Лист № 144 від 24.05.2019 Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо рекомендацій органам місцевого самоврядування про приведення чинних рішень у відповідність до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 144 від 24.05.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

Вих. № 144

від 24 травня 2019 року

 

Щодо надання рекомендацій

органам місцевого самоврядування

 

Шановний Олександре Івановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

В першу чергу, хотіли б виразити подяку за пророблену вашим Комітетом та Вами особисто роботу, направлену на впровадження в Україні нормативно-правових актів, які регулюють процедури розташування технічних засобів телекомунікацій для надання операторами, провайдерами телекомунікаційних послуг.

Проте, на превеликий жаль, практичне застосування Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) та нормативно-правових актів, розроблених на виконання цього Закону, занадто уповільнене та викликає протидію, в першу чергу, з боку органів місцевого самоврядування, ОСББ, комунальних підприємств.

Так, в ІнАУ, починаючи з листопада 2018 року, здійснено моніторинг виконання окремими міськими радами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині змін, внесених Прикінцевими та перехідними положеннями Закону про доступ та частини сьомої розділу VI Закону про доступ щодо приведення органами місцевого самоврядування власних рішень у відповідність із цим Законом. Узагальнену інформацію наведено у додатку 1 до цього листа, а зі змістом листів ІнАУ та листів органів місцевого самоврядування, можна ознайомитись на веб-сайті ІнАУ https://inau.ua/doclist/out.

В цілому, з отриманої інформації від органів місцевого самоврядування, можна зробити такі висновки:

  • відповідні рішення органами місцевого самоврядування на виконання Закону про доступ не розроблені та не застосовуються.
  • Розміщення технічних засобів телекомунікацій регулюється рішеннями, прийнятими органами місцевого самоврядування до набрання чинності Законом про доступ та які визначають:
  • порядки та процедури, які не відповідають вимогам Закону про доступ;
  • процедури оренди майна комунальної власності;
  • укладення договорів сервітуту.
  • Окремі органи місцевого самоврядування взагалі не приймали будь-які рішення щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій з використанням інфраструктури комунальної власності.
  • Окремі органи місцевого самоврядування повідомили про те, що розпочали роботу з розроблення рішень на виконання Закону про доступ.
  • Окремі органи місцевого самоврядування ухвалили рішення про списання багатоквартирних житлових будинків з балансового обліку комунальних підприємств, тому, прийняття рішень, на виконання Закону про доступ, не планується.

Відповідно до пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема, встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до п.п. 18 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура. А, відповідно до п.п. 13 пункту «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства:

• щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі;

• за правильністю обрахування плати за доступ.

  Зазначений перелік повноважень органів місцевого самоврядування у забезпеченні доступу до інфраструктури є вичерпним.

Відповідно до частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, органам місцевого самоврядування рекомендовано у тримісячний строк з дня опублікування Закону про доступ привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

За Критеріями оцінки дотримання верховенства права, прийнятими Європейською комісією «За демократію через право» на 106 пленарному засіданні Венеціанської комісії, 11-12 березня 2016 року, одним із елементів верховенства права визнається законність. Серед іншого, цей критерій передбачає, чи відповідають дії виконавчої влади Конституції та іншим законам та чи приймаються підзаконні акти без затримки у випадках, коли цього вимагає законодавство.

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, та керуються у своїй діяльності, зокрема, Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Проте, аналізуючи дії органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаємо, органами місцевого самоврядування, фактично, ігноруються законодавчі положення, а, відтак, відбувається порушення конституційного принципу верховенства права. Наслідком порушення органами місцевого самоврядування Закону про доступ є протидія з боку окремих власників (володільців) інфраструктури у законному доступі операторам, провайдерам телекомунікацій до інфраструктури з метою розташування технічних засобів телекомунікацій, порушення їх прав та законних інтересів, а також інтересів населення в отриманні інформації та вибору постачальника телекомунікаційних послуг, дотримання принципів конкуренції.

Звісно, що окремі оператори, провайдери телекомунікацій вживають заходи захисту своїх прав шляхом оскарження неправомірних рішень органів місцевого самоврядування в судовому порядку та звертаються із відповідними заявами до органів Антимонопольного комітету України про визнання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Але, це завдає додаткових незручностей та понесення фінансових затрат суб’єктами господарювання. Крім того, на виконання таких заходів витрачається значний час, чого можна було б уникнути, якби органи місцевого самоврядування слідували вимогам Закону про доступ та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу Комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.

Рекомендації комітетів підлягають обов’язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями.

Враховуючи вищенаведене, звертаємось з проханням надати органам місцевого самоврядування, перелік яких наведено у додатку 1 до цього листа, рекомендації про приведення чинних рішень у відповідність до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», а також прискорення роботи у напрямку прийняття рішень, визначених пунктом 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Аналіз інформації про стан виконання органами місцевого самоврядування частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ (за даними інформації, отриманої на листи ІнАУ від 13.11.2018 та від 01.03.2019).

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                             О.Федієнко