Лист № 137 від 12.09.2018 Голові НБУ щодо запиту на надання інформації стосовно процедури оплати контент-послуг

Вихідні реквізити
Вих. № 137 від 12.09.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національний банк України

Голові Національного банку України

СМОЛІЮ Я.В.

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

 

 

Вих. № 137

від 12 вересня 2018 року

 

Щодо банківської послуги

 

Шановний Якове Васильовичу!

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 200 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

За наявною в ІнАУ інформацією, значна кількість споживачів послуг рухомого (мобільного) зв'язку скаржаться на порушення при оплаті отриманих ними контент-послуг.

Контент-послуга визначається пунктом 3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, як інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами телекомунікацій або операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій та оплачується, зокрема, шляхом списання коштів з особового рахунку абонента, споживачем операторові, провайдерові, до мереж та/або технічних засобів якого підключене кінцеве обладнання абонента.

Відповідно до поширеної в Україні практики, значна частина контент-послуг надається не безпосередньо оператором телекомунікацій, а контент-провайдером – суб’єктом господарювання, який на підставі договору з оператором надає додаткові послуги абонентам в мережі оператора, оплата за які здійснюється з особового рахунку абонента.

Однією з ймовірних причин порушень прав абонентів є різні погляди учасників ринку на особливості фінансових питань взаємодії між абонентом (споживачем), оператором телекомунікацій та контент-провайдером.

Задля врегулювання цих питань просимо Вас надати висновок НБУ про те, чи є перерахування коштів з особового рахунку абонента, що ведеться у оператора послуг рухомого (мобільного) зв'язку, на користь третіх осіб (контент-провайдерів) банківською послугою відповідно до ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка потребує відповідної ліцензії.

Також просимо повідомити, які технології розрахунків застосовуються між операторами послуг рухомого (мобільного) зв'язку та третіми особами (контент-провайдерами).

Ми сподіваємось, що ця інформація сприятиме збільшенню прозорості вітчизняного ринку надання контент-послуг в мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку та покращенню захисту прав споживачів.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                               О. Федієнко