Лист № 21 від 05.02.2018 Держенергонагляду щодо ймовірних порушень законодавства ПАТ «Полтаваобленерго»

Вихідні реквізити
Вих. № 21 від 05.02.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Держенергонагляд

 

Директору Державної інспекції енергетичного нагляду України –

Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду

Шургай О.В.

 

Копія: Міністру енергетики та вугільної промисловості України

Насалику І.С.

 

Копія: Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

 

Вих. № 21

від 05 лютого 2018 р.

 

Щодо ймовірних порушень законодавства

ПАТ «Полтаваобленерго»

 

 

Шановний Олеже Володимировичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Мега-Інет»» (м. Кременчук, Полтавська область, код ЄДРПОУ 35869296), яке є учасником, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з Велико-Кохнівською філією ПАТ «Полтаваобленерго» при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики (опор), зокрема, щодо подовження дії договорів про тимчасове використання місць на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ для розміщення на них ТКМ на 2018 рік. Так, на письмовий запит ТОВ «Мега-Інет» про подовження договорів з ПАТ «Полтаваобленерго», Велико-Кохнівською філією підготовлено проект додаткового договору про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ з ціною 992, 34 грн з ПДВ за 1 км побудованої мережі. При цьому, до проекту зазначеного договору не надається калькуляція (розрахунок по складовим витрат) ціни. Оскільки інша сторона по договору не має можливості здійснити аналіз ціни на предмет її економічного обґрунтування, то Велико-Кохнівська філія ПАТ «Полтаваобленерго», фактично «нав’язує» в односторонньому порядку ціну за послугу, яка, до речі, не потрібна операторам телекомунікацій. При цьому, як зазначає ТОВ «Мега-Інет», при відмові в укладенні додаткового договору та оплаті наданих рахунків філія ПАТ «Полтаваобленерго» погрожує демонтувати телекомунікаційні мережі, розміщені з використанням опор обленерго та не продовжує дію тимчасових договорів на 2018 рік.

Крім цього, за інформацією ТОВ «Мега-Інет», вимоги щодо укладення додаткових договорів з ціною 992, 34 грн. з ПДВ за 1 км побудованої мережі, як передумову продовження дії договорів про тимчасове використання місць на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ для розміщення на них ТКМ на 2018 рік, виставляє і Глобинська філія ПАТ «Полтаваобленерго» до інших операторів, провайдерів телекомунікацій.

Тобто, враховуючи зазначене, є підстави вважати, що окремими філіями ПАТ «Полтаваобленерго» повністю ігноруються вимоги Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ).

Товариство повідомило, що не має альтернативи розміщення телекомунікаційних мереж, окрім, як з використанням об’єктів енергетичної інфраструктури ПАТ «Полтаваобленерго».

З 04.06.2017 набув чинності Закон про доступ, який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

А частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Законом про доступ не передбачена можливість укладення між власником інфраструктури об’єкта доступу та оператором, провайдером телекомунікацій, ніяких інших договорів, в т.ч. і «договорів про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ», окрім як, договору з доступу.

Крім цього, відповідно до частини першої та дев’ятої статті 17 Закону про доступ плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу. Таким чином, Законом про доступ не встановлено право власника інфраструктури об’єкта доступу вимагати та обов’язок оператора, провайдера телекомунікацій сплачувати інші витрати, окрім як одноразова плата та періодична плата за доступ, яка, відповідно до цього закону, може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Частиною сьомою статті 17 Закону про доступ встановлено граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

Таким чином, вважаємо, що, в даному випадку, для врегулювання взаємовідносин при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг, сторони повинні керуватись умовами укладених договорів та нормами Закону про доступ. 

Відтак, дії Велико-Кохнівської та Глобинської філій ПАТ «Полтаваобленерго» щодо вимоги до операторів, провайдерів телекомунікацій укласти договори про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ, як передумову продовження дії тимчасових договорів на 2018 рік, та сплачувати кошти за технічний нагляд (контроль), вважаємо такими, що суперечать як умовам укладених сторонами договорів, так і Закону про доступ.

Враховуючи наведене, в межах повноважень, просимо втрутитись в ситуацію та посприяти негайному припиненню неправомірних вимог з боку ПАТ «Полтаваобленерго» та зобов’язати дотримуватись вимог Закону про доступ.

 

Додатки (в першу адресу):

1. Копія договору про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ від 04.01.2018 № 401464;

2. Копія договору про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ від 17.01.2018 № 402633 (з додатком № 1 Протокол узгодження договірної ціни);

3. Копія листа Глобинської філії ПАТ «Полтаваобленерго» від 02.01.2018 № 13-03/4.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                  О. Федієнко