Лист № 07 від 02.02.2022 АТ «УКРТЕЛЕКОМ» щодо ознак порушення Правил надання в користування ККЕ у м. Переяслав Київської області

Вихідні реквізити
Вих. № 07 від 02.02.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ»

Генеральному директору АТ «УКРТЕЛЕКОМ»

КУРМАЗУ Ю.П.

 

Копія на адресу:

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 07

від 02.02.2022

 

Щодо ознак порушення Правил

надання в користування ККЕ

 

Шановний Юрію Павловичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від нашого учасника – ТОВ «ХАТАНЕТ» (код ЄДРПОУ 37517197), з проханням допомогти та сприяти захисту прав та законних інтересів, що виникли внаслідок порушення з боку АТ «УКРТЕЛЕКОМ» строків видачі технічних умов. Зокрема, йдеться про те, що ТОВ «ХАТАНЕТ» ще 25.03.2021 надіслало запит № 10 до АТ «УКРТЕЛЕКОМ» з проханням надати технічні умови на прокладку оптичного кабелю в існуючих каналах ККЕ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» у м. Переяслав Київської області. Оскільки, на цей запит товариство не отримало відповіді, ним було направлено повторний запит листом від 13.08.2021 № 1308/21. Проте, до сьогоднішнього дня, ТОВ «ХАТАНЕТ» не отримало на свої запити жодної відповіді, ані письмового повідомлення та рахунку на оплату послуги з розробки та видачі ТУ, ані відмови у видачі ТУ із зазначенням причин відмови.

Відповідно до пунктів 2 та 3 Розділу ІІ Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ 23.08.2012 № 428 (у редакції рішення НКРЗІ 12.07.2016 № 359), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883 (далі – Правила), постачальник розглядає подані запити, при цьому здійснює перевірку повноти наданої у запиті інформації без стягнення за це плати та у разі виявлення недоліків протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту письмово повідомляє про це замовника. У разі відсутності недоліків у наданому запиті протягом десяти робочих днів, починаючи з дати подання замовником запиту або отримання від замовника необхідної інформації (усунення недоліків у запиті), постачальник зобов’язаний:

1) за умови наявності вільної ємності ККЕ надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розробки та видачі ТУ за реквізитами, вказаними у запиті;

2) за умови відсутності вільної ємності ККЕ запропонувати альтернативну пропозицію (у разі її наявності) на базі своїх ресурсів або розширення існуючої ККЕ на замовленому напрямку у строк не більше одного року за рахунок постачальника.

У разі, якщо на заявленій ділянці ККЕ проводиться реконструкція і відсутня альтернативна пропозиція, ТУ для розробки проекту прокладання кабелю на цій ділянці видаються замовнику у строк, що не перевищує одного місяця після завершення відповідних робіт:

3) письмово повідомити про відмову у видачі ТУ із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 3 цього розділу.

Постачальник має право відмовити замовнику у видачі ТУ в разі:

1) відмови замовника від альтернативної пропозиції або пропозиції постачальника провести розширення ККЕ на замовленій ділянці за рахунок постачальника у запропонований строк;

2) наявності простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування ККЕ, надані цим постачальником;

3) неможливості виконання вимог будівельних норм в галузі зв’язку для прокладання та монтажу кабелю на заявленій ділянці ККЕ;

4) ненадання замовником документів, зазначених в абзацах другому-шостому пункту 3 розділу V цих Правил за виданими ТУ, але виданими не раніше набрання чинності цими Правилами.

З огляду на зазначене, вважаємо, що АТ «УКРТЕЛЕКОМ», не надавши відповіді ТОВ «ХАТАНЕТ» на його запити від 25.03.2021 № 10 та від 13.08.2021 № 1308/21 (повторний) про видачу технічних умов на прокладку оптичного кабелю в існуючих каналах ККЕ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» у м. Переяслав Київської області, вчинило порушення пунктів 2 та 3 Розділу ІІ Правил.

Враховуючи наведене, просимо негайно усунути порушення законодавства та надати відповіді ТОВ «ХАТАНЕТ» на його запити від 25.03.2021 № 10 та від 13.08.2021 № 1308/21.

 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити ІнАУ письмово.

 

Додатки (на 4 арк.):

1.Копія звернення ТОВ «ХАТАНЕТ» від 01.02.2022 №0102/22;

2. Копія листа ТОВ «ХАТАНЕТ» до АТ «УКРТЕЛЕКОМ» від 13.08.2021 №1308/21;

3.Копія листа ТОВ «ХАТАНЕТ» до АТ «УКРТЕЛЕКОМ» від 25.03.2021 №10.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                      Олександр Савчук