Лист № 103 від 09.11.2022 Нацраді щодо захисту прав та законних інтересів провайдерів програмної послуги та абонентів у зв’язку з впровадженням оновленого Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

Вихідні реквізити
Вих. № 103 від 09.11.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Голові Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

Вих. № 103

від 09.11.2022

 

Щодо заходів, які необхідно вжити з метою захисту прав

та законних інтересів провайдерів програмної послуги та

абонентів у зв’язку з впровадженням оновленого Переліку

програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються

 

Шановна Ольго Володимирівно!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) від 15 вересня 2022 року затверджено Перелік програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі – Перелік). Також визнано такими, що втратять чинність через два місяці після ухвалення цього рішення (тобто з 16.11.2022), рішення Національної ради, якими іноземні програми було внесено до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. На офіційному вебсайті Національної ради з даного приводу також зазначено, «що з 16.11.2022 провайдери програмної послуги мають ретранслювати програми іноземних телерадіоорганізацій відповідно до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, розміщеного на офіційному сайті Національної ради.»

            Станом на 03.11.2022 Перелік повноцінно не сформовано, адже у ньому замість 185 каналів міститься лише 84 іноземні програми https://www.nrada.gov.ua/shhe-10-inozemnyh-kanaliv-dodano-pereliku-program-inozemnyh-teleradioorganizatsij-shho-retranslyuyutsya/. А виключенню з пакетів провайдерів програмної послуги підлягають більше 100 телеканалів.

            Разом з тим, більшість з телеканалів, які наразі не включено до Переліку, перебувають під європейською юрисдикцією. Серед них є також суспільні мовники провідних країн ЄС. Контент телеканалів, які досі не увійшли в Перелік має здебільшого розважальний характер, – це американські, європейські фільми та шоу неросійського виробництва.

            При прийнятті рішення про припинення чинності попереднього Переліку іноземних програм, Національна рада не запланувала час для інформування населення про можливі зміни у наповненні пакетів, що може призвести до порушення прав споживачів (абонентів) програмних послуг.

            Відповідно до частини сьомої-восьмої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між абонентом і ліцензіатом. Серед інших умов, така угода обов’язково визначає перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту. До закінчення строку дії угоди провайдер не має права без офіційно оформленого погодження абонента вносити зміни до характеристик програмної послуги. Відповідно до п.168 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» провайдер програмної послуги повинен повідомити абонентові про зміну переліку та умов надання послуг не менш як за сім днів у порядку, визначеному договором. Зазвичай в угодах з абонентами термін повідомлення про зміни переліку програм зазначається протягом одного місяця до провадження змін.  Відповідно, провайдери не зможуть одномоментно скоригувати перелік програм та рівноцінно замінити ті програми, які не включено до Переліку.  До деяких телеканалів на сьогодні рівноцінної заміни немає.

            Окремі угоди провайдерів з правовласниками не містять право провайдера на одностороннє розірвання угоди за ініціативою провайдера, але містять гарантії у такому випадку відшкодувати збитки правовласникам або суттєві штрафи. Слід зазначити й те, що провайдерам програмної послуги не відомі конкретні рішення Національної ради про відмову у включенні  телепрограми до Переліку та визнання її такою, зміст якої не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України з таких підстав.

            Враховуюче вищевикладене, з огляду на інші проблемні питання, викликані з впровадженням оновленого Переліку, з метою дотримання законних інтересів та прав провайдерів програмної послуги та споживачів (абонентів), пропонуємо:

            1. До 15.11.2022 внести зміни до рішення Національної ради та передбачити, що фактичне виключення телеканалів здійснюється провайдерами програмної послуги після попередження абонентів про зміни у пакетах програмних послуг відповідно до законодавства та укладених договорів, але не менше ніж за 1 місяць.

               2. З метою інформування споживачів та уникнення їх обвинувачень до провайдерів програмної послуги у змінах у пакетах програмних послуг пропонуємо саме Національній раді провести широку роз’яснювальну кампанію з інформування споживачів з цього питання, в т.ч. через засоби масової інформації.

            3. Виділити спеціальну гарячу лінію телефонного зв’язку, де співробітник Національної ради також буде роз’яснювати споживачам причини у змінах у пакетах програмних послуг та чому провайдери вимушені виключити певні телеканали.

                4. Подовжити строки надання документів для правовласників з ЕС, які було раніше включено до Переліку.

               5. Вжити інших заходів, направлених на захист прав та законних інтересів провайдерів програмної послуги при впровадженні оновленого Переліку, в т.ч. задля запобігання відтоку споживачів (абонентів) на нелегальні інформаційні ресурси, зниженню доходів, сплати податків, скорочення робочих місць у провайдерів програмних послуг.

            Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                           Олександр Савчук