Лист № 150 від 01.11.2021 Мінцифри щодо надання пропозицій до проекту Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг

Вихідні реквізити
Вих. № 150 від 01.11.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України

 

Заступнику Міністра цифрової трансформації

ШЕЛЕСТУ О.В.

Вих. № 150

від 01.11.2021

 

Щодо пропозицій до проекту Правил

 

Шановний Олександре Володимировичу!

Інтернет Асоціація України висловлює Вам свою повагу та, за результатом обговорення фінального тексту проекту Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, яке відбулось 29.10.2021, додатково зауважуємо та просимо врахувати наступне:

1. Пункт 13 проекту Правил у кінці доповнити новим абзацом такого змісту:

«До встановлення регуляторним органом порядку ідентифікації кінцевих користувачів, які отримують послуги без укладення договору в письмовій формі, порядок ідентифікації таких користувачів визначається постачальником послуг».

Коментар: зазначена редакція, на наше переконання, забезпечить захист користувачів послуг у перехідний період.

 

2. Підпункт 13 пункту 112 проекту Правил викласти в редакції, запропонованій ІнАУ. Обґрунтування надано письмово та в процесі обговорення:

«13) використовувати автоматизовані системи розрахунків за послуги (білінгові системи), які сертифіковані на відповідність вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій;»

АБО, з урахуванням пропозиції, наданої ДССЗЗІ:

«13) використовувати автоматизовані системи розрахунків за послуги, які мають виданий у встановленому законодавством порядку документ про відповідність технічним вимогам та/або технічним регламентам;».

 

3. Підпункт 2 пункту 115 проекту Правил виключити. Обґрунтування надане до первинної редакції проекту Правил.

 

4. Частиною третьою статті 125 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що «3. Питання відшкодування завданих кінцевому користувачу збитків, майнової та моральної шкоди через неналежне виконання постачальником електронних комунікаційних послуг обов’язків за договором про надання електронних комунікаційних послуг вирішуються в судовому порядку.»

Враховуючи зазначене, в частині першій пункту 119 проекту Правил, просимо врахувати редакцію:

«119. Питання відшкодування завданих кінцевому користувачу збитків, майнової та моральної шкоди через неналежне виконання постачальником послуг обов’язків за договором про надання послуг вирішуються в судовому порядку.»

 

5. Пункт 140 проекту Правил виключити, як такий, що може мати негативні наслідки щодо розголошення персональних даних, адже процедура отримання таких даних регуляторним органом чи іншим органом державної влади не встановлена законами.

У разі наявності зловмисних викликів чи повідомлень, абонент може звернутись до правоохоронних органів за захистом своїх прав, або до адвоката, який у встановленому законом порядку може отримати такі дані.

У разі надходження заяви чи то звернення абонента до регуляторного органу на дії постачальника послуг, регуляторний орган і так наділений законом правом отримувати необхідну для цього інформацію.

 

За наявності, інші зауваження та пропозиції будуть надані після ознайомлення з доопрацьованим повним текстом проекту Правил.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 О. Савчук