Лист № 212 від 22.08.2019 ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ» щодо співробітництва з метою запобігання та вирішення конфліктних ситуацій, узгодження форми договорів з доступу та інших документів, передбачених Законом про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 212 від 22.08.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ»

Голові ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ»

Олійник Н.І.

 

 

Вих. № 212

від 22 серпня 2019 року

 

Шановна Наталіє Іванівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює свою повагу та звертається з наступним.

Комітетом ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій та Асоціацією правовласників та постачальників контенту (далі – АППК) зініційовано створення міжгалузевої постійно діючої робочої групи з представників асоціацій у сфері телекомунікацій, управління житловими будинками та інших зацікавлених сторін для напрацювання алгоритмів дій щодо запобігання та/або вирішення конфліктних ситуацій, узгодження форми договорів з доступу та інших документів, передбачених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (далі – постійно діюча робоча група).

На своєму першому засіданні, яке відбулось 20.08.2019, учасники прийняли за доцільне визначити роботу постійно діючої робочої групи у напрямках:

питання, які можуть бути вирішені внаслідок спільного регулювання, зокрема, щодо:

  • напрацювання взаємного переліку нормативно-правових актів, які використовуються власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта будівництва та операторами, провайдерами телекомунікацій при розміщенні телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг;
  • визначити перелік першочергових проблемних питань, які необхідно взаємно вирішити;
  • опрацювати «алгоритм виходу із кризових ситуацій», пов’язаних із доступом операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів будівництва з метою розміщення телекомунікаційних мереж;
  • взаємний обмін між асоціаціями напрацьованими документами, розробленими на виконання Закону про доступ та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону тощо;

 

питання, які потребують опрацювання та внесення пропозицій щодо змін до законодавства, зокрема:

  • удосконалення механізму транзиту телекомунікаційних мереж (з практичного досвіду застосування Закону про доступ);
  • врегулювати питання правонаступництва власника (володільця) інфраструктури об’єкта будівництва;
  • розглянути питання щодо можливості досудового врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта будівництва;
  • встановлення органів та повноважень щодо державного нагляду, а також відповідальності за невиконання вимог Закону тощо.

 

Враховуючи наведене, запрошуємо долучитись до роботи постійно діючої робочої групи та, у разі згоди, надати пропозиції представника(ів) з метою формування персонального складу цієї робочої групи.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 А. Пятніков