Лист № 149 від 03.10.2018 АМКУ щодо ознак недобросовісної конкуренції в діях компанії ПрАТ «Київстар»

Вихідні реквізити
Вих. № 149 від 03.10.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

Державному уповноваженому Антимонопольного комітету України

Процишен М.В.

вул. Митрополита В. Липківського, 45,

м. Київ, 03035

 

Вих. № 149

від 03 жовтня 2018 року

 

Щодо ознак недобросовісної конкуренції

 

Шановна Маріє Вікторівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

ІнАУ, за статутом, створена з метою сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ в Україні в цілому.

ІнАУ всіляко підтримує зусилля суб’єктів господарювання, які спрямовані на створення умов для добросовісної конкуренції на телекомунікаційному та інших ринках.

Зокрема, в ІнАУ створений постійно діючий Комітет з питань захисту економічної конкуренції, який відстежує ситуацію на ринку послуги доступу до Інтернет, зокрема, ціноутворення.

З відкритого Інтернет-ресурсу за посиланням https: https://kyivstar.ua/uk/football компанії ПрАТ «Київстар», в якому міститься факт пропозиції «Дивіться улюблені матчі з додатком «Київстар Футбол» - без додаткової оплати в пакеті «Київстар Футбол Легкий» або сплачуючи усього 15,00 грн. за 7 днів в пакеті «Київстар Футбол Преміум» за додатковою інформацією, вказаною на офіційному сайті (скріншот з офіційного сайту додається) стає відомо, що «Абоненти з тарифами «Максимальний Безлім», «Максимальний Безлім 2017», «Максимальний Безлім+2017», «Безлім Silver», «Безлім Gold», «Безлім Platinum», «Київстар 4G», «Київстар 4G Extra», «Київстар 4G Ultra», «Київстар 4G Premium», «Київстар 4G Business», «Київстар 4G Business VIP» та «Київстар Все Разом Екстра», «Київстар Все разом Екстра. Регіон» – можуть використовувати додаток без додаткової оплати в пакеті «Легкий».

Абоненти з іншими тарифними планами можуть підключити пакет «Преміум» та дивитись футбол без тарифікації мобільного інтернету відразу на 5 пристроях.

Вартість пакета для абонентів передплаченого зв’язку – 15,00 гривень за 7 днів, для абонентів контрактної форми обслуговування – 49,00 гривень на місяць.

Зазначається, що в пакеті «Легкий» доступний перегляд тільки на одному пристрої (смартфон). Пакет «Преміум» дозволяє дивитись футбол на 5 пристроях одночасно (смартфон, планшет, ПК).

Для абонентів передплаченого зв’язку: спочатку нараховується щотижнева абонентська плата, якщо вона не може бути знята у зв’язку із недостатністю коштів, тоді знімається щоденна абонентська плата. Якщо на рахунку недостатньо коштів і для зняття щоденної абонентської плати, доступ до сервісу не надається.

Для контрактних абонентів: абонплата нараховується щоденно в сумі пропорційній кількості днів в календарному місяці.

А також вказано, що додатком можуть користуватись власники пристроїв з операційними системами: для Android – починаючи з версії 4.4; для iOS – починаючи з версії 9.0.

При цьому, маємо вказати про те, що середньоринковий рівень вартості послуги «Футбол» становить більше 60,00 грн. на місяць.

Крім цього, в пакет «Київстар 4G Extra» вартістю 155,00 грн/місяць входить без додаткової плати ще й послуга фіксованого Інтернету (Домашній Інтернет) (скріншот № 1 додається), яка має самостійну ціну (скріншот № 2 додається), яка значно вище, ніж безкоштовна послуга.

У зв’язку із викладеним, звертаємо увагу Антимонопольного комітету України на наступне.

Відповідно до положення статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Статтею 67 Закону України «Про телекомунікації» впроваджено принципи регулювання тарифів. Так, положенням частини 1 зазначеної статті Закону встановлено, що тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України базується на таких принципах:

1) базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку;

2) залежність рівня тарифів від рівня якості телекомунікаційних послуг;

3) недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій;

4) необхідність уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших;

5) стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунікаційних послуг.

Вказане дає розуміння, що принцип необхідності уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших є імперативним, таким, що закріплений на законодавчому рівні й не може порушуватись суб’єктами господарювання під час здійснення ними своєї господарської діяльності, зокрема під час надання ними телекомунікаційних послуг своїм споживачам.

Аналогічна вимога також міститься у Законі України «Про телебачення та радіомовлення», відповідно до статті восьмої цього Закону забороняється застосування демпінгових тарифів на надання послуг.

Тож, на наше переконання, метою вказаної вище пропозиції ПрАТ «Київстар», яка міститься за офіційним посиланням https: https://kyivstar.ua/uk/football, є переманити споживача та витіснити конкурентів. В силу порушення норм законодавства, така практика повинна кваліфікуватись як недобросовісна конкуренція, а особи, які до неї вдаються, –притягатися до відповідальності.

З 1991 року Україна є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності. Відповідно до ст.10bis вищезазначеної Конвенції актом недобросовісної конкуренції є будь-який акт конкуренції, що суперечить «чесним» звичаям у промислових і торговельних справах.

Доцільно зазначити, що в розумінні статті 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» законодавцем висвітлюється, що досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого суб’єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією.

Тому, з огляду на статтю 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» за вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Частиною третьою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють, зокрема, з громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, з урахуванням викладеного, просимо втрутитись у ситуацію, як на наш погляд, протиправних посягань на конкурентну основу існування ринку телекомунікаційних послуг та вжити заходів відповідно до компетенції та повноважень Антимонопольного комітету України.

 

Додатки:

Скріншоти з офіційного сайту ПрАТ «Київстар» у кількості 9 арк.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                      О.Федієнко

Прикріплені файли
Долучення Size
Додаток до Вих. 149 від 03.10.2018 1.49 МБ