Лист № 186/1-2 від 24.06.2019 Асоціації міст України та ГС «Асоціація управителів житла» щодо проведення робочої зустрічі для обговорення питань реалізації положень Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 186/1-2 від 24.06.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Асоціація міст України
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА»

Асоціація міст України

вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ, 04053

 

ГС «Асоціація управителів житла»

Бессарабська площа, 9/1 Б, м. Київ, 01004

 

Вих. № 186/1-2

від 24 червня 2019 року

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює свою повагу до вашої діяльності та звертається з наступним.

Більш ніж два роки тому, 04.06.2017 року набрав чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (надалі – Закон про доступ), який зокрема визначив правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановив повноваження органів місцевого самоврядування та визначив права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Пунктом 5 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону про доступ були внесені відповідні зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  • частина перша статті 26 доповнена пунктом 57 такого змісту:

«57) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»;

  • у частині першій статті 30:
  • пункт «а» доповнений підпунктом 18 такого змісту:

«18) організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура»;

  • пункт «б» доповнений підпунктом 13 такого змісту:

«13) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання»;

  • пункт «а» частини першої статті 31 доповнений підпунктом 12 такого змісту:

«12) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах».

На виконання Закону про доступ органи виконавчої влади України розробили та затвердили:

- Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва (постанова КМУ від 18.07.2018 р. №610, набрали чинності 10.08.2018 р.);

- Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту (постанова КМУ від 18.07.2018 р. №586, набрали чинності 27.07.2018 р.);

-  Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі (постанова КМУ від 18.07.2018 р. №611, набрали чинності 10.08.2018 р.);

-  Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва (наказ Мінрегіону від 25.09.2018 р. №247, зареєстровано Мінюстом 28.09.2018 р. за № 1119/32571, набрала чинності 30.10.2018 р.);

- Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту (наказ Мінінфраструктури від 25.02.2019 р. №124, зареєстровано Мінюстом 03.04.2019 р. за № 343/33314, набрала чинності 23.04.2019 р.);

-  Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (наказ Мінрегіону від 22.01.2019 р. №3, зареєстровано Мінюстом 08.02.2019 р. за № 142/33113, набрала чинності 26.02.2019 р.).

Отже, на даний час існують всі правові підстави для вирішення в правовому полі всіх питань доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об'єктів будівництва та транспорту комунальної власності та багатоквартирних будинків, що знаходяться у спільній власності власників квартир та нежитлових приміщень.

Однак, на жаль, не всі питання, пов’язані із доступом до вищевказаних об’єктів, вирішуються сьогодні саме так, як того вимагає чинне законодавство України. Причиною тому є, з одного боку, необізнаність значної частини депутатів місцевих рад, голів ОСББ про положення Закону про доступ та нормативно-правові акти, прийняті державними органами на його виконання, а з іншого боку - певне небажання як операторів, провайдерів телекомунікацій, так і представників комунальних підприємств та ОСББ змінювати сталі, іноді корупційні, схеми роботи. Все це призводить до виникнення конфліктних ситуацій між представниками телекомбізнесу, органами місцевого самоврядування, співвласниками та управителями житла.

У цій ситуації для узгодження позицій всіх зацікавлених сторін щодо окремих, найбільш болючих питань виконання законодавства України з доступу до об’єктів інфраструктури для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, ІнАУ пропонує розпочати конструктивний діалог на рівні профільних асоціацій та громадських об'єднань.

Конкретним механізмом діалогу може стати постійно діюча робоча група з представників ІнАУ, Асоціації міст України, ГС «Асоціація управителів житла» та інших зацікавлених сторін, яка б напрацьовувала конкретні алгоритми дій сторін щодо запобігання та/або вирішення конфліктних ситуацій, зокрема узгоджені форми договорів з доступу та інших документів, передбачених Законом про доступ та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Враховуючи вищезазначене ІнАУ просить висловити свою думку щодо можливого діалогу з питань реалізації положень Закону про доступ та за бажанням запропонувати свій формат або механізм реалізації такого діалогу.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                       О.Федієнко