Лист № 168/1-3 від 01.12.2021 щодо ініціювання проведення наради для обговорення вимог законодавства у сфері оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

Вихідні реквізити
Вих. № 168/1-3 від 01.12.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Керівнику Національного центру оперативно-технічного

управління мережами телекомунікацій

ТИТАРЕНКУ О.В.

Вих. № 168/1-3

від 01.12.2021

 

Щодо ініціювання проведення наради

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо вам свою повагу та звертаємося з наступним.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) наразі опрацьовується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (далі – проєкт постанови). Цей проєкт постанови розроблено на виконання пункту 3 статті 32 та пункту 9 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», оскільки, з набранням чинності цим Законом, яке відбудеться 01.01.2022, необхідне одночасне набрання чинності новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану». Раніше для громадського обговорення були оприлюднені проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Типового договору про взаємодію оператора телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» та проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ про затвердження форм подання інформації до НЦУ.

У проекті Порядку оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, який є додатком до проєкту постанови, зазначається, що до складу системи оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами (СОТУ) входять, в т.ч. Центр (служба, підрозділ) управління електронними комунікаційними мережами (ЦУМ) – підрозділ постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, який виконує визначені функції безпосереднього оперативно-технічного управління власними електронними комунікаційними мережами та взаємодіє з НЦУ і центрами (службами) управління електронними комунікаційними мережами інших постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг повинні забезпечити взаємоз’єднання власних мереж та ЦУМ з НЦУ для забезпечення їхньої взаємодії та обміну інформацією управління. Оператори електронних комунікацій повинні забезпечити взаємоз’єднання власних мереж та ЦУМ з НЦУ для їхньої взаємодії та обміну інформацією управління.

З огляду на зазначене, дія проєкту постанови та інших нормативно-правових актів по взаємодії з НЦУ поширюється на усіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Проте, така вимога, тобто, щодо створення ЦУМ постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, зокрема, щодо діяльності у сфері послуг доступу до Інтернет, на сьогодні не застосовується. З чого слідує, що за майбутніми змінами, усі, без виключення, постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають послуги доступу до Інтернету, в усіх, без виключення, населених пунктах, повинні створити ЦУМ та виконувати інші нормативно-правові акти у сфері взаємодії з ЦУМ. На сьогодні, ми не володіємо інформацією про фінансові затрати, які повинен понести кожен постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою створення та забезпечення функціонування ЦУМ, виконання інших вимог законодавства у цій сфері. Але, ймовірно, що такі затрати можуть бути вкрай обтяжливими для суб’єктів малого та середнього підприємництва у сфері електронних комунікацій.

Враховуючи наведене, звертаємось до Вас з ініціативою, в межах обговорення проєкту постанови, провести окрему нараду з предметом обговорення питань, зокрема, щодо визначення кола постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та переліку послуг електронних комунікацій, відносно яких поширюватимуться вимоги проекту Порядку (у разі його прийняття) та іншого законодавства у сфері оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

Про результати розгляду цього звернення та про дату і час проведення наради просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                Олександр Савчук