Лист № 20 від 23.02.2021 Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щодо пропозицій до проекту Закону №4184 від 02.10.2020

Вихідні реквізити
Вих. № 20 від 23.02.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та митної політики

ГЕТМАНЦЕВУ Д.О.

 

Копія:

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 20

від 23.02.2021

 

Щодо проекту Закону №4184 від 02.10.2020

 

Шановний Даниле Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

2 жовтня 2020 року у Верховній Раді України за № 4184 зареєстрований проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам (далі – проект Закону), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Кінзбурською В.О. та іншими народними депутатами України. 17 лютого 2021 року проект Закону прийнято у першому читанні.

З огляду на наведене, надаємо пропозицію до підпункту 14.1. 56³ підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14  Податкового кодексу України, яку просимо врахувати в тексті проекту Закону до другого читання.

Зокрема, у цьому положенні проекту Закону надано визначення терміну «електронні послуги» як «послуги, які постачаються через всесвітню інформаційну систему загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами (далі - мережа "Інтернет"), автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини». Далі наведено невиключний перелік послуг, які можуть бути віднесені до електронних послуг та зазначено, що з метою застосування цього підпункту до електронних послуг не відносяться, зокрема, операції, серед яких «надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет"».

Разом з тим, згідно з визначенням, наданим у статті 1 Закону України «Про телекомунікації», «телекомунікаційна послуга (послуга)» це «продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій».

У Правилах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2013 № 803, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2014 року за № 207/24984 йдеться про послуги з назвою «послуги доступу до Інтернету», а не «надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет"».

Тобто, нечіткість встановлення назви послуги призведе до проблем у застосуванні законодавчого положення у разі його прийняття. Тому, слова «надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет"» пропонуємо замінити словами «послуги доступу до Інтернету» та слово «Інтернет» по тексту не брати в «лапки».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» «провайдер програмної послуги» це «суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж».

Тому, щоб застосування поняття «електронні послуги», яке є неповним та передбачає можливість визначити електронною будь-яку послугу в мережі Інтернет, не призводило до змішування з послугами суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій, телебачення і радіомовлення, пропонуємо підпункт 14.1. 56³ підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14  Податкового кодексу України доповнити абзацом такого змісту:

«З метою застосування цього підпункту до електронних послуг, зазначеним в абзаці першому цього підпункту, не відносяться, зокрема, такі операції:

надання консультаційних послуг по електронній пошті;

надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет".

послуги доступу до Інтернету;

телекомунікаційні послуги, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій;

послуги, які надаються провайдерами програмної послуги.»

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                А. Пятніков