Лист № 140 від 09.08.2017 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку Данченку О.І. щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж"

Вихідні реквізити
Вих. № 140 від 09.08.2017
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

ДАНЧЕНКУ О.І.

Вих. №­­­ 140

Від 09 серпня 2017 р.

 

Про надання роз’яснень щодо

застосування окремих положень Закону

«Про доступ до обєктів будівництва,

транспорту, електроенергетики з метою

розвитку телекомунікаційних мереж»

 

Шановний Олександре Івановичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

З 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ).

З набранням чинності Закону про доступ передбачалось і затвердження Кабінетом Міністрів України та введення в дію відповідних правил доступу до інфраструктури об’єктів доступу та методик визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу.

Наразі, зазначені проекти нормативно-правових актів ще розробляються відповідними міністерствами та національними регуляторами, що, в свою чергу, стримує застосування окремих положень Закону про доступ, зокрема, в частині врегулювання господарських взаємовідносин між власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта доступу та замовниками.

На сьогодні, до ІнАУ надходять звернення від учасників щодо застосування окремих положень Закону про доступ (копії звернень додаються).

Враховуючи наведене та керуючись частиною третьою статті 21, статтею 22 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», просимо надати роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону про доступ:

  • частиною сьомою статті 17 Закону про доступ встановлено граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу у відсотковому співвідношенні до мінімальної заробітної плати.

Просимо надати роз’яснення: чи включають податок на додану вартість (ПДВ) граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, зазначені в п.п. 1-5 частини сьомої статті 17 Закону про доступ?

  • пунктом 2 частини першої статті 14 та пунктом 4 частини п’ятої статті 17 Закону про доступ встановлено наступне: «Власник інфраструктури об’єкта доступу має право визначати плату за доступ, що розраховується згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом», «Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу має, зокрема, встановлювати механізм визначення розміру плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу».

Просимо надати роз’яснення: чи встановлюють вказані положення Закону про доступ право кількох замовників доступу до інфраструктури об’єкта доступу, які використовують один і той же елемент інфраструктури об’єкта доступу, вимагати від власника (володільця) інфраструктури об’єкта доступу пропорційного розподілу плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, що визначається методикою?

            Крім зазначеного, за наявності інформації, просимо надати рекомендації щодо переліку елементів інфраструктури об’єкта будівництва, які можуть використовуватись   кількома замовниками та можуть бути враховані при визначенні розміру плати як одні й ті самі.        

 

Додаток: копії звернення ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» від 07.08.2017 № 198 та звернення ТОВ «ТВП «ФОРМАТ» від 26.07.2017 № 2607-17/7.

 

                                                        

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                   О. Федієнко