Лист № 125/1-2 від 18.08.2021 Держспецзв'язку та ДРС щодо пропозицій до проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ про затвердження форм подання інформації до НЦУ

Вихідні реквізити
Вих. № 125/1-2 від 18.08.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

 

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Голові Державної регуляторної служби України

КУЧЕРУ О.В.

Вих. № 125/1-2

від 18.08.2021

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

про затвердження форм подання інформації до НЦУ

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

3 серпня 2021 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) https://cip.gov.ua/ у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» - «Регуляторна діяльність» розділу «Діяльність» оприлюднений для громадського обговорення доопрацьований проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження форм подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (далі – проєкт Наказу).

До тексту проєкту Наказу, з урахуванням його попередніх публікацій для громадського обговорення, ІнАУ надавала свої зауваження та пропозиції, значна частина яких врахована. Зокрема, йдеться про листи ІнАУ від 01.10.2019 № 232, від 20.08.2020 № 103 та від 06.01.2021 № 03.

Разом з цим, залишаємось на позиції того, про що Вам і раніше повідомлялось, що перелік окремої інформації, яка включена до форм подання інформації до НЦОТУМТ, не відповідає пунктам 44, 45 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 29.06.2004 № 812 із змінами (далі – Порядок). Зокрема, окрема інформація, яка включена до форм подання інформації до НЦУ, розширює коло інформації, яка повинна буде надаватись операторами телекомунікацій, у порівнянні з обсягом інформації, вже встановленої у нормативно-правовому акті, а саме, постанові Кабінету Міністрів України, яка має вищу юридичну силу.

Крім того, вчергове звертаємо увагу, що проєкт Наказу не містить положень про обов’язок збереження працівниками НЦУ конфіденційної інформації та відповідальності до винних осіб, у разі її розголошення.

Враховуючи наведене, а також з огляду на обґрунтування, які надавались ІнАУ в листах від 01.10.2019 № 232, від 20.08.2020 № 103 та від 06.01.2021 № 03, пропонуємо:

1) У Формі № 3 «Інформація про волоконно-оптичні та радіорелейні лінії зв’язку, що перетинають кордон» розділ 1: виключити критерії: «Власник волоконно-оптичних ліній зв’язку», «Суб'єкт господарювання, що обслуговує та/або експлуатує волоконно-оптичну лінію зв’язку», розділ 2: виключити критерії: «Власник радіорелейної лінії зв’язку», «Суб'єкт господарювання, що обслуговує та/або експлуатує радіорелейної лінії зв’язку».

Зокрема, пунктом 12 Порядку вже визначено, що метою забезпечення завчасного опрацювання можливості використання мереж або засобів телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, а також виконання завдань системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, визначених цим Порядком, оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні, господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, подають до Національного центру інформацію за переліком, в обсягах та в порядку, визначених у пунктах 44-46 цього Порядку.

Відтак у Порядку відсутні положення, які б зобов’язували надавати до НЦУ інформацію про власників. Коло надавачів визначеної інформації, обсяги її надання також встановлені у Порядку.

2) Пункт 2 проєкту Наказу доповнити новим абзацом 4 такого змісту:

«працівники НЦУ несуть відповідальність, встановлену законом, за незаконне розголошення або використання з іншою метою отриманої інформації, а також за незабезпечення захисту інформації, отриманої від операторів телекомунікацій.»

Отже, вважаємо, що проєкт Наказу потребує доопрацювання та врахування наданих ІнАУ зауважень та пропозицій.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» одним із принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, що передбачає, зокрема, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями.

Враховуючи зазначене, просимо:

1) Адміністрацію ДССЗЗІ доопрацювати проєкт Наказу з урахуванням наданих пропозиції та зауважень;

2) Державну регуляторну службу України не погоджувати проєкт Наказу у запропонованій редакції, як такий, що не у повній мірі відповідає законодавству та потребує доопрацювання окремих його положень з метою недопущення прав та законних інтересів операторів телекомунікацій.

З листами ІнАУ в електронному вигляді, на які є посилання, можна ознайомитись на вебсайті ІнАУ:

https://inau.ua/document/lyst-no-232-vid-01102019-derzhspeczvyazku-shchodo-propozyciy-do-proyektu-nakazu-pro

https://inau.ua/document/lyst-no-103-vid-20082020-derzhspeczvyazku-shchodo-propozyciy-do-proyektu-nakazu

https://inau.ua/document/lyst-no-03-vid-06012021-derzhspeczvyazku-shchodo-propozyciy-do-proyektu-nakazu

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                            О. Савчук