Лист № 154 від 10.11.2021 Мінцифри щодо пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Вихідні реквізити
Вих. № 154 від 10.11.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України

 

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Копія:

Кабінет Міністрів України

 

Державна регуляторна служба України

 

Вих. № 154

від 10.11.2021

 

Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін у додаток до Положення про набори

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

 

Шановний Михайле Альбертовичу!

Інтернет Асоціація України, до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

У відповідь на запит на інформацію від 29.10.2021 № 149 отримали від Міністерства цифрової трансформації України (далі – Міністерство) копію розробленого Міністерством проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі – проект постанови).

 

Ознайомившись зі змістом проекту постанови та здійснивши його аналіз, вважаємо за доцільне звернути Вашу увагу на наступне.

Міністерством пропонується внести у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 зміни, якими доповнити, зокрема, розділ «НКРЗІ» позицією такого змісту:

«Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій (в тому числі фінансово-економічні показники їх діяльності в цілому за кожним видом послуг та по областям)».

 

Відповідно до пункту 10 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку.

На сьогодні, є чинним Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) 05.04.2016 № 180, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869 зі змінами, який встановлює процедуру надання НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності, необхідної для виконання НКРЗІ своїх повноважень, зокрема для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів (для послуг, тарифи на які регулюються НКРЗІ), підготовки аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, розгляду звернень споживачів, аналізу результатів державного нагляду тощо в обсягах, формах та строки, які визначені цим Порядком. Тобто, цей Порядок визначає процедуру та обсяги надання інформації операторами, провайдерами телекомунікацій. Дія Порядку поширюється на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на території України.

Зокрема, оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі строки:

квартальну, піврічну звітність - не пізніше ніж 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за підсумками року - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним.

Форми річної, піврічної та квартальної звітності та інструкції щодо їх заповнення встановлені також цим рішенням НКРЗІ. Зокрема, на сьогодні затверджено та застосовується форма звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій», яка складається з таких розділів: загальних показників діяльності; розділу I «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет»; розділу II «Фіксований телефонний зв’язок»; розділу III «Фіксований доступ до мережі Інтернет»; розділу IV «Інші види телекомунікаційних послуг»; розділу V «Розподіл ліній фіксованого телефонного зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями»; розділу VI «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями»; розділу VII «Розподіл певних послуг рухомого (мобільного) зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями»; розділу VIII «Наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за адміністративно-територіальними одиницями».

Тобто, фактично, пропонується встановити, що всі оператори, провайдери телекомунікацій для забезпечення виконання нових вимог постанови Кабінету Міністрів України будуть зобов’язані додатково надавати певну інформацію, яка не визначена та не встановлена НКРЗІ. Обов’язок подання такої інформації, тобто, фінансово-економічних показників, операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету з використанням мереж фіксованого зв’язку, не встановлений. У формі звітності є дані, що стосуються подання до НКРЗІ інформації про розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет, яка подається у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, а не фінансово-економічних показників своєї діяльності.

Крім того, незрозумілі і мотивація та обґрунтування розробника проекту постанови, а саме, яка мета оприлюднення фінансово-економічних показників діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій в цілому за кожним видом послуг та по областям, ким і в яких цілях ця інформація буде використовуватись. Принаймні для абонентів така інформація не потрібна, адже для них достатньо інформації щодо присутності чи то потенційної можливості оператора, провайдера телекомунікацій надавати послуги доступу до Інтернету в певній адміністративно-територіальній одиниці. НКРЗІ, як вже зазначено, отримує необхідну для виконання повноважень інформацію від операторів, провайдерів телекомунікацій як зі звітності, так і за запитами.

 

У статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» визначено, що: «регуляторний акт - це:

прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом».

Процедуру погодження проектів регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, визначено у статті 21 цього Закону.

Проте, проект постанови не був оприлюднений та не був поданий на погодження із Державною регуляторною службою України.

 

Враховуючи наведене, вважаємо, що прийняття Кабінетом Міністрів України зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, розробленої Міністерством, не узгоджуватиметься із окремими положеннями законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема, пунктом 10 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» та Порядком надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженим рішенням НКРЗІ 05.04.2016 № 180, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за № 739/28869 зі змінами та суперечитиме принципам державної регуляторної політики, встановленим у Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                         О. Савчук