Лист № 10 від 05.02.2024 Мінфіну щодо підготовки та надання узагальнюючої податкової консультації про право постачальників ЕКМ/ЕКП застосовувати спрощену систему оподаткування

Вихідні реквізити
Вих. № 10 від 05.02.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство фінансів України

Міністру фінансів України

МАРЧЕНКУ С.М.

 

Копії на адреси:

 

Віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки 

та технологій – Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Виконувачу обов’язків Голови 

Державної податкової служби України

КІРІЄНКО Т.П.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку 

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Голові Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих 

податкових консультацій при Міністерстві фінансів України

МАРЧЕНКУ С.М.

Вих. № 10

від 05.02.2024

 

Щодо підготовки та надання узагальнюючої податкової 

консультації про право постачальників ЕКМ/ЕКП 

застосовувати спрощену систему оподаткування

 

Шановний Сергію Михайловичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають послуги доступу до мережі Інтернет, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            ІнАУ уже неодноразово, зокрема, у 2021 році, зверталась до міністерств, інших державних органів задля врегулювання питання застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами господарювання у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій).

            І вважаємо, що спільними зусиллями, внаслідок обговорення даного питання у ході неодноразових робочих нарад, ДПС України було видано лист від 06.08.2021 № 18167/6/99-00-18-04-03-06, яким повідомлено, що «провайдерам телекомунікацій, у яких основний вид господарської діяльності відповідно до реєстраційних даних належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку» розділу 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)» КВЕД ДК 009:2010 не надано право на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, тому норми пункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу не поширюються на таких суб’єктів господарювання».

            А Міністерство фінансів України у своєму листі від 06.01.2022 № 11220-04-10/297 зазначило, що «фізична особа – підприємець у разі надання провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет має право здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування за умови, що таким провайдером не надаються послуги, визначені підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу», «з урахуванням змін, внесених Законом № 1914 до Кодексу, ФОП – платники єдиного податку, які здійснюють, зокрема, послуги з надання доступу до мережі Інтернет (у тому числі провайдерські послуги (КВЕД ДК 009:2010 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку») мають право здійснювати свою діяльність виключно на третій групі платника єдиного податку з урахуванням вимог,  визначених підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу.».

            Проте, в другій половині 2023 року позиція ДПС України різко змінилась, наслідком чого постачальники електронних комунікаційних послуг, які надають послугу доступу до мережі Інтернет, отримали відповідні рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку та виключення з Реєстру з підстав «здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання відповідно до пункту 3 п. 299.10 ст. 299 ПК України».  

            ДПС України пояснює зміну своєї позиції тим, що з 01 січня 2022 року втратив чинність Закон України «Про телекомунікації» та набранням чинності Законом України «Про електронні комунікації» (далі – Закон). 

            При цьому, слід зазначити, що по своїй суті, діяльність постачальників електронних комунікаційних послуг (провайдери телекомунікацій) не зазнала змін в частині реалізації права обрати спрощену систему оподаткування. Не відбулось ніяких змін і у КВЕД ДК 009:2010 щодо класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку») та розділу 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)». Хоча, відтепер, ДПС України інакше тлумачить розділ 61 та класи цього розділу КВЕД ДК 009:2010.

            Відповідно до статті 16 Закону суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність як постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, повинні протягом місяця від початку такої діяльності надіслати до регуляторного органу повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій. Відповідно до статті 17 Закону, регуляторний орган (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) включає ці відомості та веде Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг в електронному вигляді за встановленими ним порядком та формою.

            Постановою НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30 «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838 (зі змінами), затверджено Порядок ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму, а також Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг.

            У Орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг, надане таке визначення послуги доступу до мережі Інтернет (код послуги IA.S1) – послуга, що забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з'єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується.

            Відповідно до Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг постачальник електронних комунікаційних мереж/послуг може надавати послугу технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж (код послуги OS.S1), що, за визначенням, означає послугу з підтримки у працездатному стані обладнання електронних комунікаційних мереж в процесі його експлуатації, при якому воно здатне виконувати задані функції, зберігаючи задані значення параметрів у межах, які встановлені в нормативно-технічній документації; експлуатації електронних комунікаційних мереж.

