Лист № 110/1-4 від 29.11.2022 щодо припинення неправомірних дій КП «ЛУЦЬКСВІТЛО» та недопущення демонтажу ЕКМ ТОВ «ВОЛИНСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ»

Вихідні реквізити
Вих. № 110/1-4 від 29.11.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Луцька міська рада

Віцепрем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Керівнику Національного центру оперативно-технічного

управління мережами телекомунікацій

ТИТАРЕНКУ О.В.

 

Голові Луцької міської ради

ПОЛІЩУКУ І.І.

Вих. № 110/1-4

від 29.11.2022

 

Щодо неправомірних дій КП «Луцьксвітло» та недопущення

демонтажу ЕКМ ТОВ «Волинські оптичні мережі»

 

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            До ІнАУ надійшло звернення від нашого учасника – ТОВ «Волинські оптичні мережі» (код ЄДРПОУ 38740765) щодо перешкоджання їхньої діяльності з боку КП «Луцьксвітло» та з проханням допомогти та сприяти захисту їх прав та законних інтересів. Між сторонами укладено, і наразі є чинним, договір з доступу від 27.04.2018 № 29, за умовами якого ТОВ «Волинські оптичні мережі» користується для розміщення електронних комунікаційних мереж опорами зовнішнього освітлення у кількості понад 1 тис. опор та сплачує періодичну плату за доступ. Наразі, суть проблеми полягає в тому, що ТОВ «Волинські оптичні мережі» 03.11.2022 звернулося до КП «Луцьксвітло» з пропозицією укласти договір з доступу з використанням елементів зовнішнього освітлення (опори) з метою розміщення додаткових електронних комунікаційних мереж (ЕКМ) для надання електронних комунікаційних послуг. Проте, КП «Луцьксвітло» листом від 07.11.2022 № 01-5/205 відмовило в укладенні договору, розміщенні електронних комунікаційних мереж на опорах зовнішнього освітлення через відсутність технічної можливості. Нашу найбільшу стурбованість викликає те, що у цьому ж листі КП «Луцьксвітло» вимагає демонтувати електронні комунікаційні мережі, які, як вважає власник інфраструктури об’єкта доступу, використовуються без укладеного договору, а, у разі відмови, їх буде демонтовано з покладанням витрат за виконання цих робіт на ТОВ «Волинські оптичні мережі». При цьому, нагадуємо, що разом з цим КП «Луцьксвітло» відмовляється укласти договір для розміщення цих же електронних комунікаційних мереж.

            Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон), у разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції. Проте, КП «Луцьксвітло» не запропонувало ніякої альтернативної пропозиції.

            Відповідно до статті 16 Закону, доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта доступу проектної документації з доступу.

            Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:

            1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником копії проектної документації з доступу);

            2) проект договору з доступу.

            У цій же статті Закону передбачено випадки, коли власник інфраструктури об’єкта доступу (яким є КП «Луцьксвітло») може відмовити в укладенні договору з доступу, а саме:

            звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

            встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

            ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу;

            ненадання замовником документів, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону.

            Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені у статті 16 Закону, забороняється.

            Тобто, така підстава у відмові в укладенні договору, як відсутність технічної можливості, Законом не встановлена.

            Разом з цим, відповідно до пункту 4-2 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення згаданого Закону: під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування надання замовнику доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється без розроблення та видачі технічних умов з доступу та проектної документації з доступу.

            Відповідно до статті 32 Закону України «Про електронні комунікації» управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації (Адміністрація ДССЗЗІ). В умовах надзвичайного та воєнного стану Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) виконує оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами.

            Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) своїм розпорядженням №245 від 16.05.2022 зобов’язав повідомляти постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж про спроби підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, розірвати будь-які договірні відносини з постачальниками електронних комунікацій щодо розміщення технічних засобів електронних комунікацій, з використанням яких надаються електронні комунікаційні послуги.

            Враховуючи зазначене, з метою недопущення незаконного демонтажу КП «Луцьксвітло» електронних комунікаційних мереж, які належать ТОВ «Волинські оптичні мережі» та з використанням яких абонентам у м. Луцьк надаються електронні комунікаційні послуги, з метою недопущення припинення надання електронних комунікаційних послуг абонентам у м. Луцьк, просимо розглянути наше звернення разом із зверненням ТОВ «Волинські оптичні мережі» від 16.11.2022 № 1611/22 та, в межах наявних повноважень, вжити заходів реагування, зокрема, направлених на припинення порушення законодавства у сфері доступу до інфраструктури об’єкта комунальної власності - КП «Луцьксвітло» та запобігти демонтажу електронних комунікаційних мереж.

            Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити ІнАУ письмово.

 

            Додаток: Копія звернення ТОВ «Волинські оптичні мережі» від 16.11.2022 № 1611/22 з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                  Олександр Савчук