Лист № 217 від 18.12.2018 Мін’юсту щодо відмови у державній реєстрації змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджених Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення

Вихідні реквізити
Вих. № 217 від 18.12.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13,

м. Київ, 01001

Вих. № 217

від 18 грудня 2018 року

 

Щодо відмови у державній реєстрації

рішення Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

 

13 грудня 2018 року Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні затвердила зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589, зі змінами. Прийняте рішення національним регулятором буде направлене на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

У разі впровадження змін, зокрема, до пунктів 3.19 та 3.20 Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, ТОВ «Зеонбуд» може набути права надавати програмну послугу (у визначенні статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – це формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах) в багатоканальних телемережах цифрового мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5.

Інтернет Асоціація України не підтримує новації, які пропонуються національним регулятором шляхом внесення змін до пунктів 3.19 та 3.20 Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, оскільки це може забезпечити здійснення ТОВ «Зеонбуд» діяльності на «особливих» умовах, відмінних від умов, встановлених законодавством для інших провайдерів програмної послуги. Зазначене обґрунтовуємо наступним:

  • окремі положення, у разі запровадження, можуть створити «гібридну» модель Т2 з одночасним наданням ТОВ «Зеонбуд» безкоштовного та пакетів платного телебачення. Враховуючи, що ринок послуг платного телебачення є конкурентним, впровадження новацій може призвести до порушень економічної конкуренції, спотворення конкуренції та ущемлення інтересів окремих провайдерів програмної послуги, оскільки ТОВ «Зеонбуд», наразі, вже має конкурентні переваги, так як, на відміну від інших провайдерів, які сплачують медіагрупам плату за телепрограми (канали), ціни на які постійно зростають, це товариство не несе витрати на їх придбання. Навпаки, медіагрупи сплачують ТОВ «Зеонбуд» за розповсюдження своїх телепрограм. Тобто, на державному рівні буде створено нерівні умови для провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність із забезпечення перегляду телепрограм населенню країни та використовують різні технології. При цьому, на наш погляд, саме внаслідок прийняття національним регулятором відмінних від загальних та сприятливих нормативно-правових положень для діяльності ТОВ «Зеонбуд», останнє матиме значні конкурентні переваги у порівнянні з іншими провайдерами, які надають програмні послуги з використанням інших технологій;
  • ТОВ «Зеонбуд» зобов’язане забезпечити абонентам перегляд усіх програм, які входять до складу універсальної програмної послуги. Впровадивши послуги платного телебачення, вважаємо, що ТОВ «Зеонбуд» буде «звичайним» провайдером програмної послуги. Відтак, діяльність цього провайдера, як інших, повинна регулюватись положеннями Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та неухильним виконанням обов’язків, визначених у статтях 39 та 40 цього Закону, в т.ч. щодо укладення договорів з абонентами та медіагрупами тощо та відповідним контролем з боку національного регулятора. Проте, на сьогодні, таке законодавче підґрунтя для державного регулювання діяльності ТОВ «Зеонбуд» відсутнє;
  • у свій час, придбання телевізійних цифрових тюнерів Т2, необхідних для перегляду населенням телепрограм у багатоканальних телемережах цифрового мовлення, відбувалось за рахунок державних коштів, тобто, фактично, відбулась фінансова дотація комерційній приватній компанії, що, відповідно, створило сприятливі умови для отримання цією компанією прибутку від діяльності. Проте, фінансова допомога не надавалась і не надається іншим провайдерам програмної послуги, які, у разі впровадження ТОВ «Зеонбуд» платного телебачення, конкуруватимуть з ТОВ «Зеонбуд». Отже, вважаємо, що державою буде створено нерівні умови у діяльності провайдерів програмної послуги та закладено дисбаланс конкуренції на ринку послуг платного телебачення.

Таким чином, запропоновані національним регулятором зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору можуть мати негативний наслідок на конкуренцію у сфері надання програмних послуг, відтак, їх прийняття у запропонованій національним регулятором редакції є передчасним.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт має відповідати принципам державної регуляторної політики. Одними із принципів державної регуляторної політики є, зокрема, збалансованість (забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави), прозорість та врахування громадської думки.

Відповідно до підпункту «б» пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 зі змінами, у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема, акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи і законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки.  

Враховуючи наведене, просимо відмовити у здійсненні державної реєстрації змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджених на засіданні 13 грудня 2018 року Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення.

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                                          О.Федієнко