Лист № 07 від 16.01.2018 КП «Гадяч-Житло» щодо утримання від неправомірних дій, які можуть призвести до порушення прав ТОВ «Файберлінк»

Вихідні реквізити
Вих. № 07 від 16.01.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
КП «Гадяч-Житло»

Начальнику КП «Гадяч-Житло»

Гусаку А.В.

вул. Драгоманова, 22, м. Гадяч,

Полтавська область, 37300

 

 

 

 

 

Вих. № 07

від 16 січня 2018 р.

 

Щодо утримання від неправомірних дій,

які можуть призвести до порушення прав

ТОВ «Файберлінк»

 

Шановний Артеме Вікторовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Файберлінк», яке є учасником, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з КП «Гадяч-Житло» щодо використання об’єктів комунальної власності та розміщення телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг жителям м. Гадяч, які є його абонентами. Зокрема, КП «Гадяч-Житло» у листі від 10.01.2018 № 09-05/11 повідомило товариство про можливість обмеження права безперешкодного доступу до об’єктів телекомунікацій та демонтажу телекомунікаційних мереж з причин невиконання вимог рішення виконкому Гадяцької міської ради від 28.03.2017 № 163 «Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання (Інтернету, кабельного телебачення, супутникових та ефірних телевізійних антен, антен радіозв’язку, охоронних засобів, інших пристроїв) в житлових будинках (гуртожитках), на опорах, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Гадяча» (далі – Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж).

ІнАУ, вивчивши надані документи, звертає Вашу увагу на наступне.

І. Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з  04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів будівництва, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною сьомою Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ рекомендовано, в т.ч. органам місцевого самоврядування, у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність із Законом про доступ.

Проте, не зважаючи на ці вимоги закону, виконавчим комітетом Гадяцької міської ради Положення про розміщення телекомунікаційних мереж не приведено у відповідність до вимог Закону про доступ. Відтак, на сьогодні, Положення про розміщення телекомунікаційних мереж є таким, що суперечить як Закону про доступ, так і вимогам іншого законодавства України.

Зокрема, відповідно до статей 5 та 7 Закону про доступ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (Мінрегіонбуд), зокрема, розробляє, а Кабінет Міністрів України затверджує Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

Відповідно до доповнень до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку належить організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура.

Отже, Законом про доступ виключено повноваження органу місцевого самоврядування встановлювати власними рішеннями порядки розміщення телекомунікаційних мереж та будь-які процедури, пов’язані з розміщенням телекомунікаційних мереж на об’єктах комунальної власності, оскільки, такі процедури визначені Законом про доступ та нормативно-правовими актами, які розробляються Мінрегіонбудом на виконання вимог Закону про доступ.

З огляду на наведене, є підстави вважати такими, що не відповідають Закону про доступ п.п.1 розділу І Загальні положення та розділи 2-5 Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж.

 

ІІ. Доповненням пунктом 57 частини першої статті 26 до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях міських рад вирішуються питання встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Отже, з 04.06.2017 плата за доступ до об’єкта будівництва комунальної власності може бути встановлена виключно рішенням пленарного засідання сесії Гадяцької міської ради, а не рішенням виконавчого комітету.

Крім цього, положення Розділу 6 Методика розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах комунальної власності м. Гадяч Положення про розміщення телекомунікаційних мереж, в т.ч. і розрахунки (формули) плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж та за користування опорами, суперечать підходам до визначення розмірів плати, встановлених у частині сьомій статті 17 Закону про доступ. Зокрема, відповідно до п.п.3 частини сьомої статті 17 Закону про доступ визначено, що розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати: за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) - 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище.

Отже, вказаним положенням закону визначено, що одиницею оплати є будинок залежно від кількості квартир в ньому, а не загальна кількість абонентів певного оператора, провайдера телекомунікацій або квартира, кімната.

З урахуванням наведеного, вважаємо, що вимоги КП «Гадяч-житло», викладені у листі від 30.03.2017 № 09-05/103 про надання ТОВ «Файберлінк» інформації про «загальну кількість користувачів послуг, які проживають в житлових будинках, балансоутримувачем яких є КП «Гадяч-житло» та неподання якої розцінюється Вами як невиконання Положення про розміщення телекомунікаційних мереж, суперечать Закону про доступ, а відтак, є неправомірними.

 

Отже, положеннями Закону про доступ чітко визначені повноваження органів місцевого самоврядування у господарських взаємовідносинах з власниками (володільцями) інфраструктури об’єктів комунальної власності та операторами, провайдерами телекомунікацій в частині розташування технічних засобів телекомунікацій. Законом про доступ не передбачено розроблення органами місцевого самоврядування власних процедур доступу до об’єктів інфраструктури та встановлювати інші розміри плати за доступ до інфраструктури об’єкта доступу, аніж ті, що визначені Законом про доступ. За таких обставин, Положення про розміщення телекомунікаційних мереж підлягає перегляду та скасуванню органом місцевого самоврядування.

 

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи наведене, ІнАУ звертається до Вас з вимогою діяти виключно в межах повноважень та у спосіб, визначений законами України, а також умовами укладених договорів та закликає утриматись від дій, які можуть нанести збитки та матимуть негативні наслідки у здійсненні господарської діяльності ТОВ «Файберлінк» шляхом обмеження доступу чи демонтажу телекомунікаційних мереж, а відтак, залишення частини жителів м. Гадяча Полтавської області без доступу до інформації.

 

Крім цього, просимо надати на адресу ІнАУ інформацію: 1) перелік нормативно-правових актів, інших документів, які використано при розрахунку формул  плат у Розділі 6 Методики розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах комунальної власності м. Гадяч Положення про розміщення телекомунікаційних мереж, зокрема, при їх визначенні, виходячи із кількості фактичних абонентів або із загальної кількості квартир; 2) інформацію про собівартість утримання опор балансоутримувачем за 2017 рік, як складової плати за користування опорами територіальної громади, у Розділі 6 Методики розрахунку плати за надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж в будівлях та спорудах комунальної власності м. Гадяч Положення про розміщення телекомунікаційних мереж.

 

Вдячні за співпрацю та врахування вимог даного листа.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                 О. Федієнко