Лист № 199 від 08.12.2017 Голові СБУ щодо надання інформації стосовно правових підстав направлення листів з рекомендаціями забезпечити обмеження доступу абонентам до певних Інтернет-ресурсів

Вихідні реквізити
Вих. № 199 від 08.12.2017
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
СБУ, Служба безпеки України

                                                                                   Голові Служби безпеки України

                                                                                   ГРИЦАКУ В.С.

 

                                                                                   Копія:

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

Вих. № 199

від 08 грудня 2017 р.

 

Про надання інформації щодо

правових підстав направлення листів

з рекомендаціями забезпечити обмеження

доступу абонентам до певних Інтернет-ресурсів

 

Шановний Василю Сергійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

У вересні 2017 року структурними підрозділами СБУ було направлено до операторів, провайдерів телекомунікацій листи, в яких, з посиланням на статтю 25 Закону України «Про Службу безпеки України», надано рекомендації забезпечити обмеження доступу абонентам телекомунікаційних послуг до інформаційних Інтернет-ресурсів деструктивного характеру за наданим переліком (див. додаток).

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань…, здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

А, статтею 19 Конституції України гарантується, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Слід відмітити й те, що положення Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 та Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від  25.02.2017  № 47/2017, не встановлюють повноважень СБУ надавати рекомендації суб’єктам господарювання, в т.ч. із зобов’язанням забезпечити обмеження доступу абонентам до певних Інтернет-ресурсів. Пунктом 2 частини першої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» визначене право СБУ подавати органам державної влади,  органам  місцевого самоврядування,  підприємствам,  установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі  із  забезпечення  охорони державної  таємниці.

Основними принципами забезпечення національної безпеки, відповідно до статті 5 Закону України «Про основи національної безпеки України», визнається, зокрема, верховенство права. А, у статті 9 цього Закону встановлено повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки і зазначено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань, здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у стані готовності до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки.

Проте, в Україні відсутня законодавчо встановлена процедура обмеження доступу до інтернет-контенту (блокування інтернет-контенту провайдерами доступу)  операторами, провайдерами телекомунікацій в мережі Інтернет, в т.ч. з метою забезпечення національної безпеки, не закріплено на законодавчому рівні коло прав та обов’язків органів державної влади, правоохоронних органів та операторів, провайдерів телекомунікацій тощо.

Крім того, як уже зазначала ІнАУ, коректне обмеження доступу до інтернет-контенту (блокування інтернет-контенту провайдерами доступу) без блокування також інших ресурсів (оверблокінгу), технічно неможливе.

В цій ситуації виконання операторами, провайдерами телекомунікацій рекомендації СБУ щодо блокування доступу до інтернет-контенту може бути складом адміністративного правопорушення згідно зі ст. 148-2 КУпАП України та тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб провайдера доступу, а також відшкодування збитків внаслідок можливих цивільних позовів абонентів.

ІнАУ виступає за необхідність протидії незаконним діям в інформаційному просторі, але виключно на законних підставах.

Враховуючи наведене, з метою належного реагування на можливі претензії щодо якості послуг як з боку державних органів, так і з боку абонентів послуг доступу до Інтернет, що може бути пов’язаним з виконанням операторами, провайдерами телекомунікацій рекомендацій СБУ про обмеження доступу до Інтернет-ресурсів, просимо Вас надати інформацію про правові підстави  (відповідна стаття Закону, положення тощо (окрім тих, на які є посилання у даному листі) направлення до операторів, провайдерів телекомунікацій листів з рекомендаціями забезпечити обмеження доступу абонентам телекомунікаційних послуг до певних Інтернет-ресурсів.

 

Додаток: копія Листа № 243 від ТОВ "ЛОАД.МІ" 28.11.2017 щодо запиту СБУ про обмеження доступу абонентам телекомунікаційних послуг провайдера до переліку Інтернет-сайтів, з додатками.

 

З повагою

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                            О.П. Федієнко