Лист № 171 від 19.10.2017 НКРЗІ щодо проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації»

19.10.2017
Вихідні реквізити: 
Вих. № 171 від 19.10.2017
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

 

 

                            

Вих. №­­­ 171

Від 19 жовтня 2017 р.

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про внесення

змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180

«Про затвердження Порядку надання

операторами, провайдерами телекомунікацій

звітності та інформації і визнання такими,

що втратили чинність, рішень НКРЗІ

від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

04 жовтня 2017 року на офіційній веб-сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднений проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (далі – проект Рішення).

ІнАУ, ознайомившись із проектом Рішення, надає зауваження та пропозиції до змін до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, який є додатком до проекту Рішення (далі – Зміни до Порядку).

1. Змінами до Порядку  пропонується визначення терміну «запит» викласти у редакції: «запит – викладена в письмовій формі вимога НКРЗІ надати інформацію з чітко визначеною тематикою, у встановлених НКРЗІ строки та вичерпних обсягах, крім запитів за зверненнями споживачів послуг та громадян, які не є споживачами послуг».

Із вказаного визначення терміну пропонуємо виключити слово «вичерпних», як таке, що містить додаткове навантаження, до того ж у пункті 6 Змін до Порядку зазначається, що запит НКРЗІ повинен містити вичерпні вимоги щодо обсягів інформації.

2. У пункті 6.5 Змін до Порядку в кінці речення додати слова «та операторів поштового зв’язку».

3. Чинний Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації містить строки, протягом якого НКРЗІ повідомляє оператора, провайдера телекомунікацій про наявність порушення Порядку при складанні звітності.

Проте, запропонована редакція пункту 10 Змін до Порядку не передбачає таких строків повідомлення з боку НКРЗІ.

Враховуючи, що оператори, провайдери телекомунікацій несуть адміністративну відповідальність у разі невиконання законних вимог НКРЗІ, то встановлення строків повідомлення у пункті 10 Змін до Порядку є обов’язковим. До того ж, вважаємо, що встановлення строків повідомлення позитивно сприятиме у діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, а не повідомлення з боку національного регулятора у чітко визначені строки про порушення Порядку при складанні звітності, в свою чергу, розцінюватиметься, як виконання оператором, провайдером телекомунікацій зобов’язань щодо подання звітності у обсягах, строки та за формою, встановленою нормативно-правовим актом.

Отже, у пункті 10 Змін до Порядку необхідно встановити строк, протягом якого НКРЗІ повідомляє оператора, провайдера телекомунікацій про наявність порушення Порядку при складанні звітності, наприклад, як у пункті 10 чинного Порядку – протягом 30 робочих днів з дня отримання звітності.

Крім зазначеного, у пункті 10 Змін до Порядку необхідно конкретизувати форму направлення повідомлення НКРЗІ – електронна чи письмова з доказами вручення листа адресату.

4. У формі № 6-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» та у рядку 3007 за формою № 3-К «Фіксований доступ до мережі Інтернет» оператори, провайдери телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернет, зобов’язані надавати інформацію про кількість ліній (точок) доступу до Інтернету мережі фіксованого зв’язку.

У зв’язку з відсутністю визначення терміну у законодавчих та нормативно-правових актах у сфері телекомунікацій, пропонуємо надати у пункті 3 Розділу 1 «Загальні положення» Змін до Порядку визначення терміну «лінія (точка) доступу до Інтернету мережі фіксованого зв’язку». Чітке визначення даного терміну сприятиме правильному та однозначному відображенню показників у звітності.

При цьому звертаємо увагу, що у Змінах до Порядку наведене визначення іншого терміну «лінія фіксованого телефонного зв’язку», яке використовується при заповненні звітності, наприклад, за формою № 5-Р «Розподіл ліній фіксованого телефонного зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями». 

ІнАУ, підтримуючи необхідність якнайшвидшого введення єдиного порядку збору та подання звітності операторами, провайдерами телекомунікацій до єдиного державного органу, наполягає на розгляді та врахуванні НКРЗІ наданих у цьому листі зауважень та  пропозицій до проекту Рішення.

 

 

 

 

З повагою,

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                        О. Федієнко