Лист № 236 від 09.10.2019 Міністру розвитку громад та територій України щодо внесення змін до наказу Мінрегіону від 26.03.2019 № 87 «Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»

Вихідні реквізити
Вих. № 236 від 09.10.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство розвитку громад та територій України

Міністру розвитку громад та територій України

Бабак А.В.

 

Вих. № 236

від 09 жовтня 2019 року

 

Щодо внесення змін до наказу

Мінрегіону від 26.03.2019 № 87

 

Шановна Альоно Валеріївно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

З 1 грудня 2019 року набере чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2019 № 87 «Про затвердження ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» (далі – Будівельні норми), який поширюється на проектування нових і реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків.

У підпункті «к» пункту 5.40 розділу 5 Будівельних норм зазначається про те, що не допускається розміщення у житлових будинках автоматичних телефонних станцій загальною площею більше 100 м², вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету).

Вважаємо, що таке положення Будівельних норм суперечить чинним нормативно-правовим актам, зокрема, статті 31 Закону України «Про телекомунікації» та Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», Правилам надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, відповідно до яких оператори, провайдери телекомунікацій з метою розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, мають право використовувати інфраструктури об’єкта будівництва, елементом якої є, зокрема, будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення.

Звертаємо увагу і на те, що у Законі України «Про телекомунікації», терміни з якого використовуються у Будівельних нормах відповідно до преамбули розділу 3 цього документу, відсутні визначення термінів «вузол фіксованого зв’язку» та «телекомунікаційне обладнання мережі».

Відтак, положення підпункту «к» пункту 5.40 розділу 5 Будівельних норм, яке суперечать положенням нормативно-правових актів, можуть неоднозначно, а, відтак, спірно сприйматись при застосуванні.

Враховуючи наведене, пропонуємо підпункт «к» пункту 5.40 розділу 5 Будівельних норм привести у відповідність до нормативно-правових актів у сфері, яка регулює відносини власника (володільця) інфраструктури об’єкта будівництва та оператора, провайдера телекомунікацій щодо розташування технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг або виключити з тексту.

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                               А. Пятніков