Лист № 102 від 28.11.2023 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації»

Вихідні реквізити
Вих. № 102 від 28.11.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку 

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 102

від 28.11.2023

 

Щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження 

Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації» 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти», опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження можна подати до НКЕК до 12 грудня 2023 року. 

            Враховуючи зазначене, в установлений термін, надаємо пропозиції до проекту постанови, які просимо розглянути та врахувати.

            Граничними тарифами на надання в користування кабельної каналізації пропонується збільшити вартість послуги «Технічний нагляд» та встановити її на рівні 258,34 грн/1 людино-година, без ПДВ. Таким чином, у порівнянні з діючою (85,13 грн/1 людино-година, без ПДВ), вартість послуги пропонується збільшити у 3 рази. При цьому, вартість інших послуг надання в користування кабельної каналізації залишається без змін.

            В Аналізі регуляторного впливу до проекту постанови вказано, що «до НКЕК надійшов лист АТ «Укртелеком» від 03.11.2023 № 1752-вих-80D731-80D940-2023 разом із комплектом документів щодо перегляду Граничних тарифів на надання послуг операторами, постачальниками мереж електронних комунікацій замовнику з технічного нагляду (далі – Граничні тарифи). З метою недопущення збитковості надання цих послуг, за результатами опрацювання поданих документів виникла необхідність затвердження Граничних тарифів на цю послугу.».

            В Аналізі регуляторного впливу до проекту постанови відсутня інформація щодо планової вартості послуги «Технічний нагляд» у інших постачальників цієї послуги – операторів електронних комунікацій, окрім, як АТ «Укртелеком». Крім цього, відсутні будь-які пояснення до розрахунку АТ «Укртелеком» щодо обґрунтування саме такої вартості послуги «Технічний нагляд».

            У вересні 2023 року, з ініціативи НКЕК та АТ «Укртелеком» вже було проведено попередні консультації щодо перегляду Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації, зокрема стосовно перегляду тарифів на послугу «технічний нагляд». У ході засідання, представники ІнАУ звертали увагу та пропонували на період дії воєнного стану в Україні знизити прибуток з 25% хоча б до 5%, що відповідно знизить вартість послуги, а також детально уточнити, правильність розрахунку складової «планова вартість однієї людино-год. з урахуванням виїзду спеціалістів на місце проведення технічного нагляду, грн». Зокрема, потрібно було забезпечити уточнення, щоб транспортні витрати додатково не стягуватись з замовника, через включення цієї позиції до планової собівартості.

            Таким чином, за умов відсутності в Аналізі регуляторного впливу до проекту постанови інформації про складові планової вартості послуги «Технічний нагляд», не вбачається можливим подати предметні та об’єктивні зауваження, пропозиції.

            Крім цього, за результатом другого засідання попередніх консультацій щодо перегляду Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації, яке відбулось 03.10.2023, учасники узгодили, що НКЕК буде досліджено та враховано при затвердженні тарифів не лише пропозиції АТ «Укртелеком», а й інших постачальників цієї послуги, оскільки, лише так буде визначена для ринку справедлива вартість послуги «Технічний нагляд».

            Враховуючи, що вартості, які вказані у проекті постанови, ґрунтуються лише на даних АТ «Укртелеком», то, відповідно, і в назві постанови НКЕК повинно бути зазначено, що ці Граничні тарифи на надання в користування кабельної каналізації буде встановлено лише для АТ «Укртелеком».

            Враховуючи зазначене та суттєве збільшення вартості послуги «Технічний нагляд», пропонуємо:

  1. Уточнити назву: «Проект постанови НКЕК «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації АТ «Укртелеком».

  2. На період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022 (із змінами), вартість послуги «Технічний нагляд» знизити за рахунок зменшення запланованого прибутку.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                            Олександр САВЧУК