Лист № 103 від 20.08.2020 Держспецзв'язку щодо пропозицій до проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій»

Вихідні реквізити
Вих. № 103 від 20.08.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копія: Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України

МІРОШНІЧЕНКУ О.М.

 

 

Вих. № 103

від 20.08.2020

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

«Про затвердження Основних вимог до

форм і строків подання інформації до

Національного центру оперативно-технічного

управління мережами телекомунікацій»

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

22 липня 2020 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) http://www.dsszzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів» оприлюднений проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (далі – проєкт Наказу), який розроблено відповідно до частини шостої статті 29 Закону України «Про телекомунікації» та пунктів 44 – 46 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812.

До проєкту Наказу у попередній редакції ІнАУ вже надавала свої зауваження та пропозиції листом від 01.10.2019 № 232.

Наразі, вивчивши проєкт Наказу надаємо наступні зауваження та пропозиції.

1. Повторно звертаємо Вашу увагу на те, що у абз.2 пункту 46 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812 визначено, що саме форма та строки подання інформації  затверджуються Адміністрацією Держспецзв'язку, а не основні вимоги до форм і строків подання інформації.

Відтак, назву проєкту наказу та по тексту проєкту документу вираз «Основні вимоги до форм і строків» у відповідних відмінках замінити виразом «Форма та строки» у відповідних відмінках.

2. У пункті 3 проєкту Наказу зазначається, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ІнАУ, у листі від 01.10.2019 № 232 вже надавала обґрунтовані пропозиції щодо зміни дати набрання чинності наказом, у разі його прийняття.

Тому, повторно, надаємо пропозиції та зауваження ІнАУ, викладені у листі від 01.10.2019 № 232, та наполягаємо на їх розгляді та врахуванні у проєкті Наказу.

3. Також, повторно звертаємо Вашу увагу та наполягаємо на розгляді обґрунтованих зауважень ІнАУ, які викладені у листі від 01.10.2019 № 232, зокрема, щодо обсягів запитуваної інформації у додатках 1-5 до проєкту Наказу, пунктам 12, 44-46 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812, зокрема, в частині того, що оператори телекомунікацій подають до НЦУ інформацію за переліком, в обсягах та в порядку, визначених у пунктах 44-46 Порядку.

Натомість, обсяг інформації, який запропонований розробником проєкту Наказу, не відповідає обсягу інформації (є значно більшим обсягом), який визначено у нормативно-правовому акті, а саме, постанові Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812.

Таким чином, вважаємо, що в цій частині проєкт Наказу є таким, що не відповідає законодавству та може призвести до перевищення повноважень ДССЗЗІ, наданих законодавством.

При цьому, розробник пропонує у пункті 4 розділу 3 проєкту Основних вимог встановити, що суб’єкти подання інформації несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту, точність, достовірність і своєчасність поданої до НЦУ інформації про стан телекомунікаційних мереж, приховування або спотворення якої може призвести до несвоєчасного або неякісного надання телекомунікаційних послуг спеціальним споживачам в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

Враховуючи наведене, пропонуємо додатки 1-5 до проєкту Наказу привести у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812, а пункт 4 розділу 3 виключити із тексту проєкту Основних вимог.

4. У пункті 7 розділу 2 проєкту Основних вимог пропонується встановити, що  оператори телекомунікацій терміново подають до НЦУ інформацію про критичні (події, які призводять до загального збою системи чи повторних збоїв, що впливає на роботу системи чи надання послуг, які можуть вплинути на сталість надання телекомунікаційних послуг спеціальним споживачам) та важливі (події, які не можна усунути за допомогою стандартних процедур експлуатації та технічного обслуговування, які можуть призвести до погіршення якості надання послуг та які можуть вплинути на сталість надання телекомунікаційних послуг спеціальним споживачам) події в телекомунікаційних мережах у формі таблиць згідно з додатком 5.

Тобто, розробник пропонує, що оператор телекомунікацій у момент, коли виникла аварійна ситуація, наприклад, із пошкодженням телекомунікаційної мережі, повинен, в першу чергу, терміново подати до НЦУ звітність за встановленою формою. При невиконанні таких вимог настане відповідальність, як це запропоновано у пункті 4 розділу 3 проєкту Основних вимог. Натомість, проєктом Основних вимог не передбачається отримання оператором телекомунікацій допомоги від НЦУ у розв'язанні проблем,  що виникають у мережах, як це визначено у пункті 45 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812.

З урахуванням наведеного, вважаємо, що пункт 7 розділу 2 проєкту Основних вимог потребує суттєвого доопрацювання та приведення його у відповідність до положень нормативно-правового акту.

 

Підсумовуючи наведене вважаємо, що проєкт Наказу потребує суттєвого доопрацювання та врахування наданих ІнАУ зауважень та пропозицій в частині його приведення у повну відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», одним із принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, що передбачає, зокрема, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями.

 

Враховуючи зазначене, звертаємось до Державної регуляторної служби України не погоджувати проєкт постанови КМУ у запропонованій розробником редакції, як такий, що не у повній мірі відповідає законодавству та запропонована його редакція не відповідає меті подання інформації, а також вимогам щодо обсягів надання інформації, які прописано у пунктах 12, 44-46 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812.

 

Додаток: копія листа ІнАУ від 01.10.2019 № 232.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                               А. Пятніков