Лист № 122 від 03.08.2018 Голові НКРЗІ щодо надання пропозицій до проекту рішення стосовно дотримання вимог законодавства про телекомунікації

Вихідні реквізити
Вих. № 122 від 03.08.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

Вих. № 122

від 03 серпня 2018 р.

 

Зауваження та пропозиції до проекту

рішення НКРЗІ

                                          Шановний Олександре Миколайовичу!                          

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

24 липня 2018 року на офіційній веб-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації» (далі – проект Рішення).

Термін подання пропозицій та зауважень до проекту Рішення визначено до 24.08.2018.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту Рішення, надає зауваження та пропозиції до проекту уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації (далі – проект Акту).

1. У проекті Акту у таблиці Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю) пропонується колонка, у якій зазначається форма заходу державного нагляду (контролю): перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інша форма, визначена законом.

Проте, статтями 18, 19, 19-1 Закону України «Про телекомунікації» та Положенням про НКРЗІ, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 зі змінами (далі – Положення про НКРЗІ), не встановлено право НКРЗІ здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у вигляді ревізій, обстежень, огляду тощо. Натомість, НКРЗІ, відповідно до пункту 2 частини третьої статті 19 Закону України «Про телекомунікації» має право перевіряти дотримання вимог законодавства про телекомунікації суб’єктами ринку телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами. А, відповідно до п.п. 4 Положення про НКРЗІ, забезпечує проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування РЧР України, а також поштового зв’язку, в тому числі наявності в операторів телекомунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, забезпечення операторами телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж, відповідності договорів про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж обов’язковим вимогам до таких договорів, здійснення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж; забезпечує проведення перевірок достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

Тобто, законодавчими та нормативно-правовими актами, які визначають повноваження та компетенцію НКРЗІ, передбачено форму здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом планових чи позапланових перевірок та не визначено процедури здійснення заходів у вигляді ревізій, оглядів тощо.

Отже, пропонується, із тексту проекту Акту, виключити колонку, у якій зазначаються форми заходів державного нагляду (контролю), або виключити вираз «ревізія, обстеження, огляд, інша форма, визначена законом».

2. У пункті 1.4 Розділу 1 проекту Акту у переліку питань для перевірки дотримання вимог законодавства зазначається про право перевірки уповноваженими особами НКРЗІ оригіналів діючих ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. Далі, по тексту цього пункту проекту Акту вказується на перевірку: дубліката втраченої або пошкодженої ліцензії, довідку НКРЗІ про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії, довідку НКРЗІ про прийняття заяви про переоформлення ліцензії, засвідчені копії ліцензій для відокремлених підрозділів, філій. У пункті 5.1 Розділу 5 проекту Акту також вказується, що суб’єктом нагляду перевіряється питання відносно того, чи суб’єкт ринку телекомунікацій здійснює діяльність з надання телекомунікаційних послуг згідно з ліцензією.

Проте, розробником проекту Акту не враховано, що з 28.06.2015 набрав чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування), яким встановлено, що ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій втрачає чинність з 01 січня 2018 року.

За таких обставин, у пунктах 1.4 Розділу 1 та 5.1 Розділу 5 проекту Акту не повністю враховано вимоги Закону про ліцензування.

Тому, зазначені положення проекту Акту пропонуємо викласти у редакції, яка передбачатиме посилання на перевірку здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на підставі ліцензій, отриманих до 01.01.2018.

3. У пункті 1.9 Розділу 1 проекту Акту у переліку питань щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства пропонується строка «суб’єкт ринку телекомунікацій дотримується вимог законодавства в частині виконання рішень (приписів, розпоряджень) НКРЗІ». При цьому, розробником не враховано, що суб’єкт нагляду має конституційне право на оскарження в суді рішення НКРЗІ (припису, розпорядження), і у графі «відповіді на питання» такий варіант відповіді не передбачено.

Пропонуємо або із тексту проекту Акту пункт 1.9 Розділу 1 виключити або графу «відповіді на питання» доповнити варіантом відповіді «оскарження в суді». В протилежному випадку, на наш погляд, матиме місце викривлення даних у відповіді на зазначене питання.

4. Пункти 5.1-5.6 Розділу 5 проекту Акту містять ряд положень, які зобов’язують суб’єкта ринку телекомунікацій отримувати ліцензії у сфері телекомунікацій, вносити до них зміни, отримувати, за необхідності, засвідчені копії ліцензії тощо. І, виконання таких дій суб’єктом ринку телекомунікацій, є об’єктом перевірки уповноваженими особами НКРЗІ.

При цьому, розробником проекту Акту не враховано, що з 28.06.2015 набрав чинності Закон про ліцензування, яким встановлено, що ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій втрачає чинність з 01 січня 2018 року.

Враховуючи наведене, пропонуємо пункти 5.1-5.6 Розділу 5 виключити із змісту проекту Акту, як такі, що суперечать Закону про ліцензування.

 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що проект Акту потребує доопрацювання з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                О. Федієнко