Лист № 138 від 12.09.2018 Голові НКРЗІ щодо ініціювання змін до «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» в частині регулювання контент-сервісів при наданні послуг рухомого (мобільного) зв'язку

Вихідні реквізити
Вих. № 138 від 12.09.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 138

від 12 вересня 2018 року

 

Щодо контент-послуг 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 200 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

За наявною в ІнАУ інформацією, значна кількість споживачів послуг рухомого (мобільного) зв'язку скаржаться на порушення при оплаті отриманих ними контент-послуг. Про це свідчить також винесення питання про відмову від контент-послуг в розділ «Відповіді на часті запитання споживачів» на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

Контент-послуга визначається пунктом 3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, як інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами телекомунікацій або операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій та оплачується, зокрема шляхом списання коштів з особового рахунку абонента, споживачем операторові, провайдерові, до мереж та/або технічних засобів якого підключене кінцеве обладнання абонента.

Відповідно до поширеної в Україні практики, значна частина контент-послуг надається не безпосередньо оператором телекомунікацій, а контент-провайдером – суб’єктом господарювання, який на підставі договору з оператором надає додаткові послуги абонентам в мережі оператора, оплата за які здійснюється з особового рахунку абонента.

Однією з ймовірних причин порушень прав абонентів є відсутність чіткої формалізації процедури повідомлення споживачів про надання контент-послуги та наявності їх згоди на отримання контент-послуги в порядку, встановленому пунктом 3 та підпунктом 15 пункту 39 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», а також різні погляди учасників ринку на особливості фінансових питань взаємодії між абонентом (споживачем), оператором телекомунікацій та контент-провайдером.

З огляду на зазначене, з метою подальшого врегулювання проблемних питань надання контент-послуг в мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, просимо Вас:

  • надати інформацію щодо кількості звернень споживачів послуг рухомого (мобільного) зв'язку стосовно порушень при отримання контент-послуг;
  • надати роз’яснення щодо відповідності вимогам законодавства України, зокрема пункту 3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», визначення згоди абонента оператора рухомого (мобільного) зв'язку на надання йому контент-послуг без відправлення споживачем голосового, текстового повідомлення, використання сигналів тонового набору, а, зокрема, шляхом натискання кнопки замовлення на сторінці відповідного інтернет-сайту з абонентського номеру, з наступним зняттям коштів з особового рахунку абонента, що ведеться у оператора послуг рухомого (мобільного) зв'язку;
  • здійснити необхідні кроки щодо формалізації процедури згоди споживача на отримання контент-послуг за допомогою вихідного голосового або текстового повідомлення відповідно до пункту 3 та підпункту 15 пункту 39 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»;
  • ініціювати зміни до визначення терміну «згода споживача» у пункті 3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» шляхом виключення з визначення слова «тощо».

 

Ми сподіваємось, що зазначені кроки сприятимуть збільшенню прозорості вітчизняного ринку надання контент-послуг в мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку та покращенню захисту прав споживачів.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                       О. Федієнко