Лист № 175 від 16.12.2021 Президенту України щодо недопущення необґрунтованого підвищення вартості послуг з використання ККЕ

Вихідні реквізити
Вих. № 175 від 16.12.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Офіс Президента України

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.

 

Копії на адресу:

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 175

від 16.12.2021

 

Щодо підвищення вартості послуг з використання ККЕ

 

Шановний Володимире Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та змушені звернутись до Вас із наступним.

Наразі, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації підготовлено проєкт та планується прийняття рішення «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 30 грудня 2013 року № 861», яке може набрати чинності з 31 грудня 2021 року (далі – проект Рішення), але не раніше дня його офіційного опублікування. Тобто, йдеться про затвердження нової редакції Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій та підвищення їх вартості. Як зазначається у супроводжувальних документах до проекту Рішення НКРЗІ, ще в квітні 2021 року до НКРЗІ звернулось АТ «УКРТЕЛЕКОМ» із пропозицією щодо перегляду тарифів на послуги доступу до ККЕ для послуг «Використання ККЕ» та «Бронювання місця в ККЕ», які передбачають підвищення на 25% для всіх кабелів із встановленими зовнішніми діаметрами з 01.08.2021 року.

У листопаді п.р. НКРЗІ було організовано та проведено 2 наради з даного питання із залученням деяких зацікавлених операторів, провайдерів телекомунікацій, а також асоціацій/об’єднань, які представляють інтереси суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій.

ІнАУ, у своєму листі від 19.11.2021 № 162, надала свої зауваження до згаданого процесу. Детально зі змістом цього листа можна ознайомитись за посиланням https://inau.ua/document/lyst-no-162-vid-19112021-nkrzi-shchodo-propozyciyi-ukrtelekom-pro-pidvyshchennya-vartosti. Серед основного ІнАУ зауважила на наступному:

- надані АТ «УКРТЕЛЕКОМ» відомості не містять інформації про детальні розрахунки по складових тарифів. Зазначене унеможливлює зробити однозначний та чіткий висновок про те, які ж саме складові згаданих послуг спричиняють підвищення вартості саме на 25%;

- у Таблиці «Розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання - канал ККЕ внутрішнім діаметром 100 мм та довжиною 1 км (для м. Київ)», наприклад, зазначається, що пропоновані тарифи розраховано, виходячи із планової собівартості обслуговування одного канало-кілометра за один місяць, розрахованої за 2013 рік, з урахуванням коефіцієнту завантаженості каналу ККЕ та норми прибутку. Проте, такий розрахунок не є економічно обґрунтованим та таким, що є безумовною підставою для підвищення вартостей саме на 25 %, оскільки, залишається невідомим як саме зроблено диференціацію коефіцієнтів завантаженості каналу ККЕ залежно від зовнішнього діаметру кабелю та як визначено норму прибутку, що становить від 16 до 20%.

- відповідно до пункту 5.1 Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012  № 540, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2012 за    № 1901/22213 (далі – Порядок) підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.

Пунктом 5.3 Порядку встановлено, що для перегляду чинних тарифів оператор телекомунікацій подає до НКРЗІ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:

економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність);

розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;

порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів.

А, пунктом 5.5 Порядку встановлено, що, за умови невідповідності наданих матеріалів вимогам пунктів 5.1, 5.3 Порядку, наявності обґрунтованих зауважень до виконаних розрахунків, а також недостатнього економічного обґрунтування необхідності зміни тарифів НКРЗІ може відмовити в затвердженні змін до тарифів або повернути пропозиції на доопрацювання оператору телекомунікацій - власнику (володільцю) ККЕ.

Слід відмітити і те, що у Інформаційній довідці до проекту Рішення, наведено інформацію про зміни загальних економічних показників у країні, як-то зростання індексу цін виробників в Україні, збільшення розмірів мінімальної заробітної плати, збільшення витрат на електроенергію через зростання їï вартості, зміна ставок орендної плати, ставок місцевих податків, збільшився податок на нерухоме майно тощо, які, звісно, можуть вплинути на зростання вартості будь-якого товару та послуги. Проте, у цьому документі відсутні економічні обґрунтування показників саме АТ «УКРТЕЛЕКОМ».

У відомостях, поданих АТ «УКРТЕЛЕКОМ», та які нами отримані від НКРЗІ та були предметом обговорення на нарадах, організованих НКРЗІ, такі підтверджуючі дані, тобто, визначені пунктом 5.3 Порядку, відсутні.

Звертаємо Вашу увагу й на те, що сфера поширення Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій буде на усіх операторів телекомунікацій, які надають в користування кабельну каналізацію електрозв’язку, а не лише послуг АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (у проекті Рішення не визначено, що ці граничні тарифи стосуватимуться лише АТ «УКРТЕЛЕКОМ»). При цьому, при усіх обговореннях нам не була доведена інформація про клопотання про підвищення тарифів на користування кабельної каналізації електрозв’язку від інших операторів телекомунікацій, які надають такі послуги.

Отже, зазначене є додатковим підтвердженням, що підвищення тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку для усіх операторів телекомунікацій, які надають такі послуги, буде економічно необґрунтованим.

ІнАУ в різні роки неодноразово зверталась до НКРЗІ з листами, у яких просили втрутитись в різні ситуації щодо неправомірних дій АТ «УКРТЕЛЕКОМ» по відношенню до інших операторів, провайдерів телекомунікацій, які, з огляду на відсутність альтернатив, змушені користуватись послугами АТ «УКРТЕЛЕКОМ», зокрема, це і встановлення невигідних умов у договорах, виставлення та стягнення непомірно високих штрафів. До прикладу, останнє таке звернення від ІнАУ до НКРЗІ стосувалось неправомірних дій АТ «УКРТЕЛЕКОМ», як надавача послуг, по відношенню до учасника нашої Асоціації – ТОВ «МАС-НЕТ ІСП» при доступі до інфраструктури кабельної каналізації, застосування штрафів за нібито «незаконне» розташування розгалуджувальних муфт, пошкодження (вирізання) його телекомунікаційного обладнання, лист від 11.10.2021 № 143 https://inau.ua/document/lyst-no-143-vid-11102021-nkrzi-shchodo-nepravomirnyh-diy-ukrtelekom-vidnosno-tov-mas-net.

Проте, на превеликий жаль, НКРЗІ жодного разу не вживало заходів для захисту інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва, і ми завжди отримували формальні відписки, що, відповідно, складає враження про лобіювання інтересів АТ «УКРТЕЛЕКОМ».                           

Відповідно до власного Положення, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067/2011, основними завданнями НКРЗІ є, зокрема, забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом і функціонування ринку телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних послуг та послуг поштового зв’язку на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів господарювання та споживачів цих послуг.

Відповідно до Положення НКРЗІ є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Відповідно наслідком прийняття НКРЗІ Рішення щодо значного підвищення тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку буде підвищення вартості телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій.

Отже, враховуючи наведене, просимо втрутитись в дану ситуацію з метою недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та, відповідно, підвищення вартості телекомунікаційних послуг.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                Олександр Савчук