Лист № 16 від 29.01.2013 р. НКРЗІ щодо проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів»

29.01.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України

Яцуку П.П.

 

 

Вих № 16

від 29 січня 2013 р.

 

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів»

 

Шановний Петре Петровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 130 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) своїм Рішенням № 619 від 29.11.2012 р. взяла за основу проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів»” (далі — проект Положення).

Згідно з пунктом п'ятим статті 18 Закону України “Про телекомунікації” до повноважень НКРЗІ віднесено встановлення порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів. Водночас, даним Законом не врегульовано процедуру визначення адміністратора централізованої бази даних (далі - Адміністратор), що в майбутньому буде відігравати ключову роль у здійсненні технічного адміністрування персональних номерів, перенесених абонентських номерів та адміністрування централізованої бази даних.

Натомість, оприлюднена на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет редакція  Положення викликала хвилю занепокоєння на ринку телекомунікацій у зв'язку з непрозорою та необ'єктивною процедурою визначення уповноваженого на здійснення технічного адміністрування персональних номерів, а також у зв’язку з безпідставним розширенням визначеного Законом України «Про телекомунікації» поняття «персональний номер».

Відповідно до пунктів 4.1.1., 4.1.2., 4.1.6., 4.1.8. проекту Положення Адміністратор визначається рішенням НКРЗІ. Процедура визначення Адміністратора вважається розпочатою з дня розміщення регулятором оголошення на офіційному веб-сайті про прийом від організацій  заяв про намір здійснювати централізоване технічне адміністрування персональних номерів та абонентських номерів, що перенесені. Причому, пропонований проектом Положення максимальний строк, впродовж якого приймаються заяви, становить 20 днів, з дня публікації відповідного оголошення. Протягом 14 днів після закінчення терміну отримання заяв, відповідні заяви підлягають розгляду на засіданні НКРЗІ з обов’язковим запрошенням організацій-претендентів, заяви яких розглядаються. За результатами розгляду заяв та доданих до них документів НКРЗІ приймає рішення, яким визначає Адміністратора та умови його діяльності відповідно до цього Положення та інших вимог законодавства.

З огляду на вищевикладене, вважаємо, що пропоновані у взятому за основу проекті рішення НКРЗІ положення передбачають непрозорі для ринку телекомунікацій умови визначення НКРЗІ суб'єкта господарювання, який буде уповноважений виконувати функції Адміністратора.

Про дискримінаційних характер пропонованих новацій проекту Положення також свідчить і пункт 4.1.7., який передбачає безпідставні обмеження для державних або комунальних підприємств, а також об'єднань підприємств, які претендуватимуть на здійснення діяльності Адміністратора.

На нашу думку, об'єктивність процедури визначення Адміністратора та забезпечення рівних прав організацій, які бажатимуть здійснювати централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, забезпечить проведення відкритого конкурсу, по результатам якого НКРЗІ має визначити кандидатуру Адміністратора. Крім того, встановлений проектом положення строк прийняття заяв від організацій-претендентів має бути збільшений до шести місяців.

Необхідною обставиною при визначенні НКРЗІ Адміністратора є розгляд відповідних заяв на засіданні НКРЗІ з обов'язковим запрошенням не лише організацій, які їх подали, а й зацікавлених представників громадських організацій.

 

Ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» містить визначення персонального номера як виключно абонентського номера, який в свою чергу  визначається Законом як «сукупність   цифрових  знаків  для позначення   (ідентифікації)   кінцевого   обладнання  абонента  в телекомунікаційній мережі». В цьому контексті пункт 3.1 проекту Положення, який передбачає утворення персональних номерів не лише у номерному ресурсі, який позначає   (ідентифікує)   кінцеве   обладнання  абонента  в телекомунікаційній мережі, але також у «відокремленому коді, діапазоні», є безпідставним розширенням визначеного Законом України «Про телекомунікації» поняття «персональний номер». Зазначаємо, що використані в проекті положення поняття «відокремлений код, діапазон» стосовно номерного ресурсу не визначені законодавчо, тому їх використання в подальшому може призвести до безпідставного розширення повноважень Адміністратора.

Підсумовуючи вищевикладене, просимо Вас внести необхідні зміни до проекту Положення, які забезпечать прозору та об'єктивну процедуру визначення уповноваженого на здійснення технічного адміністрування персональних номерів, перенесених абонентських номерів та адміністрування централізованої бази даних суб'єкта господарювання, а також усунення невідповідностей проекту Положення чинному законодавству України в частині визначеного Законом України «Про телекомунікації» поняття «персональний номер».

.

З повагою,

 

 

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                                       В.Куковський