Лист № 109 від 11.07.2018 Народному депутату, Раднику Міністра внутрішніх справ Геращенку А.Ю. щодо ймовірних порушень Закону про доступ в діях АТ «Харківобленерго»

Вихідні реквізити
Вих. № 109 від 11.07.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Народний депутат України - Радник Міністра внутрішніх справ Геращенко А.Ю.

Народному депутату України,

Раднику Міністра внутрішніх

справ України

Геращенку А.Ю.

Вих. № 109

від 11 липня 2018 р.

 

Щодо ймовірних порушень законодавства

АТ «Харківобленерго»

 

Шановний Антоне Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Кіберлан» (Харківський район, смт. Васищеве, код ЄДРПОУ 37948636), яке є членом ІнАУ, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла у відносинах з АТ «Харківобленерго» (або далі – товариство), зокрема, щодо невиконання товариством вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ) шляхом ненадання технічних умов з доступу для розташування телекомунікаційних мереж на об’єктах електроенергетики (опорах) з метою надання послуг з доступу до мережі Інтернет населенню в с. Борова та смт. Безлюдівка Харківської області, починаючи з липня 2017 року. Зокрема, ТОВ «Кіберлан» надано до АТ «Харківобленерго» листи від 23.11.2017  № 0093-11/17, від 23.11.2017 № 0094-11/17 (відмітки про отримання від 28.11.2017  № 12/29697, № 12/29698), від 11.12.2017 № 0104-12/17 (отримано 11.12.2017 № 12/30987), на які відповіді про результати розгляду до цього часу не отримано.

ТОВ «Кіберлан» включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та має намір надавати послуги з доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості.

Організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні,  права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах регламентовано Законом про доступ.

Зокрема, у статті 12 Закону про доступ встановлено основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі. Так, частиною дванадцятою статті 12 Закону про доступ визначено, що у разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

Вичерпні підстави відмови у видачі технічних умов з доступу наведені у частині тринадцятій статті 12 Закону про доступ. А, частиною першою статті 14 Закону про доступ визначено, що власник інфраструктури об’єкта доступу має право відмовляти замовнику у видачі технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених Законом про доступ.

Отже, АТ «Харківобленерго», з урахуванням наведених положень Закону про доступ, було зобов’язане у строк, не більше 15 робочих днів з дня надходження звернень від 23.11.2017 № 0093-11/17, від 23.11.2017 № 0094-11/17, від 11.12.2017 № 0104-12/17 письмово повідомити ТОВ «Кіберлан» або про видачу технічних умов з доступу та надати рахунки на оплату, або відмовити у видачі технічних умов з доступу з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури об’єктів доступу (опор).

З цього приводу, також звертаємо увагу на те, що, за ініціативою профільного комітету Верховної Ради у галузі інформатизації та зв’язку, ще 1 квітня 2016 року відбулося підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю між представниками Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, представниками енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, профільних асоціацій (далі – Меморандум), метою якого є  вирішення проблемних питань та отримання позитивного результату для правомірного та ефективного використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж та інтенсифікація розвитку інформаційного суспільства країни.

Статтею 4 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» визначено, одним із основних напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є, зокрема, сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва. На підтримку діяльності учасників малого і середнього підприємництва направлені ряд і інших законодавчих актів, зокрема Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про Участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)».

Таким чином, є підстави вважати, що АТ «Харківобленерго» при розгляді звернень ТОВ «Кіберлан» від 23.11.2017 № 0093-11/17, від 23.11.2017 № 0094-11/17 від 11.12.2017 № 0104-12/17 про видачу технічних умов з доступу для розташування телекомунікаційних мереж на об’єктах електроенергетики (опорах) порушено вимоги статті 12 Закону про доступ, положення Меморандуму. Цим АТ «Харківобленерго» створює перешкоди у здійсненні діяльності ТОВ «Кіберлан» та у забезпеченні населених пунктів сільської місцевості Харківської області доступом до мережі Інтернет.

Крім цього, звертаємо Вашу увагу на можливі ознаки злочинів, визначених статтями 194, 364, 368 КК України, у діях окремих осіб АТ «Харківобленерго» та про що зазначає ТОВ «Кіберлан» у своїй заяві  від 18.06.2018 № 0025-05/18 до ІнАУ.

Враховуючи наведене, просимо розглянути дане звернення ІнАУ разом з матеріалами ТОВ «Кіберлан» (надаються у додатку до цього листа), направити депутатське звернення до АТ «Харківобленерго» про припинення протиправних дій відносно ТОВ «Кіберлан» та сприяти усуненню створених товариством для операторів, провайдерів телекомунікацій перешкод у забезпеченні послугою доступу до мережі Інтернет населення сільської місцевості Харківської області.

 

Додаток:

1. Копія заяви ТОВ «Кіберлан» від 18.06.2018 № 0025-05/18 до ІнАУ;

2. Копія звернення ТОВ «Кіберлан» від 23.11.2017 № 0093-11/17 до АТ «Харківобленерго»;

3. Копія звернень ТОВ «Кіберлан» від 23.11.2017 № 0094-11/17, від 29.11.2017 № 0096-11/17, від 11.12.2017 № 0104-12/17 до АТ «Харківобленерго».

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                    О. Федієнко