Лист № 178 від 26.10.2017 АМКУ щодо вимоги про надання інформації для здійснення дослідження ринку послуг з доступу до Інтернету

Вихідні реквізити
Вих. № 178 від 26.10.2017
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Державному уповноваженому –

ПРОЦИШЕН М.В.

 

 

 

Вих. №­­­ 178

Від 26 жовтня 2017 р.

 

Інформація на вимогу від 18.10.2017

№ 130-21.1/09-11171

Шановна Маріє Вікторівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та, за результатом опрацювання вимоги від 18.10.2017 № 130-21.1/09-11171 (далі – Вимога), яка отримана 20.10.2017, надаємо наступну інформацію.

У відповідь на питання Вимоги, в першу чергу, звертаємо Вашу увагу на наступне.

Відповідно до Статуту у редакції, прийнятій 24-м З’їздом ІнАУ 07.04.2017 (документ на веб-сайті http://inau.ua/document/statut-internet-asociaciyi-ukrayiny), ІнАУ є господарською асоціацією та відкритим добровільним об’єднанням юридичних осіб різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з галуззю Інтернет та ІКТ і створена для представлення інтересів цих суб’єктів господарювання (п.1.1 Статуту). А, відповідно до пункту 2.1. Статуту, метою діяльності ІнАУ, як неприбуткової організації, є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ в Україні в цілому.

Члени ІнАУ зберігають повну господарську та фінансову самостійність, асоціація не має права втручатися у підприємницьку та фінансову діяльність будь-якого з її Членів, здійснювати контроль над підприємницькою та фінансовою діяльністю будь-якого з її Членів у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» (п.3.11 Статуту).

Відповідно до частини другої статті 120 ГК України асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств – учасників асоціації.

Таким чином, ІнАУ, відповідно до Статуту та вимог законодавства, не збирає та не володіє інформацією щодо фінансової та господарської діяльності, в т.ч. порядків та підходів при формуванні тарифів (цін) на послуги, які надаються учасниками (Членами ІнАУ). В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує і не має інформації про фінансову та господарську діяльність інших операторів, провайдерів, які надають послуги доступу до мережі Інтернет.

Нижче надаємо наявну в ІнАУ інформацію та пояснення на усі питання, поставлені у Вимозі.

1. Згідно з Інтерв’ю, причинами подорожчання послуг з доступу до Інтернету протягом найближчих шести місяців будуть: зростання цін на електроенергію, орендну плату; зростання заробітної плати; зростання вартості за надання доступу до світових ресурсів Інтернету. У зв’язку з цим, надати підтвердження (за наявності, копії підтверджуючих документів) зростання вищенаведених складових тарифу на послуги з доступу до Інтернету, що надавалися провайдерами телекомунікацій за період 2016-2017 років.

З загальнодоступних джерел інформації відомо про дорожчання ресурсів, які є складовими майже усіх цін (тарифів) на товари (послуги, роботи), і не лише послуги доступу до Інтернет, у період 2016-2017 років. Зокрема:

  • Зростання цін на електроенергію.

 За інформацією з офіційного веб-сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) http://www.nerc.gov.ua/?id=18353 єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України (без ПДВ, коп./кВт/год) на січень 2016 року становили: 1 клас напруги - 124,22; 2 клас напруги - 158,94; на грудень 2016 року: 1 клас напруги - 157,28; 2 клас напруги - 196,99; на вересень 2017 року (за основу взято дані по ПрАТ «Київобленерго»): 1 клас напруги -154,431; 2 клас напруги -184,505.

Отже, вартість електричної енергії для непобутових споживачів згідно з класом напруги за 1 кВт/год зросла у вересні 2017 року на 24,3% та 16,1% відповідно в порівнянні до січня 2016 року.

  • Зростання вартості орендної плати.

Не дивлячись на прийняття Верховною Радою України та набранням з 04.06.2017 чинності Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) до сьогодні, питання доступу до інфраструктури з метою розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання залишається невирішеним. Відтак, з метою розміщення телекомунікаційних мереж, обладнання та надання телекомунікаційних послуг з використанням об’єктів нерухомості, оператори, провайдери телекомунікацій укладають: 1) договори оренди майна, 2) договори сервітуту, 3) договори з розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання.

