Лист № 134/1-2 від 01.12.2020 ВРУ щодо запиту на роз’яснення з питання застосування положень законів України щодо застосування РРО операторами, провайдерами телекомунікацій

Вихідні реквізити
Вих. № 134/1-2 від 01.12.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ВРУ, Верховна Рада України

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та митної політики

ГЕТМАНЦЕВУ Д.О.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Вих. № 134/1-2

від 01.12.2020

 

Щодо надання роз’яснення з питання

застосування положень законів України

щодо застосування РРО операторами,

провайдерами телекомунікацій

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 20.09.2019 № 129-IX та Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» від 20.10.2019 № 128-IX були прийняті норми, якими передбачається обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

До ІнАУ звертаються учасники Асоціації з проханням сприяти в отриманні інформації та роз’яснень з питань застосування з 01.01.2021 законодавства щодо застосування РРО, адже нововведені законодавчі положення є не зовсім чіткими та однозначно зрозумілими, зокрема, при їх застосуванні за отримані абонентами (споживачами) телекомунікаційні послуги.

Враховуючи наведене, у межах визначених законом компетенції, просимо надати роз’яснення з питання застосування положень законів України щодо застосування РРО, про телекомунікації операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, послуги кабельного телебачення:

1. За визначенням терміну, наданого у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «місце проведення розрахунків – місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо».

Просимо надати роз’яснення, що слід розуміти:

- у виразі «попередньо оплачених товарів (послуг)», тобто, йдеться лише про авансовий платіж за товари, послуги, які отримує покупець?

2. Пунктом 2 статті 3 Закону визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

Просимо надати роз’яснення:

- щодо механізмів забезпечення оператором, провайдером телекомунікацій надання своєму абоненту (споживачу) розрахункового документу встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, у разі здійснення ним оплати через суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства мають право приймати платежі. Тобто, чи потребує реалізація цього законодавчого положення вимоги від оператора, провайдера телекомунікацій укладати додаткові договори? Якщо так, то в яких випадках, з ким, а також предмет таких договорів?

З нововведених положень законодавчих актів також не зрозуміло про спосіб забезпечення саме оператором, провайдером телекомунікацій вручення своєму абоненту (споживачу) розрахункового документу встановленої форми на повну суму операції, проведеної через суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства мають право приймати платежі.

При наданні відповіді просимо врахувати:

- відповідно до пункту 68 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, розрахунки за послуги можуть здійснюватися на умовах попередньої (авансової) та/або наступної оплати. Споживачі здійснюють розрахунки з оператором телекомунікацій самостійно або через суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства мають право приймати платежі;

- у разі укладення оператором, провайдером телекомунікацій договорів щодо забезпечення видачі абоненту (споживачу) розрахункового документу за отримані телекомунікаційні послуги з усіма суб’єктами господарювання, що мають приймати платежі за телекомунікаційні послуги, це призведе до зростання вартості телекомунікаційних послуг. Вибіркове ж укладення таких договорів (тобто лише з окремими суб’єктами господарювання) створить незручності абонентам (споживачам) та може мати наслідком порушення законодавства про захист економічної конкуренції, оскільки матиме місце неконкурентний відбір суб’єктів господарювання.

3. Положеннями яких законодавчих актів обґрунтовується те, що послуги доступу до Інтернету, послуги кабельного телебачення є «дистанційними» послугами? Якими законодавчими актами надано визначення поняття «дистанційна послуга»?

Крім зазначеного, на наш погляд, з роз’яснення, датованого 20.11.2020 № 1056/2/99-00-07-05-01-02 та наданого ДПС України народному депутату України Федієнку О.П. та Асоціації правовласників та постачальників контенту, слідує, що автори цього роз’яснення розцінюють, що відносини у сфері надання телекомунікаційних послуг (точніше, відносини між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом (споживачем)), зокрема, послуг доступу до Інтернету, послуг кабельного телебачення, регулюються Законом України «Про електронну комерцію», а, відтак, надання цих послуг, на думку авторів роз’яснення, є «реалізацією товару дистанційним способом». Разом з тим, ми не розділяємо таку думку, адже, як і зазначено у статті 1, Закон України «Про електронну комерцію» регулює правові відносини у сфері електронної комерції під час вчинення електронних правочинів. Відповідно до статті 6 цього Закону оператори (провайдери) телекомунікацій є постачальниками послуг проміжного характеру в інформаційній сфері.

Тому, на наш погляд, не вірно посилатись на положення Закону України «Про електронну комерцію», обґрунтовуючи необхідність використання операторами, провайдерами телекомунікацій РРО/ПРРО при розрахунках за надані телекомунікаційні послуги (зокрема, послуги доступу до Інтернету, послуги кабельного телебачення). Разом з тим, відповідно до пункту 61 підрозділу 10 розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу України застосування РРО та/або ПРРО платниками єдиного податку 2-4 груп (ФОП) у встановлені строки є обов’язковим до виконання, не дивлячись на низку неврегульованих, в т.ч. технічних питань, з виконання цих законодавчих положень ФОП, які є операторами, провайдерами телекомунікацій. Тому, з метою врегулювання таких питань, в т.ч. шляхом внесення змін до законодавства України, опрацювання чітких та зрозумілих механізмів застосування законодавства у сфері застосування РРО операторами, провайдерами телекомунікацій, просимо Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ініціювати за участі Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Міністерства цифрової трансформації України, інших заінтересованих органів державної влади якнайшвидше створити робочу групу з метою напрацювання шляхів врегулювання проблемних питань у діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які можуть виникнути з січня 2021 року у зв’язку із введенням законодавчих змін щодо обов’язковості використання РРО/ПРРО, та наслідком чого можуть бути застосовані штрафні санкції. До складу такої робочої групи просимо включити представників Інтернет Асоціації України та інших галузевих об’єднань, асоціацій.

Про результати розгляду нашого листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                        А. Пятніков