Лист № 146 від 12.10.2021 Нацраді щодо пропозицій до проєкту Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

Вихідні реквізити
Вих. № 146 від 12.10.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

Вих. № 146

від 12.10.2021

 

Щодо зауважень та пропозицій до проєкту

Порядку формування Переліку програм

іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

 

Шановна Ольго Володимирівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) на офіційному вебсайті http://nrada.gov.ua у підрозділі «Проекти для громадського обговорення» розділу «Регуляторна діяльність» опубліковано проєкт Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі – проєкт Порядку). Розробник зазначає, що проєкт Порядку розроблено у зв’язку з тим, що на сьогодні процедура включення і виключення програм до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються не визначена.

З даного приводу зауважуємо на наступному та надаємо такі пропозиції.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери.

Виключні повноваження Національної ради, як конституційного, постійно діючого колегіального органу, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами, встановлено у розділі 3 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (далі – Закон). Серед повноважень Національної ради, визначених, зокрема, у статтях 13-15 Закону, відсутні повноваження з розроблення та затвердження власними рішеннями порядку/порядків формування переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.

У статті 17 Закону також зазначається те, що Національна рада наділена в межах своїх повноважень приймати регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.

До повноважень Національної ради, згідно з Законом, не віднесено повноваження, наведені у проекті підзаконного нормативно-правового акту, а саме повноваження та компетенції з розгляду питань про включення програм іноземної телерадіоорганізації до Переліку на підставі письмової заяви правовласника (виробника) програми або його уповноваженого представника, поданої за формою, встановленою Національною радою та право вимагати надання суб’єктами документів, перелік яких пропонується викласти у проєкті Порядку, «встановлювати відповідності змісту програм іноземної телерадіоорганізації вимогам положень, передбаченим пунктом 13 цього Порядку», звертатися до іноземної телерадіоорганізації, або його уповноваженого представника за додатковою інформацією, необхідною для прийняття рішення у випадках, передбачених Порядком, зобов’язувати заявника у разі зміни відомостей, що були зазначені у заяві та інших наданих документах, повідомляти про це Національну раду тощо.

На правильність нашої позиції також вказує і той факт, що у частині першій статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначено, що ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, на території України не обмежується. Порядок ретрансляції регулюється цим Законом, тобто Законом України «Про телебачення і радіомовлення».

У частині другій статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» вказується тільки про «рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». І реалізація цього законодавчого положення відбувається шляхом ведення Національною радою Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України та Інформації щодо іноземних телепрограм, стосовно яких встановлено обмеження щодо розповсюдження на території України, які публікуються на офіційному вебсайті Національної ради.

Відтак, є ще більш незрозумілою позиція Національної ради, яка всупереч існуючим законодавчим положенням, має намір перебрати на себе і затвердити власним рішенням функції зі «встановлення відповідності змісту програм іноземної телерадіоорганізації вимогам положень, передбаченим пунктом 13 цього Порядку» (!), тобто власним рішенням, яке є підзаконним актом, розширити повноваження та компетенції, встановлені законами.

Тому, якщо держава Україна має змінити існуючий та встановлений законом порядок ретрансляції телерадіопрограм та передач, то це може бути реалізовано виключно шляхом внесення змін у чинне законодавство, і ніяким чином не шляхом видання Національною радою підзаконних нормативно-правових актів.

З огляду на відсутність у Національної ради повноважень, прямо встановлених у Законі, щодо розроблення та затвердження власними рішеннями порядку/порядків формування переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються на території країни, вважаємо розроблення та впровадження проєкту Порядку суперечить як згаданим законам, так і статті 19 Конституції України, де зазначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 17 Закону Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, передбачених законом.

 

Запропонований Національною радою контроль програм іноземних телерадіоорганізацій, встановлення вимог до правовласника (виробника) програми, причому не в порядку, який може бути встановлено тільки в межах закону, вважаємо, що суперечить і Європейській конвенції про транскордонне телебачення, ратифікованій із заявою та застереженням Законом № 687-VI від 17.12.2008.

Крім зазначеного вважаємо, що запропонованим проєктом Порядку буде обмежено доступ іноземних програм на ринок України, чим буде зменшено конкуренцію та створено «сприятливі умови» монополізму медіагруп.

 

З огляду на наведене, просимо припинити громадське обговорення проєкту Порядку та відмовитись від намірів його затвердження відповідним рішенням. Прийняття такого нормативно-правового акту, на наше переконання, несе загрозу перевищенню повноважень Національною радою та інформаційній безпеці країни, оскільки державний орган у незаконний спосіб набуде можливості формування певного інформаційного контенту та права втручання у господарську діяльність провайдерів програмної послуги.

 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 О. Савчук