг, які надаються з використанням НТМ, на 3 арк.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                              А. Пятніков