При укладенні договорів оренди, зазвичай, розрахунок плати органами місцевого самоврядування встановлюється з урахуванням Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (далі – Методика).

Методикою передбачено визначення орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати (як базовий місяць розрахунку орендної плати за формулою) та пунктом 13 Методики встановлено, що розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

За даними Міністерства фінансів України (див. http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2017) індекс інфляції складає 12,4% в 2016 році та 10,2% за 9 місяців 2017 року. Тобто, індекс інфляції за 2016-9 місяців 2017 рр. становить 22,6%.

Крім цього, змінами до додатку 2 до Методики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 930, збільшено орендні ставки за використання нерухомого майна. Так, відповідно до внесених змін, за розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету встановлено орендну ставку у розмірі 40% замість раніше діючої 18% (тобто, збільшення відбулось на 22%).

ІнАУ направляла до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України листом від 18.10.2016 № 183 пропозиції до проекту постанови КМУ «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (лист на веб-сайті ІнАУ), оскільки прийняття нормативно-правового акту призведе до підвищення плати за використання операторами, провайдерами нерухомого державного (та комунального) майна, не дивлячись на попередньо декларованого державою зниження розмірів орендних ставок. Так, ІнАУ пропонувала встановити орендні ставки на нерухоме державне майно для операторів, провайдерів телекомунікацій, які відображені в Рекомендаціях парламентських слухань «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» (Постанова ВРУ 31.03.2016 № 1073-VIII), зокрема, встановити орендну ставку у розмірі 10% у разі експлуатації об’єктів нерухомості для розміщення технологічного обладнання операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.

Проте, як зазначено вище, зміни до Методики затверджені, підвищення плати за оренду в разі розміщення офісних приміщень операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, відбулось.

Також, пунктом 3 частини сьомої статті 17 Закону про доступ встановлено граничні розміри плати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва та за користування БРМ. Слід зазначити, що, в окремих випадках, ці граничні розміри плати за доступ є вищими, аніж діючі розміри плати за розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання, наприклад, у м. Києві – 0, 60 грн. за 1 квартиру.

  • Зростання заробітної плати.

Розміри мінімальної заробітної плати, встановлені в Україні, були такими:

            1) відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 928-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік»: з 01.01.2016 – 1378,00 грн, з 01.05.2016 – 1450,00 грн, з 01.12.2016 – 1550,00 грн;

2) відповідно до Закону України від 21.12.2016 № 1801-VІІІ  «Про Державний бюджет України на 2017 рік»: з 01.01.2017 – 3200,00 грн.

Отже, розмір мінімальної заробітної плати (встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці) у 2017 році зріс у 2,3 рази у порівнянні до січня 2016 року.

  • Зростання вартості за надання доступу до світових ресурсів Інтернету.

На формування розміру даної складової вартості послуги доступу до Інтернету, за наявною інформацією, мають вплив наступні чинники:

1) вартість одиниці трафіку у валюті (USD, євро), яка, в 2015-2017 рр. майже не змінюється;

2) курс валюти в перерахунку на гривню. З використанням інформації з сайту Міністерства фінансів України http://index.minfin.com.ua/arch/?nbu&2015-10-23 зростання курсу USD за 2 роки, а саме, з 23.10.2015 по 23.10.2017, становить 19% (офіційний курс НБУ с 22,28 грн/1 USD до 26,53 грн/1 USD);  

3) зростання споживання трафіку на одного абонента (головним чином це пов’язане з постійним збільшенням споживання відеотрафіку).

Так, використовуючи дані досліджень Cisco (http://www.infoportal.pp.ua/news/za_prognozami_cisco_svitovij_obsjag_ip_trafiku_do_2021_r_perevishhit_tri_zettabajta/2017-06-10-7529), по Центральній і Східній Європі прогнозовані темпи приросту IP-трафіку за період з 2016 по 2021 рр. складають 26% за рік.

