Лист № 10 від 20.01.2016 р. Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв'язку щодо до проекту рекомендацій парламентських слухань «Реформи галузі ІКТ та розвиток інформаційного простору»

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

 

 

Вих. № 10

від «20» січня 2016 р.

 

На Ваш вих. №04-21/14-863 від 27.11.2015 р
щодо пропозицій ІнАУ до проекту рекомендацій парламентських слухань «Реформи галузі ІКТ та розвиток інформаційного простору» 03.02.2016 р.

 

 

Шановний Олександре Івановичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та виражає вдячність за запрошення представників Асоціації до участі у парламентських слуханнях «Реформи галузі ІКТ та розвиток інформаційного простору», які відбудуться 3 лютого 2016 р.

Звертається з проханням врахувати наступні пропозиції ІнАУ при формуванні проекту рекомендацій парламентських слухань.

Верховній Раді України:

·       Забезпечити контроль та виконання рішення парламенту України від 3 липня 2014 року
№ 1565-VII, яким схвалено Рекомендації парламентських слухань на тему: "Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні", низка завдань яких залишається до цього часу не виконаною.

·      Забезпечити врахування пропозицій, викладених у доповіді Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій «Про невідкладні заходи для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної сфери та прав людини» (березень 2014 р.) щодо внесення змін до Конституції України, які враховують вимоги РезолюцііРадизправлюдиниГенеральноїАсамблеїООНвід18.12.2013A/C.3/68/L.45 та РезолюцііРадизправлюдиниГенеральноїАсамблеїООНвід29.06.2012A/HRC/20/L.13,а саме щодо права громадян на вільний доступ до Інтернету (додати до ст. 34 Конституції України: Доступ до засобів масової комунікації, в тому числі – Інтернету, не може бути обмежений державою).

·      Розробити і прийняти Інформаційний кодекс (щодо здійснення електронної торгівлі, дистанційного навчання, телемедицини, надання адміністративних послуг з використанням Інтернет тощо, правовий режим захисту комерційної таємниці, баз даних тощо).

·      Спільними зусиллями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, громадськості та бізнесу напрацювати узгоджені пропозиції щодо реформування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та удосконалення галузі електронних комунікацій шляхом розробки проектів Закону України «Про електронні комунікації» та Закону України про регуляторні органи з урахуванням приписів Конституції України та базових законів України, рішення Національної ради реформ від 4 грудня 2015 року, вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також відповідних директив ЄС. При розгляді та прийнятті проектів Законів забезпечити чітке визначення на законодавчому рівні функцій ЦОВЗ та регулятора, зон їх відповідальності та порядку взаємодії, перегляд функціональних повноважень НКРЗІ, зокрема виключивши питання інформатизації.

·      Забезпечити пріоритетний розгляд і прийняття проекту Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж». При розгляді і прийнятті даного проекту Закону України забезпечити врахування зауважень суб'єктів господарювання сфери ІКТ.

·      Забезпечити внесення змін до КПК України, які унеможливлюють припинення функціонування багатокористувацьких платформ під час  проведення слідства і вилучення доказів у вигляді інформації з носіїв багатокористувацьких платформ та встановити, що тимчасове вилучення електронних носіїв інформації (комп’ютерів, серверів, карт пам’яті, телефонних апаратів з блоками пам’яті тощо) може застосовуватися виключно у випадках, коли встановленню підлягають обставини, що стосуються фізичних властивостей носіїв інформації (наявність специфічних слідів, хімічний склад матеріалів тощо).

·      Усунути недосконалість нормативно-правової бази щодо відповідальності за умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку та внести зміни до ст. 360 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за умисне пошкодження технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку чи обладнання, яке забезпечує їх функціонування, ліній електрозв'язку, в тому числі кабельних, повітряних, радіорелейних, проводового мовлення та/або споруд чи обладнання, які входять до їх складу.

·      Відхилити проект Закону України № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні», що містить юридичні конструкції та механізми захисту порушених авторських прав та прав інтелектуальної власності, які не відповідають міжнародним договорам, ратифікованим Верховною Радою України, та  актам вищої юридичної сили національного законодавства, а також виокремити з законопроекту всі положення щодо регулювання питань авторського права в самостійний нормативно-правовий акт.

·      Внести зміни до законодавства України щодо скасування обов’язкового вимірювання показників якості послуг доступ до мережі Інтернет задля збереження ринкових конкурентних механізмів забезпечення якості послуг з елементами саморегулювання.

·      Протидіяти законодавчим спробам виведення коштів з галузі ІКТ в інші непрофільні сфери (наприклад, на підтримку театру і кіно).

·      Розробити новий законопроект «Про кібербезпеку України» з урахуванням досвіду провідних країн світу.

·      Рекомендувати підготувати нову редакцію закону «Про телебачення в радіомовлення», який би враховував останні зміни в індустрії та впровадження нових технологій.

 

Кабінету Міністрів України:<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·      Розробити комплекс заходів на реалізацію Цифрового порядку денного для України на основі DigitalagendaforEurope (A Europe 2020 Initiative): завдання розвитку правової сфери, суспільства та технологій для виходу на європейський рівень надання послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

·      Забезпечити якнайшвидше погодження проекту Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» з урахуванням зауважень суб'єктів господарювання сфери ІКТ та реєстрацію законопроекту в Верховній Раді України.

·      Сприяти скасуванню  рішення Київської міської ради «Про впорядкування користування об'єктами комунальної власності міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж».

