Лист № 111/1-5 від 16.09.2020 ВРУ щодо законопроекту про електронні комунікації (№ 3014 від 05.02.2020)

Вихідні реквізити
Вих. № 111/1-5 від 16.09.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ВРУ, Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Народний депутат України Федієнко О.П.

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Народному депутату України

ФЕДІЄНКУ О.П.

 

Народному депутату України

АР’ЄВУ В.І.

 

Народному депутату України

СОХІ Р.В.

 

Народному депутату України

РУЩИШИНУ Я.І.

Вих. № 111/1-5

від 16.09.2020

 

Щодо законопроекту № 3014 від 05.02.2020

 

Інтернет Асоціація України висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

16 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято в першому читанні, та наразі готується до другого читання, проект Закону про електронні комунікації (далі – проект Закону), ініціаторами якого є народні депутати України Федієнко О.П., Крячко М.В. та інші.

Наразі звертаємось з великим проханням при підготовці тексту проекту Закону не наполягати на врахуванні таких правок, поданих народними депутатами України:

1. Правка № 62- н.д.Ар’єв В.І.

У цій правці пропонується змінити визначення терміну «ресурс нумерації (номерний ресурс)», а саме, словосполучення «під час маршрутизації та здійснення виклику в електронних мережах загального користування» замінити словосполученням «під час надання послуг електронних комунікаційних та/або експлуатації електронних комунікаційних мереж загального користування;».

2. Правка № 77- н.д.Ар’єв В.І. та правка № 79 - н.д. Федієнко О.П., н.д.Крячко М.В., н.д.Соха Р.В.

У цих правках пропонується у визначенні терміну «послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації» словосполучення «з номером (номерами) з» замінити словосполученням «з кінцевим (термінальним) обладнанням з присвоєним номером із».

3. Правка № 140- н.д.Ар’єв В.І., правка №141- н.д.Рущишин Я.І., правка №142- н.д.Федієнко О.П., н.д.Крячко М.В., н.д.Соха Р.В.

У цих правках пропонується виключити пункт 9 частини другої статті 3, де йдеться про презумпцію правомірності діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг або кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг у разі, якщо положення законодавства про електронні комунікації допускають неоднозначне (множинне) трактування їхніх прав та обов'язків та/або повноважень суб’єктів владних повноважень (крім відносин між постачальниками електронних комунікаційних послуг і кінцевими користувачами послуг).

4. Правка № 263- н.д.Ар’єв В.І. та правка № 264 - н.д.Федієнко О.П., н.д.Крячко М.В.

У цих правках пропонується виключити пункт 6 частини другої статті 14, де йдеться про те, що якщо норма цього Закону, іншого закону, чи нормативно-правового акта, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання чи іншої особи, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) або повноважень регуляторного органа та його посадових осіб, трактувати таку норму в інтересах суб’єкта господарювання. При цьому повинні враховуватись положення статі 3 цього Закону щодо визначення законодавства про електронні комунікації та принципів його застосування.

 

Відхилення зазначених правок є принциповим закликом і проханням ІнАУ до парламентарів, оскільки їх прийняття призведе до порушення прав та інтересів суб’єктів господарювання у сфері електронних комунікацій і нанесе непоправної шкоди передусім представникам малого та середнього бізнесу.

 

Одночасно зауважуємо, що ІнАУ, листом від 26.06.2020 № 78/1-2 https://inau.ua/document/lyst-no-781-2-vid-26062020-shchodo-propozyciy-do-zakonoproektu-pro-elektronni-komunikaciyi, вже надавала свої зауваження та пропозиції, які просимо врахувати при підготовці тексту проекту Закону до другого читання.

 

Звертаємо Вашу увагу, що прийняття зазначених правок №№ 62, 77, 79, 140, 141, 142, 263 та відхилення пропозицій, наданих ІнАУ листом від 26.06.2020 № 78/1-2, зруйнує комплексний підхід та баланс інтересів всіх сторін у сфері електронних комунікацій.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                   А. Пятніков