Також, враховуючи зростання абонентської бази за 2 роки в Україні, яке склало 7% (дані Фактум Груп http://inau.ua/sites/default/files/file/1708/ii_kvartal_2017_0.ppt), то пропорційне зростання вартості зовнішнього трафіку на одного абонента за 2 роки 2016-2017 рр. у гривнях приблизно складатиме: 19% + (26%х2) -7% = 64%.

*Для однозначного та вірного розуміння при застосуванні Антимонопольним комітетом України наданої інформації, звертаємо Вашу увагу, що дана інформація підготовлена ІнАУ виключно у відповідь на Вимогу.

Враховуючи, що до предмету діяльності ІнАУ, відповідно до Статуту, не належить збір інформації та документів щодо тарифів на послугу доступу до мережі Інтернет, надати підтвердження (за наявності, копії підтверджуючих документів) зростання складових тарифу на послуги з доступу до Інтернету, що надавалися провайдерами телекомунікацій за період 2016-2017 років, не має можливості.

2. Індикативні показники, до яких прив’язуються усі провайдери телекомунікацій при зміні тарифів на послуги з доступу до Інтернету.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує дані та не володіє інформацією про індикативні показники, до яких прив’язуються усі провайдери телекомунікацій при зміні тарифів на послуги з доступу до Інтернету.

3. Перелік провайдерів телекомунікацій, які змінили вартість послуг з доступу до Інтернету з 01.06.2017.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує та не збирає інформацію про провайдерів телекомунікацій, які змінили вартість послуг з доступу до Інтернету з 01.06.2017.

 

4. Перелік провайдерів телекомунікацій, які припинили надання послуг з доступу до Інтернету у зв’язку зі зростанням показників, наведених у пункті 1 Вимоги, за період 2016-2017 років.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує та не збирає інформацію про провайдерів телекомунікацій, які припинили надання послуг з доступу до Інтернету у зв’язку зі зростанням показників, наведених у пункті 1 Вимоги, за період 2016-2017 років.

 

5. Підтвердження зростання якості надання провайдерами телекомунікацій послуг з доступу до Інтернету у зв’язку зі збільшенням провайдерами телекомунікацій тарифів на ці послуги за період 2016-2017 років.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує та не збирає інформацію про якість послуг від операторів, провайдерів, які надають послуги з доступу до Інтернету.

Звіти операторів телекомунікацій з даними про якість телекомунікаційних послуг публікуються на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, див. http://spz.nkrzi.gov.ua/golovna/yakist-poslug/zvity-operatoriv-telekomunikatsij/.

 

6. Перелік провайдерів телекомунікацій, які включають до тарифу на послугу з доступу до Інтернету витрати, понесені ними у зв’язку із крадіжками та пошкодженнями кабелю, обладнання тощо.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує та не збирає інформацію  про провайдерів телекомунікацій, які включають до тарифу на послугу з доступу до Інтернету витрати, понесені ними у зв’язку із крадіжками та пошкодженнями кабелю, обладнання тощо.

Разом з цим зазначаємо, що останнім часом збільшились випадки саме навмисного руйнування (підпали) колодязів ККЕ, телекомунікаційного обладнання, що має наслідком нанесення значної майнової шкоди як операторам, провайдерам телекомунікацій, так і абонентам, та проявляється у перешкоджанні доступу до телекомунікаційних послуг на тривалий час, існують реальні ризики посягання на основи національної безпеки держави.

На веб-сайті ІнАУ: http://inau.ua/doclist/out можна ознайомитись з листами (наприклад, вих. № 167/1-2 від 04.10.2017 щодо законопроекту про посилення відповідальності за пошкодження та/або крадіжки телекомунікаційного обладнання та мереж; вих. № 141 від 11.08.2017 та № 120-123 від 10.07.2017 щодо критичної ситуації, яка склалася через пошкодження кабельних телемереж на мостових переходах та інших об’єктах інфраструктури, тощо), які направлялись як до правоохоронних органів, так і органів державної влади з метою вжиття заходів, направлених на упередження крадіжок та руйнування майна операторів, провайдерів телекомунікацій та якнайшвидшого прийняття змін, зокрема, до Кримінального кодексу України з метою посилення відповідальності до осіб, які вчинили крадіжки та пошкодження телекомунікаційного обладнання.

