Лист № 138 від 07.08.2017 Міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України щодо вжиття заходів із застосування Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Вихідні реквізити
Вих. № 138 від 07.08.2017
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
МІНРЕГІОН, МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Віце-прем’єр-міністру України –

Міністру регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

Зубку Г. Г.

Вих. №­­­ 138

Від 07 серпня 2017 р.

 

Щодо вжиття заходів із застосування

Закону України «Про доступ до об’єктів

будівництва, транспорту, електроенергетики

з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

 

Шановний Геннадію Григоровичу !

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 190 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та напрямком діяльності якої є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

З 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів будівництва, будинкової розподільної мережі, для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Наразі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробляються проекти нормативно-правових документів, визначених статтею 7 Закону про доступ.

Статтею 16 Закону про доступ встановлено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Відповідно до статті 17 Закону про доступ плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу не може перевищувати граничні розміри, встановлені у цій статті Закону.

Законом про доступ забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу.

Крім цього, відповідно до доповнення пунктом 57 частини першої статті 26 до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях, зокрема, міської ради вирішуються питання встановлення плати за доступ до об’єктів будівництва та будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до доповнень до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку належить організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура.

Отже, положеннями Закону про доступ чітко визначені повноваження органів місцевого самоврядування, права та обов’язки власників (володільців) інфраструктури об’єктів доступу у господарських взаємовідносинах з операторами, провайдерами телекомунікацій при розташуванні технічних засобів телекомунікацій.

Проте, після набрання чинності Законом про доступ, від учасників, до ІнАУ надходить непоодинока інформація про невиконання окремими комунальними підприємствами, ОСББ, органами місцевого самоврядування положень Закону про доступ та намагання підвищити розміри плати за доступ, що, в свою чергу призводить до порушення прав операторів, провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи вищенаведене, з метою виконання вимог Закону про доступ та запобігання вчиненню неправомірних дій по відношенню до операторів, провайдерів телекомунікацій при використанні об’єктів будівництва та будинкової розподільної мережі для розміщення телекомунікаційних мереж, звертаємось до Вас із проханням розмістити на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформацію про зміни законодавства, які врегульовують відносини з операторами, провайдерами телекомунікацій з питань доступу до приміщень багатоквартирних будинків, в т.ч. комунальної власності, для розміщення телекомунікаційних мереж, закцентувавши увагу на наступному:

  • утримання від дій щодо підвищення плати за доступ до інфраструктури для  розміщення телекомунікаційних мереж до набрання чинності Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;
  • необхідності укладення з операторами, провайдерами телекомунікацій договорів про доступ та приведення умов договорів до вимог, встановлених Законом про доступ;
  • неухильного дотримання вимог Закону про доступ в взаємовідносинах з операторами, провайдерами телекомунікацій з питань розміщення телекомунікаційних мереж.

Сподіваємось на розуміння та співпрацю.

 

З повагою,

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                              О.Федієнко