Лист № 170/1-2 від 03.12.2021 ВРУ та Мінцифри щодо надання пропозицій до проєктів законів про внесення змін до Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 170/1-2 від 03.12.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Міністерство цифрової трансформації України

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Копія:

Народному депутату України

ФЕДІЄНКУ О.П.

Вих. № 170/1-2

від 03.12.2021

 

Щодо проєктів законів про внесення змін до Закону про доступ

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з приводу наступного.

 

 Отримавши від Міністерства цифрової трансформації України ПОРІВНЯЛЬНУ ТАБЛИЦЮ до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» щодо спрощення розміщення об’єктів телекомунікаційної інфраструктури» та здійснивши аналіз цієї інформації, зауважуємо на наступному.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4118 від 18.09.2020) (далі – проект Закону) та який Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу.

Наразі, при застосуванні Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) оператори, провайдери телекомунікацій мають низку проблем, які, на превеликий жаль, можна вирішувати тільки шляхом звернення до суду. Проте, процеси судового розгляду на сьогодні є досить вартісними та довготривалими. Відтак, оператори, провайдери змушені або приймати невигідні для себе умови у доступі до об’єктів інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж, які пропонуються власниками об’єктів доступу, або відмовлятись від намірів прокладання телекомунікаційних мереж до нових об’єктів, в т.ч. нових населених пунктів. ІнАУ, у своїх зверненнях, як до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, так і до Міністерства цифрової трансформації України постійно вказує на ці проблеми, постійно звертає увагу та просить прискорити процеси щодо удосконалення прогалин у Законі про доступ.

На наше переконання проект Закону значною мірою сприятиме вирішенню існуючих проблем, оскільки, його положеннями пропонується, зокрема, шляхом внесення змін та доповнень до Закону про доступ:

- встановити за Міністерством цифрової України у взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноваження із забезпечення функціонування єдиного центру доступу (реєстру) до інформації про об’єкти доступу для розміщення телекомунікаційних мереж та про умови і процедури для отримання доступу до інфраструктури об’єкта доступу. Зазначене значно полегшило б іноді існуючі проблеми щодо довготривалого пошуку реального власника (володільця) інфраструктури об’єкта доступу;

- розширити повноваження НКРЗІ з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу та надати право розробити та затвердити методичні рекомендації з визначення розміру шкоди, заподіяної операторам, провайдерам телекомунікацій унаслідок невиконання законодавства про доступ до інфраструктури об’єкта доступу, оскільки Закон про доступ не передбачає відповідальності власників інфраструктури за ненадання доступу до інфраструктури; розробити та затвердити порядок врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта доступу; здійснювати позасудове врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта доступу;

- удосконалити законодавчу прогалину при зміні власника інфраструктури об’єкта доступу та встановити, якщо технічні засоби телекомунікацій розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу за згодою попереднього власника. Наразі вирішення цього питання є нагальним, оскільки, при зміні власника, оператори, провайдери телекомунікацій змушені або демонтувати свої телекомунікаційні мережі або укладати нові договори з новим власником, що, в свою чергу, тягне значні фінансові витрати операторів, провайдерів телекомунікацій;

- удосконалити правовідносини з питання встановлення розміру періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, а саме, що розмір плати повинен враховувати пропорційний розподіл витрат на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим власником доступом, між усіма замовниками, які використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу. На практиці застосування Закону про доступ, власник відмовляє у такому перерозподілі витрат з різних мотивів, зокрема, з посиланням на відсутність прямої норми закону щодо умов визначення власником плати за доступ, комерційну таємницю тощо; встановити у Законі граничні розміри плати за доступ до опор зовнішнього освітлення та для будівель, споруд нежитлового призначення; зменшити граничні розміри плати за доступ та видачу технічних умов з доступу. Наразі, коли було прийнято Закон про доступ (2017 рік), розмір мінімальної заробітної плати становив 3200 грн, а станом на 01.12.2021 це вже 6500 грн. Тому, держава має якнайшвидше зупинити процеси зростання вартості телекомунікаційних послуг за рахунок зменшення розмірів коефіцієнтів, встановлених у частині сьомій статті 17 Закону про доступ.

Крім зазначеного, положеннями Закону про доступ шляхом внесення змін та доповнень до Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про житлово-комунальні послуги» пропонується врегулювання господарських взаємовідносин з ОСББ з питань укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єктів доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення телекомунікаційними послугами власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та для транзиту телекомунікаційних мереж.

Тобто, звертаємо увагу, що наразі, є актуальними та не повністю врегульованими взаємовідносини не лише з власниками (володільцями) об’єктів електроенергетики, а й з ОСББ та комунальними підприємствами, насамперед, у м. Київ, при користуванні операторами, провайдерами об’єктами будівництва, БРМ.

Разом з цим, проект Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» щодо спрощення розміщення об’єктів телекомунікаційної інфраструктури» не вирішує усі згадані проблемні питання та направлений, в основному, на усунення певних проблем з користуванням об’єктами електроенергетики.

Тому, на наше переконання, зміни до Закону про доступ повинні бути не «точковим» вирішенням певних проблем, а, максимально, комплексним.

Враховуючи вищезазначене, просимо:

  1. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації – прискорити процеси внесення в залу Верхової ради України для голосування народними депутатами України проекту Закону.
  2. Міністерство цифрової трансформації України – доопрацювати проект Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» з урахуванням доцільності внесення інших змін до Закону про доступ, зокрема, і згаданих у цьому листі, а не лише до статті 17 Закону про доступ
  3. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Міністерство цифрової трансформації України – ініціювати внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачити адміністративну відповідальність власників (володільців) інфраструктури об’єкта доступу за порушення законодавства про доступ (пропозиції у додатку до цього листа).

Зокрема, внесені нами пропозиції, на наше переконання, узгоджуються зі змінами щодо повноважень НКРЗІ, які запропоновані у проекті Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4118 від 18.09.2020).

 

Додаток:

1. Зауваження та пропозиції ІнАУ до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (на адресу Міністерства цифрової трансформації України);

2. Пропозиції ІнАУ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності власників (володільців) інфраструктури об’єктів доступу) (на обидві адреси).

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                        Олександр Савчук