            Тобто, якщо ці визначення застосувати до термінології у Законі України «Про телекомунікації» (який втратив чинність), то постачальник, який надає послугу з кодом IA.S1, це «провайдер телекомунікацій», який не мав права здійснювати діяльність з технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, зокрема, надавати таку послугу іншим операторам, провайдерам телекомунікацій, а постачальник, який нині надає послугу з кодом OS.S1 – це «оператор телекомунікацій», який, відповідно до позиції ДПС України у 2021 році, не мав права застосовувати спрощену систему оподаткування.

            Відповідно до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП), які здійснюють діяльність з:

            надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності);

            надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

            надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

            надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

            надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

            Таким чином, постачальники електронних комунікаційних послуг, які здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій за кодом послуги IA.S1, не здійснюють діяльності за переліком видів діяльності, наведених у підпункті 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України, який забороняє застосування спрощеної системи оподаткування.

            На виконання Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань цифрової трансформації 19.12.2023 на тему: «Аналіз впровадження та контроль за виконанням Законів України «Про електронні комунікації» № 1089- IX від 16.12.2020 та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» № 1971-IX від 16.12.2021» цим Комітетом було направлено листа до ДПС України щодо права застосовування у своїй діяльності спрощеної системи оподаткування суб’єктів господарювання, які надають послуги доступу до мережі Інтернет та які обслуговують свої мережі самостійно, за результатом чого отримано відповідь, надану листом ДПС України від 25.01.2024 №63/2/99-00-04-03-03-02.

            З проведеного аналізу цієї відповіді, на наше переконання, слідує, що ДПС України, надаючи роз’яснення щодо заборони постачальникам електронних комунікаційних послуг застосовувати спрощену систему оподаткування, в першу чергу, невірно застосовує норми Закону України «Про електронні комунікації» та не використовує інші нормативно-правові акти, розроблені на виконання цього Закону, які дають повне розуміння понять у сфері електронних комунікацій, що призводить до хибного висновку про заборону застосування спрощеної системи оподаткування постачальникам електронних комунікаційних послуг, які надають послугу доступу до мережі Інтернет та обслуговують, з метою належного сталого функціонування, виключно власні електронні комунікаційні мережі, не надаючи такі послуги (з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж) іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

            Разом з цим, у листі від 25.01.2024 №63/2/99-00-04-03-03-02 ДПС України повідомляє, що ще у листопаді 2023 року звернулись до Міністерства фінансів України з листом від 17.11.2023 № 2428/4/99-00-04-03-03-04 «з пропозицією внести порушене питання (з урахуванням напрацьованих позицій та пропозицій) на розгляд Експертної ради щодо підготовки проекту узагальнюючої податкової консультації

            Міністерство фінансів України, відповідно до п.4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

            Відповідно до пункту 52.6 статті 52 Податкового Кодексу України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом цього органу. Узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, протягом п’яти календарних днів з дня їх надання.

            Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.09.2017 № 811, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1266/31134, та визначено у пункті 2 розділу 1, що узагальнюючі податкові консультації надаються:

            у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

            Наказом Міністерства фінансів України  від 20.11.2017  № 948 (зі змінами) створено Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України та затверджено її склад.

            Враховуючи наведене, просимо Міністерство фінансів України, Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України із залученням фахівців ДПС України, Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Міністерства цифрової трансформації України, НКЕК, інших органів влади (за потреби) підготувати та надати узагальнюючу податкову консультацію щодо права постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які надають послуги доступу до мережі Інтернет, застосовувати у своїй діяльності спрощену систему оподаткування.

            Додатки: 

  1. Копія листа ДПС України від 06.08.2021 № 18167/6/99-00-18-04-03-06;

  2. Копія листа Міністерства фінансів України від 06.01.2022 № 11220-04-10/297.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                      Олександр САВЧУК