Лист № 17 від 20.02.2023 ВРУ щодо змін до законодавства у сфері електронних комунікацій щодо державного нагляду та національного роумінгу та змін у сфері оренди державного та комунального майна

Вихідні реквізити
Вих. № 17 від 20.02.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 17

від 20.02.2023

 

Інформація на лист від 13.02.2023 № 04-33/14-2023/29324

 

Шановний Михайле Валерійовичу!

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та, у відповідь на Ваш лист від 13.02.2023 № 04-33/14-2023/29324 щодо надання висновків, зауважень та пропозицій до доопрацьованого Міністерством цифрової трансформації України проекту Закону про внесення змін до законодавства у сфері електронних комунікацій щодо державного нагляду та національного роумінгу (далі – проект Закону), а також стосовно внесення змін у сфері оренди державного та комунального майна, надаємо наступну інформацію.

            ІнАУ листом від 10.10.2022 № 89 вже надавала зауваження та пропозиції до проекту закону, які, частково враховані (лист ІнАУ див. за посиланням на вебсайті за адресою: https://inau.ua/document/lyst-no-89-vid-10102022-mintsyfry-shchodo-propozytsiy-do-proektu-zakonu-pro-vnesennya-zmin)

            Тому, додатково, пропонуємо звернути увагу на наступне:

            І. Назва проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо удосконалення окремих положень сфери електронних комунікацій» потребує уточнення з огляду на визначення тих відносин, які розробником пропонується доурегулювати, та зазначити це у назві. Зокрема, у назві проекту Закону йдеться, що нібито пропонується урегулювати відносини щодо державного нагляду та національного роумінгу, проте, насправді, значна частина положень проекту Закону направлена на зміну підходів визначення якості послуг. Так, нині у Законі йдеться про встановлення, перевірку щодо «значення параметрів якості послуг», а пропонується встановити щодо «рівня показників якості послуг».

            ІІ. Доповненнями до Закону України «Про електронні комунікації» пропонується надати визначення поняття: «краудсорсинг – збір та узагальнення результатів активних або пасивних випробувань показників якості електронних комунікаційних послуг, проведених споживачами на мережах постачальників послуг, у порядку, встановленому законодавством;».

            Зауваження ІнАУ до цього терміну, яке надано у листі від 10.10.2022 № 89  враховане, проте, у тексті проекту Закону, все одно, залишається нерозкритим наступне:

            1. Що таке «активні» та «пасивні» випробування у Законі України «Про електронні комунікації» не надано визначень. Визначення цих понять не запропоновано і у цих змінах до Закону, не зазначено у якому підзаконному нормативно-правовому акті це буде визначено. Крім того, не запропоновано, який державний орган матиме право встановлювати рівні показників активних або пасивних випробувань. Який порядок та процедура проведення краудсорсингу, щоб потім його результати визнавались сторонами як такі, що проведені відповідно до нормативно-правових актів.

            2. Проектом Закону не запропоновано чітких положень, які б встановлювали, який орган буде визначати порядок/процедури проведення краудсорсингу та в якому документі.

            Тобто визначення терміну «краудсорсинг» (п.п.48¹ ч.2 ст.2) потрібно узгодити з положеннями п.12 ч.8 ст.10, якими пропонується доповнити Закон України «Про електронні комунікації» та доопрацювати.

            ІІІ. На наше переконання, питання, які пропонується врегулювати проектом Закону, не є першочерговими та нагальними на сьогодні для сфери електронних комунікацій. Тому, розгляд цього проекту Закону у Верховній Раді України, вважаємо, можна відкласти на період після закінчення воєнного стану в країні. Наразі, вкрай нагальними та потребують якнайшвидшого вирішення питання:

  • зниження розмірів плати за доступ до інфраструктури об’єктів доступу, інших питань, пов’язаних із розташування технічних засобів електронних комунікацій, шляхом внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж»;

  • розроблення та затвердження методики визначення шкоди та збитків, завданих об’єктам електронних комунікацій внаслідок збройної агресії російської федерації.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                          Олександр САВЧУК