Лист № 105/1-2 від 11.07.2018 ВРУ та НКРЕКП щодо ймовірних порушень Закону про доступ в діях АТ «Харківобленерго»

Вихідні реквізити
Вих. № 105/1-2 від 11.07.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ВРУ, Верховна Рада України
НКРЕКП, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

Кривенко О.О.

Вих. № 105/1-2

від 11 липня 2018 р.

 

Щодо ймовірних порушень законодавства

АТ «Харківобленерго»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Кіберлан»» (Харківський район, смт. Васищеве, код ЄДРПОУ 37948636), яке є членом ІнАУ, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла у відносинах з АТ «Харківобленерго» (або далі – товариство), зокрема, щодо невиконання товариством вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ) шляхом ненадання технічних умов з доступу для розташування телекомунікаційних мереж на об’єктах електроенергетики (опорах) з метою надання послуг з доступу до мережі Інтернет населенню в с. Борова та смт. Безлюдівка Харківської області, починаючи з липня 2017 року. Зокрема, ТОВ «Кіберлан» надано до АТ «Харківобленерго» листи від 23.11.2017 № 0093-11/17, від 23.11.2017 № 0094-11/17 (відмітки про отримання від 28.11.2017 № 12/29697, № 12/29698), від 11.12.2017 № 0104-12/17 (отримано 11.12.2017 № 12/30987), на які відповіді про результати розгляду до цього часу не отримано.

ТОВ «Кіберлан» включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та має намір надавати послуги з доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості.

Організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах регламентовано Законом про доступ.

Зокрема, у статті 12 Закону про доступ встановлено основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі. Так, частиною дванадцятою статті 12 Закону про доступ визначено, що, у разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

Вичерпні підстави відмови у видачі технічних умов з доступу наведені у частині тринадцятій статті 12 Закону про доступ. А, частиною першою статті 14 Закону про доступ визначено, що власник інфраструктури об’єкта доступу має право відмовляти замовнику у видачі технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених Законом про доступ.

Отже, АТ «Харківобленерго», з урахуванням наведених положень Закону про доступ, було зобов’язане у строк, не більше 15 робочих днів з дня надходження звернень від 23.11.2017 № 0093-11/17, від 23.11.2017 № 0094-11/17, від 11.12.2017 № 0104-12/17 письмово повідомити ТОВ «Кіберлан» або про видачу технічних умов з доступу та надати рахунки на оплату, або відмовити у видачі технічних умов з доступу з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури об’єктів доступу (опор).

З цього приводу, також звертаємо увагу на те, що, за ініціативою профільного комітету Верховної Ради у галузі інформатизації та зв’язку, ще 1 квітня 2016 року відбулося підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю між представниками Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, представниками енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної інфраструктури, операторів та провайдерів телекомунікацій, профільних асоціацій (далі – Меморандум), метою якого є вирішення проблемних питань та отримання позитивного результату для правомірного та ефективного використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж та інтенсифікація розвитку інформаційного суспільства країни.

Статтею 4 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» визначено, одним із основних напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є, зокрема, сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва. На підтримку діяльності учасників малого і середнього підприємництва направлені ряд і інших законодавчих актів, зокрема Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про Участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)».

Таким чином, є підстави вважати, що АТ «Харківобленерго» при розгляді звернень ТОВ «Кіберлан» від 23.11.2017 № 0093-11/17, від 23.11.2017 № 0094-11/17, від 11.12.2017 № 0104-12/17 про видачу технічних умов з доступу для розташування телекомунікаційних мереж на об’єктах електроенергетики (опорах) порушено вимоги статті 12 Закону про доступ, положення Меморандуму. Цим АТ «Харківобленерго» створює перешкоди у здійсненні діяльності ТОВ «Кіберлан» та у забезпеченні населених пунктів сільської місцевості Харківської області доступом до мережі Інтернет.

Враховуючи наведене, просимо розглянути дане звернення ІнАУ разом з матеріалами ТОВ «Кіберлан» (надаються у додатку до цього листа) та, за наявності підстав, вжити заходів реагування відносно АТ «Харківобленерго», направлених на припинення невиконання вимог Закону про доступ та усунення створених товариством для операторів, провайдерів телекомунікацій перешкод у забезпеченні послугою доступу до мережі Інтернет населення сільської місцевості Харківської області.

Про результати розгляду даного звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток:

  1. Копія заяви ТОВ «Кіберлан» від 18.06.2018 № 0025-05/18 до ІнАУ;
  2. Копія звернення ТОВ «Кіберлан» від 23.11.2017 № 0093-11/17 до АТ «Харківобленерго»;
  3. Копія звернень ТОВ «Кіберлан» від 23.11.2017 № 0094-11/17, від 29.11.2017 № 0096-11/17, від 11.12.2017 № 0104-12/17 до АТ «Харківобленерго».

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                        О. Федієнко