Також, з ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку спільно із Дніпропетровською облдержадміністрацією, територіальними підрозділами органів державної влади та представниками галузі ІКТ 16 червня 2017 року у м. Дніпро проведено виїзне засідання, у ході якого обговорено питання крадіжок та пошкодження телекомунікаційного обладнання, як потенційної загрози для національної безпеки. Обговорення питання протидії зазначеним злочинам було актуальним і під час проведення конференції «Дні електронних комунікацій» ДЕК-2017, яка відбулась 7-10 червня п.р. у м.Одеса та Української конференції операторів зв’язку (УКОЗ-2017), яка відбулась у період з 28 вересня – 01 жовтня п.р. у Буковелі (с. Поляниця).

До речі, Розділом 3 «Щодо розвитку інформаційної інфраструктури» Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», схвалених постановою Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII, Кабінет Міністрів України зобов’язаний був розробити та подати на розгляд Верховної Ради України зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної ліній зв’язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, що входять до їх складу, яке спричинило тимчасове припинення зв’язку. Проте, на сьогодні, зазначені положення залишаються не виконаними.

 

7. Копії опитувань, досліджень тощо, проведених ІнАУ за період 2016-2017 років щодо тарифної політики провайдерів телекомунікацій на послуги з доступу до Інтернету.

У період 2016-2017 років ІнАУ не проводила опитувань, досліджень щодо тарифної політики провайдерів телекомунікацій на послуги з доступу до Інтернету.

Обов’язковість проведення таких опитувань, досліджень, інше щодо тарифної політики провайдерів телекомунікацій на послуги з доступу до Інтернету не визначена Статутом ІнАУ.

 

8. Інформацію про всі заходи (наради, зустрічі, семінари тощо) стосовно встановлення/підвищення цін на послуги з доступу до Інтернету за участю ІнАУ та її членів за період 2016-2017 років. Інформацію надати помісячно, з копіями підтверджуючих документів (наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів, засідань тощо) відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п

Вид заходу

Основна тема та питання, які були предметом обговорення

Присутні учасники

Місце проведення зустрічі (адреса)

Кінцевий результат (прийняте рішення)

Період часу (дата, місяць, рік)

1

2

3

4

5

6

7

 

Повідомляємо, що ІнАУ ніколи не була організатором чи співорганізатором заходів (нарад, зустрічей, семінарів тощо), де б розглядались питання, пов’язані із встановленням/підвищенням операторами, провайдерами телекомунікацій, в т.ч. Членами ІнАУ, цін на послуги з доступу до Інтернету. Отже, за відсутності таких заходів, надати помісячно інформацію за період 2016-2017 років, з копіями підтверджуючих документів (наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів, засідань тощо) відповідно до запропонованої Таблиці 1, не вбачається можливим.

Разом з тим повідомляємо, що в ході конференції «Дні електронних комунікацій» (Одеса, 7-10 червня 2017 р.), одним з організаторів якої виступила ІнАУ, в рамках секції «Недобросовісна конкуренція» обговорювались питання захисту економічної конкуренції, недопущення порушень законодавства щодо встановлення демпінгових цін з боку операторів, провайдерів телекомунікацій. З матеріалами конференції «Дні електронних комунікацій» можна ознайомитись за посиланням http://dek.org.ua/uk/program/.

 

9. Які основні проблемні питання (пропозиції, заходи тощо) стосовно встановлення/підвищення цін на послуги з доступу до Інтернету надходили від членів ІнАУ за період 2016-2017 років? Інформацію надати помісячно, з копіями відповідних підтверджуючих документів (звернень, листування тощо) відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2

№ п/п

Назва суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ

Зміст звернення

Результат

Період часу (дата, місяць, рік)

 

 

 

 

 

У період 2016-2017 років Члени ІнАУ не звертались з проблемними питаннями (пропозиціями, заходами тощо) стосовно встановлення/підвищення цін на послуги з доступу до Інтернету.

