Лист № 169 від 13.11.2018 КП «Київавтошляхміст» щодо дотримання законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єктів ККЕ з метою розташування технічних засобів телекомунікацій

Вихідні реквізити
Вих. № 169 від 13.11.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА «КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»

 

 

 

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

 

АСОЦІАЦІЯ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ»

КОМІСІЯ УСПП З ПИТАНЬ НАУКИ ТА ІТ

01034, м Київ, вул.О.Гончара,15/3,офіс 22 тел./факс: (044) 2782925

м. Київ, б-р Лепсе, 5Г, 1 поверх

тел./факс: (044) 4011558

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34,

тел.: (044) 2783069, факс: (044) 2263152

 

Вих. ІнАУ № 169

від 13 листопада 2018 року

  

   В.о. начальника КП «Київавтошляхміст»

      Котлубею Д.О.

      вул. Набережно-Печерська дорога, 2

      м. Київ, 01013

Щодо дотримання законодавства у сфері

доступу до інфраструктури об’єктів ККЕ

з метою розташування технічних засобів

телекомунікацій

 

Шановний Дмитре Олександровичу!

Профільні асоціації та об’єднання у сфері телекомунікацій, які є підписантами цього листа, виражаємо Вам свою повагу та звертаємось з приводу наступного.

Як нам стало відомо, у жовтні 2018 року КП «Київавтошляхміст» направило своїм контрагентам, з якими укладено договори про використання каналу у телефонній каналізації по Південному мосту м. Київ, повідомлення про відмову в пролонгації діючих договорів на 2019 рік та про можливість укладення Договору про надання послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів та місць розміщення кабелів, типовий проект якого розробляється КП «Київавтошляхміст».

Також, на сьогодні, КП «Київавтошляхміст» застосовує тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, визначені у абз. 5 частини сьомої статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Вищезазначені дії КП «Київавтошляхміст» вважаємо такими, що не відповідають законодавству України, яке врегульовує відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

Зазначене обґрунтовуємо наступним.

 

Щодо укладення договорів з доступу.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до абз.10 статті 1 Закону про доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку віднесено обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура, яку КП «Київавтошляхміст» надає у користування операторам, провайдерам телекомунікацій відповідно до укладених договорів, належить до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку.

З 11.04.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 253, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку. Ці Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку і замовника.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

З визначення терміну, даного у абз.5 статті 1 Закону про доступ, договір з доступу – договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням Закону про доступ.

 

Щодо встановлення плати за доступ.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ, затвердженою відповідно до Закону про доступ.

З 18.05.2018 набуло чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 10.04.2018 № 203 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за № 528/31980 (далі – Методика). Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та поширюється на об’єкти доступу всіх форм власності.

 

Враховуючи вищенаведене, закликаємо до неухильного дотримання законодавства при наданні КП «Київавтошляхміст» доступу до інфраструктури об’єктів кабельної каналізації електрозв’язку з метою розташування операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій, в т.ч. укладення договорів з доступу відповідно до Закону про доступ та Правил, а також при встановленні розмірів плати за доступ відповідно до вимог Методики. 

Про прийняті рішення просимо повідомити.

 

 

З повагою

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                         О. Федієнко

 

Голова ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                                       Т. Попова

 

Віце-президент УСПП,

Голова Комісії УСПП з питань науки та ІТ                                                                І. Пєтухов