·      Привести вимоги по звітності в галузі ІКТ до визначень Міжнародного інституту електрозв’язку (МСЕ), ліквідувати дублювання звітності (Держстат, ДССЗЗІ, НКРЗІ). Формування звітності в сфері телекомунікацій за принципом «єдиного вікна»: скасування  звітності за формою Державної служби статистики України і відповідного скасування Наказу Держстату від 29.10.2014 № 318 при впровадженні проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283».

·      Розробити критерії віднесення об'єктів телекомунікацій до критичної інфраструктури.

·      На виконання заходів з імплементації законодавства України до законодавства ЄС, затвердити відповідно до встановлених правил, стандарти ETSI EG 202 057 для послуг фіксованого, мобільного зв'язку та доступу до Інтернету.

·      Створити стандарти навчальних планів підготовки ІТ-фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) із залученням представників ІТ  індустрії.

·      Створити умови для технічного переоснащення Міністерства оборони щодо звільнення частот в рамках конверсії частот для впровадження  послуг 3G та 4G.

·      Розробити пропозиції щодо удосконалення нормативної бази та  реалізації технологічних рішень з урахуванням міжнародних стандартів інформаційної безпеки та захисту персональних даних.

·      Передбачити створення групи швидкого реагування з професійного співтовариства та інститутів громадянського суспільства для протидії зовнішньому впливу на внутрішні процеси розвитку ІТ-бізнесу та захисту прав авторів і споживачів в Україні.

·      Сприяти розвитку приватно-державного партнерства при підготовці фахівців в галузі кібербезпеки.

·      Провеcти атестацію і сертифікацію співробітників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю відповідних правоохоронних органів на предмет встановлення їх компетенції у технічних питаннях функціонування електронних інформаційних систем та знання вимог законодавства України.

·      Підготувати проект закону України з урахуванням рекомендацій Резолюції Ради Європи ЕС СОМ 96/С329/01 "Про законне перехоплення телекомунікацій" і ENFOPOL 55 "Про оперативні потреби правоохоронних органів стосовно телекомунікаційних мереж загального користування та послуг зв'язку".

·      Прийняти проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, розроблений на виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, щодо встановлення вимоги щодо використання орендної ставки у розмірі 10% у разі експлуатації об’єктів нерухомості Фондом державного майна для розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету.

·      Забезпечити спрощення процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об’єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях на виконання пункту 117 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р

·      Прискорити роботу щодо гармонізації процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою підвищення ефективності його використання та підготувати відповідні пропозиції щодо нової редакції Закону України “Про радіочастотний ресурс України”  на виконання пункту 119 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р.

·      Забезпечити умови технологічної нейтральності у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологій та підготувати відповідні пропозиції щодо нової редакції Закону України “Про радіочастотний ресурс України”  на виконання пункту 120 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р. Виключити з Плану використання радіочастотного ресурсу України стандартів IEEE задля впровадження технологічної нейтральності радіотехнологій.

·      Передбачити    утворення центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку – Міністерства зв’язку та інформаційних технологій, відповідального за розвиток галузі телекомунікації, поштового зв’язку, інформатизації;

·      Розробити Методику розрахунку плати за користування радіочастотним ресурсом України, яка б відповідала вимогам Європейського Союзу.

Адміністрації Держспецзв’язку:<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·      При наданні інформації від України до МСЕ щодо показників інтернет-проникнення використовувати інформацію незалежних досліджень соціально-демографічних показників інтернет-аудиторії України.

·      Опрацювати перелік показників якості послуг доступ до мережі Інтернет на основі європейських стандартів. Передбачити зменшення кількості показників  якості з послуг доступ до мережі Інтернет до 4-х. Скасувати   Наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 № 803, яким затверджені показники якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету;    Наказ Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513 «Про затвердження та надання чинності СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 "Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення»;     Наказ Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517 «Про затвердження та надання чинності  СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування» як такі, що не відповідають  європейським стандартам, та перешкоджають втіленню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Сприяти укладенню акту саморегулювання, публічної угоди (меморандуму) про стандарти якості надання послуги з доступу до мережі Інтернет в Україні.

 

Антимонопольному комітету України:

·      Сприяти вирішенню проблеми сумісного підвісу кабелів телекомунікацій на елементам інфраструктури електроенергетичних мереж шляхом формування Правил професійної етики з використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж.

 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ):

·      Сприяти усуненню монополізму у сфері використання кабельної каналізації електрозв'язку. Забезпечити внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428, з урахуванням пропозицій представників суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій.

·      Сприяти розвитку саморегулювання у вирішенні суперечностей в сфері використання кабельної каналізації електрозв’язку, зокрема щодо     встановлення прозорої процедури демонтажу кабелів у ККЕ, врегулювання обмежень щодо кількості кабельних муфт в оглядових пристроях та кількості відводів від кабельних муфт.

·      Забезпечити врахування пропозицій суб’єктів господарювання в сфері ІКТ щодо необхідності внесення змін до «Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації», яким пропонується внесення змін до «Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації», затвердженого рішенням НКРЗ від 26 липня 2007 р. № 854, які передбачають використання затвердженої Методики для здійснення натурних або тестових випробувань радіелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також встановлення права самостійно проводити натурні випробування для всіх ліцензіатів РЧР.

 

Нацраді з питань телебачення і радіомовлення:

·      Рекомендувати удосконалити Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги з метою дерегуляції. Сприяти впровадженню саморегулівних механізмів у сфері платного телебачення України.

 

Міністерству освіти і науки України

·      Одним з пріоритетних напрямів діяльності вважати розвиток інтернет-контенту освітньої направленості (наприклад, конкурс веб-сайтів закладів освіти) у партнерстві з представниками інтернет-ринку України.

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                          О.Федієнко