Лист № 209 від 28.12.2017 Мінекономрозвитку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню»

Вихідні реквізити
Вих. № 209 від 28.12.2017
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

 

Копія: Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

 

 

 

Вих. № 209

від 28 грудня 2017 р.

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України

щодо скорочення переліку видів господарської

діяльності, що підлягають ліцензуванню»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

20 грудня 2017 року на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі http://www.me.gov.ua у рубриці «Регуляторна політика та розвиток підприємництва», підрубриці «Регуляторна діяльність Міністерства», оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» (далі – проект Закону).

ІнАУ, вивчивши зміст проекту Закону, надає зауваження та пропозиції для їх врахування.

Як зазначається у Пояснювальній записці до проекту Закону, метою його прийняття є, зокрема, зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень в провадженні певних видів господарської діяльності. Прийняття проекту Закону сприятиме, зокрема, удосконаленню норм щодо можливості провадження діяльності за декларативним принципом. Також, проектом Закону пропонується заміна ліцензованої діяльності суб’єктів господарювання за видами діяльності з посередництва у працевлаштуванні закордоном та діяльності з промислового вилову водних біоресурсів на декларативний принцип.

Проте, насправді, запропонованими у проекті Закону змінами до статті 164 КУпАП пропонується посилити адміністративну відповідальність шляхом введення відповідальності суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без подання декларації про провадження господарської діяльності, якщо обов’язковість її подання передбачена законом, та підвищити межу матеріальної відповідальності до винних за вчинене адміністративне правопорушення за цією статтею кодексу.

Також, проектом Закону пропонується змінити статтю 164 КУпАП, доповнивши переліком дій, які можуть визнаватись порушенням порядку провадження господарської діяльності, з притягненням до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу:

  • невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
  • надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної, не в повному обсязі інформації у декларації про провадження господарської діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для певного виду господарської діяльності;
  • порушення суб’єктом господарювання строку повідомлення дозвільному органу про всі зміни даних, які були вказані у поданій декларації про провадження господарської діяльності (при тому, що проектом Закону передбачається для такого повідомлення лише сім робочих днів з дня настання таких змін).

ІнАУ вважає, що проект Закону не відповідає меті, зазначеній у Пояснювальні записці, у якій, до речі, відсутні обґрунтування щодо доцільності внесення змін до статті 164 КУпАП.

Відтак, насправді, має місце, навпаки, намір посилити відповідальність суб’єктів господарювання, а не зменшення адміністративного тиску та спрощення започаткування і ведення бізнесу, як про це задекларовано у Пояснювальній записці до проекту Закону.

Слід зазначити й на тому, що План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р та на виконання якого розроблено проект Закону, містить положення щодо необхідності оптимізації дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження окремих видів господарської діяльності, а також зменшення кількості документів дозвільного характеру, за наведеним у цьому Плані заходів переліком.

Запропоновані у проекті Закону новації, без системного підходу та без ретельного аналізу наслідків для провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання усіх галузей, можуть мати чергові правові колізії та невизначеності законодавчого підґрунтя у діяльності суб’єктів господарювання, як, наразі, це має місце по відношенню до операторів телекомунікацій щодо відміни ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій з 01.01.2018.

Крім цього, чинний принцип реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, отримання дозволів та ліцензій ґрунтується на сталому законодавстві, а впровадження декларативного принципу потребує прийняття ряду нових нормативно-правових актів, при тому, що запропоновані проектом Закону зміни, в дійсності, вважаємо, що не містять ознак покращення для провадження господарської діяльності.

Так, проектом Закону у статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначення терміну «декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства» пропонується змінити новим терміном «декларація про провадження господарської діяльності».

На сьогодні, суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, що включені до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725.

Проте, проектом Закону частину п’яту статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» пропонується викласти у редакції: «У випадках, встановлених законом, суб’єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру». Але, із змісту проекту Закону не зрозуміло, який саме закон буде встановлювати такі випадки, що, в свою чергу, призводитиме до неоднозначного застосування положень закону.

Крім цього, проектом Закону пропонується, замість нині існуючого порядку, встановленого у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та внесення  про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, запровадити нові форму декларації та порядок її подання дозвільному органу, які встановлюватимуться Кабінетом Міністрів України, а у випадках, передбачених законом – відповідним державним колегіальним органом.

Проте, ані положення проекту Закону, ані зміст Пояснювальної записки не надають відповіді щодо доцільності та нагальності впровадження таких змін, а також, в чому саме відбудеться покращення у веденні господарської діяльності для суб’єктів господарювання, внаслідок такої заміни.

Враховуючи наведені зауваження, вважаємо, що проект Закону потребує суттєвого доопрацювання. Крім цього, з метою запобігання та недопущення створення нових правових колізій, пропонуємо або створити робочу групу із залученням представників галузевих об’єднань та асоціацій для опрацювання положень проекту Закону, або провести відкрите обговорення положень проекту Закону за участі представників розробника проекту Закону, інших зацікавлених органів державної влади та громадськості.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                  О. Федієнко