ІнАУ, в свою чергу, у вказаний період не збирала та не отримувала від своїх учасників (Членів ІнАУ) запитувану у Вимозі інформацію.

Члени ІнАУ зберігають повну господарську та фінансову самостійність, асоціація не має права втручатися у підприємницьку та фінансову діяльність будь-якого з її Членів, здійснювати контроль над підприємницькою та фінансовою діяльністю будь-якого з її Членів у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» (п.3.11 Статуту).

Відповідно до положень Статуту та законодавства ІнАУ не втручається у господарську діяльність учасників (Членів) та не здійснює жодного контролю над їх діяльністю. ІнАУ у здійсненні власної статутної діяльності, визначеної пунктом 2.3 Статуту, дотримується законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, за відсутності даних, надати інформацію за період 2016-2017 років, з копіями підтверджуючих документів (звернень, листування тощо) відповідно до запропонованої у Вимозі Таблиці 2, не вбачається можливим.

 

10. У разі, якщо на зустрічах Членів ІнАУ обговорювались питання підвищення цін на послуги з доступу до Інтернету – надати копії документів, якими Члени ІнАУ обґрунтовували необхідність такого підвищення.

Вищим органом Управління ІнАУ є Загальні збори (З’їзд), які проводяться 1 раз на рік. Свою статутну діяльність ІнАУ здійснює прозоро і, ознайомитись з інформацією про питання, які обговорюються на вказаних заходах, можна на веб-сайті ІнАУ: http://inau.ua/pro-asociaciyu/zyizdy-internet-asociaciyi-ukrayiny.

Отже, на Загальних зборах (З’їздах) учасників (Членів) ІнАУ ніколи не обговорювались питання підвищення цін на послуги з доступу до Інтернету і взагалі питання, пов’язані із ціноутвореннями, веденням господарської та фінансової діяльності учасниками (Членами) ІнАУ.

Інші «зустрічі» між учасниками (Членами) ІнАУ не проводяться.

Таким чином, питання підвищення цін на послуги з доступу до Інтернету на офіційних заходах учасників (Членів) ІнАУ не обговорювались, відтак, надати копії документів, якими Члени ІнАУ обґрунтовували необхідність такого підвищення, надати не можливо.

 

11. Іншу інформацію, яку ІнАУ вважає за необхідне повідомити Комітету.

З даними дослідження тарифів на фіксований доступ до мережі Інтернету в 100 найбільших країнах світу, включно з Україною, можна ознайомитися за посиланням https://nag.ru/articles/article/32623/rossiya-zanyala-trete-mesto-v-mire-po-deshevizne-interneta.html. Російський проект Yamobi.Ru провів це дослідження в жовтні 2017 р.

В аналізі враховувалися найбільш затребувані тарифи домашнього безлімітного Інтернету без включення додаткових опцій на швидкостях до 100 Мбіт/с. В рамках дослідження була отримана середня по всіх 100 найбільших країнах світу ціна безлімітного тарифу на швидкості доступу 10 Мбіт/с, вона склала - $ 43,97. По цьому показнику Україна другий рік поспіль стала найдешевшою країною в світі щодо тарифів на домашній інтернет - $ 3,67 на місяць.

Одним з головних висновків цього дослідження: серйозний вплив на вартість надає конкуренція. Чим більше провайдерів працюють на ринку, тим нижче ціна.

 

ІнАУ виражає свою готовність до проведення робочої зустрічі з метою повного та об’єктивного дослідження Антимонопольним комітетом України ринку послуг доступу до Інтернету, обговорення задля пошуку шляхів вирішення існуючих проблемних питань на ринку, в т.ч. пов’язаних із підвищенням вартості ресурсів, які впливають на вартість та формування ціни (тарифу) на послугу доступу до Інтернету.

 

 

З повагою,

 

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                                                                                             В.Куковський