Лист № 05/1-5 від 23.01.2020 ВРУ щодо надання зауважень до законопроекту «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (реєстр. № 2285-д від 18.12.2019)

Вихідні реквізити
Вих. № 05/1-5 від 23.01.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку

Голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

ГЕТМАНЦЕВУ Д.О.

 

Голові Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Голові Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності

МОНАСТИРСЬКОМУ Д.А.

 

Голові Комітету ВРУ з питань правової політики

КОСТІНУ А.Є.

 

Голові Комітету ВРУ з питань економічного розвитку

НАТАЛУСІ Д.А.

Вих. № 05/1-5

від 23 січня 2020 року

 

Щодо зауважень та пропозицій

до законопроекту (реєстр. № 2285-д від 18.12.2019)

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внесений народним депутатом України Марусяком О.Р. та іншими народними депутатами України - членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – проект Закону).

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту Закону, надає свої зауваження та пропозиції для їх врахування у остаточній редакції тексту до другого читання.

Частиною третьою статті 25 законопроекту пропонується встановити, що оператор телекомунікацій зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ своїх абонентів з території України до ресурсів, через які провадяться азартні ігри без наявності ліцензії або через які надається доступ до них.

А підпунктом 5 частини десятої розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту пропонується частину першу статті 39 Закону України «Про телекомунікації» доповнити пунктом 18³, яким покласти на операторів телекомунікацій обов’язок обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які проводяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Проте, обмеження операторами телекомунікацій доступу абонентів до ресурсів (сервісів) в мережі Інтернет, не узгоджується із законодавством у сфері телекомунікацій, а саме:

- статтею 6 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що одним із принципів діяльності у сфері телекомунікацій є доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політичному, економічному та громадському житті;

- частиною четвертою статті 40 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами;

- статтею 12 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» від 8 червня 2000 року, визначено, якщо надаються інформаційні послуги, які складаються з передачі інформації, що надається одержувачем послуг, всередині мережі зв’язку або надання доступу до мережі зв’язку, держави-члени забезпечують звільнення постачальника послуг від відповідальності за передану інформацію при умові, що постачальник:

a) не є ініціатором передачі;

b) не обирає одержувача передачі;

c) не обирає чи не змінює інформацію, що міститься в передачі;

- будь-які обмеження абонента у доступі до інформації, розміщеної в мережі Інтернет, має відбуватись виключно на підставі судового рішення, яке набрало законної сили.

Також звертаємо Вашу увагу, що технічно обмеження доступу до інформації, розміщеної в мережі Інтернет, можливе лише власником (володільцем) вебсайту, або реєстрантом відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до вебсайту, або постачальником послуг хостингу, де розміщений контент. Коректне блокування інтернет-контенту оператором чи провайдером доступу технічно неможливе, про що свідчить також негативний вітчизняний досвід спроб впровадження блокування на доступі з 2017 року. В разі іноземної юрисдикції володільця вебсайту або дата-центру блокування (видалення) інтернет контенту має здійснюватись із застосуванням міжнародних правових механізмів.

Отже, з метою з метою недопущення правових колізій і убезпечення від створення норм законодавства, які неможливо виконати технічно, пропонуємо:

1. У частині третій статті 25 проекту Закону встановити, що обмеження доступу до ресурсів в мережі Інтернет, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», може здійснюватись власником (володільцем) вебсайту та/або реєстрантом відповідного доменного імені та/або постачальником послуг хостингу на підставі рішення суду, а не оператором телекомунікацій, як це запропоновано ініціаторами законопроекту.

 

2. Виключити новацію щодо доповнення частини першої статті 39 Закону України «Про телекомунікації» пунктом 18³.

ЗМІСТ ВІДПОВІДНОГО ПОЛОЖЕННЯ  (НОРМИ) ПРОЕКТУ АКТА

ПРОПОЗИЦІЇ
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

Проект Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Стаття 25.      Обмеження щодо осіб, які провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет з порушенням вимог цього Закону.

1. Особа, яка за допомогою онлайн системи надає доступ до азартних ігор без наявної ліцензії, зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої онлайн системи азартних ігор.

2. Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщена онлайн система, що надає доступ до азартних ігор без наявної ліцензії, зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої онлайн системи азартних ігор.

3. Оператор телекомунікацій зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ своїх абонентів з території України до ресурсів, через які проводяться азартні ігри без наявності ліцензії або через які надається доступ до них.

4. Банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов’язані на вимогу Уповноваженого органу відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які за допомогою онлайн систем надають доступ до азартних ігор на території України без наявності відповідної ліцензії.

5. Порядок направлення та виконання вимог, визначених в частинах другій та третій цієї статті, встановлюється Уповноваженим органом.

6. Порядок направлення та виконання вимог, зазначених в частині четвертій цієї статті, встановлюється Національним банком України за погодженням з Уповноваженим органом.

Стаття 25. Обмеження щодо осіб, які провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет з порушенням вимог цього Закону.

1.Особа, яка за допомогою онлайн системи надає доступ до азартних ігор з порушенням вимог цього Закону, зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої онлайн системи азартних ігор.

2. Обмеження доступу до ресурсів в мережі Інтернет, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», здійснюється власником (володільцем) вебсайту та/або реєстрантом відповідного доменного імені та/або постачальником послуг хостингу на підставі рішення суду за позовом Уповноваженого органу.

 

3.Банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов’язані на вимогу Уповноваженого органу відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які за допомогою онлайн систем надають доступ до азартних ігор на території України без наявності відповідної ліцензії.

 

 

4.Порядок направлення та виконання вимог, зазначених в частині третій цієї статті, встановлюється Національним банком України за погодженням з Уповноваженим органом.

Закон України «Про телекомунікації»

 

 

Стаття 39. Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій.

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:

18³) обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Стаття 39. Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій.

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:

 

Залишити в поточній редакції.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                              А. Пятніков