Лист № 116/1-4 від 31.07.2018 НКРЗІ, Держспецзв'язку, ДРС та АМКУ щодо надання зауважень до проекту рішення НКРЗІ "Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій"

Вихідні реквізити
Вих. № 116/1-4 від 31.07.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ДРСУ, Державна регуляторна служба України
АМКУ, Антимонопольний комітет України

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

Голові Адміністрації Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

 

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Голові Антимонопольного комітету України

Терентьєву Ю.О.

 

Вих. № 116/1-4

від 31 липня 2018 р.

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

24 липня 2018 року на своєму засіданні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) прийнято рішення № 384, яким схвалено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (далі – проект Рішення). Зазначений проект Рішення буде повторно подано на погодження до заінтересованих державних органів.

Підпунктом 6 пункту 2 Розділу 2 проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій розробник пропонує положення, відповідно до якого, при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій оператори, провайдери зобов’язані надавати телекомунікаційні послуги з використанням автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи), яка має документ, що підтверджує відповідність ГСТУ 61-034:2013 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань», затверджений наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.03.2013 № 159, та яка захищена від несанкціонованого доступу до неї. Зазначена вимога не розповсюджується на операторів, провайдерів які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам.

За визначенням, наданим у абз. 4 пункту 2 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), автоматизована система розрахунків (білінгова система) – це сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги, формування платіжних документів для абонентів тощо. А, відповідно до підпункту 20 пункту 39 Правил оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані використовувати сертифіковані на відповідність вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій автоматизовані системи розрахунків за послуги. Саме відповідно до статті 10 Закону України «Про стандартизацію» Адміністрацією Держспецзв’язку прийнято наказ від 28.03.2013 № 159, яким затверджено ГСТУ 61-034:2013 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань».

У пункті 66 Правил зазначено, яким чином визначається обсяг послуги, що тарифікується та надана протягом сеансу зв’язку.

Звертаємо увагу й на те, що, за своєю сферою, ГСТУ 61-034:2013 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань» поширюється на АСР, які є технічними засобами, що застосовуються в телекомунікаційних мережах загального користування та використовуються операторами, провайдерами телекомунікацій, зазначеними у пунктах 1.2 та 1.3 ГСТУ 61-034:2013. Серед цього переліку оператори, провайдери телекомунікацій, які надають послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет споживачам відсутні.

Відтак, положеннями Правил, Закону України «Про телекомунікації», Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2013 № 803, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2014 за № 207/249984, ГСТУ 61-034:2013, чи-то іншими законодавчими або нормативно-правовими актами для суб’єктів господарювання, які надають послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет, на сьогодні, не встановлена обов’язковість надавати ці послуги з використанням автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи). Із зазначеного слідує, що підпунктом 6 пункту 2 Розділу 2 проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не запроваджуються новації у здійсненні (регулюванні) умов діяльності для операторів, провайдерів ринку телекомунікацій, які надають послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет та, відповідно, НКРЗІ при розробці проекту Рішення, дотримано пункт 18 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» щодо забезпечення рівних умов діяльності у сфері телекомунікацій, зокрема, для суб’єктів господарювання, які надають послугу доступу до мережі Інтернет, не створюються будь-які виключення для окремих учасників ринку.

Навпаки, запровадження нормативного положення щодо обов’язковості автоматизованого розрахунку за послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет для суб’єктів господарювання, які надають ці послуги, призведе до значного фінансового навантаження на малих та середніх підприємців, що пов’язано з придбанням та впровадженням необхідного обладнання, адже, за умовами підпункту 6 пункту 2 Розділу 2 проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій такий підприємець повинен надавати лише одну послугу - доступ до мережі Інтернет, що, в свою чергу, не передбачає отримання прибутків від інших видів діяльності у сфері телекомунікацій. При тому, що таку господарську діяльність підприємці можуть здійснювати саме у сільській місцевості та невеликих містах, де прокладання телекомунікаційних мереж для надання послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет і так є фінансово обтяжливим. Звертаємо увагу, що Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки на найближчі 3 роки визначено напрямки на забезпечення широкосмуговим Інтернетом по всій територій України, в т.ч. у сільській місцевості.

Тому, встановлення додаткового зобов’язання для операторів, провайдерів які надають виключно послуги з надання доступу до мережі Інтернет споживачам, надавати телекомунікаційні послуги з використанням автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи), яка має документ, що підтверджує відповідність ГСТУ 61-034:2013 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Загальні вимоги та методи випробувань», не ґрунтується на нормах законодавчих актів, які мають вищу юридичну силу, не сприятиме конкурентоздатності середніх та малих підприємців, які надають послугу фіксованого доступу до мережі Інтернет та гальмуватиме процес цифровізації у сільській місцевості.

Враховуючи наведене, ІнАУ вважає за недоцільне встановлювати у Правилах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій обов’язку для операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають виключно послуги з фіксованого доступу до мережі Інтернет споживачам, використання автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи).

 

Просимо зазначену у цьому листі інформацію врахувати при розгляді проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій».

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити ІнАУ письмово.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                        О. Федієнко