Лист № 05/1-3 від 17.01.2022 щодо припинення порушення законодавства з боку КП «КТТУ» відносно ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП»

Вихідні реквізити
Вих. № 05/1-3 від 17.01.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація
Краматорська міська рада

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Голові Донецької обласної державної адміністрації,

керівнику обласної військово-цивільної адміністрації

КИРИЛЕНКУ П.О.

 

Голові Краматорської міської ради

ГОНЧАРЕНКУ О.В.

 

Копія:

Директору КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»

ТАТЬЯНКУ А.В.

Вих. № 05/1-3

від 17.01.2022

 

Щодо усунення порушення

відносно ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від нашого учасника – ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» (код ЄДРПОУ 37944317, Донецька область, м. Краматорськ) з інформацією про порушення КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), інших нормативно-правових актів, які регулюють питання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту. Зокрема, йдеться про невиконання законодавства в частині встановлення вартості періодичної плати за доступ до інфраструктури об’єкта транспорту, який використовується для розміщення електронних комунікаційних мереж для надання електронних комунікаційних послуг споживачам.

            В кінці 2021 року ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» отримало від КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» лист-пропозицію від 10.12.2021 № 37-07/1500 щодо підписання Протоколу узгодження договірної ціни по використанню опор по договору від 02.01.2019 № 19/0201-ВО/13 (далі – Протокол узгодження) за умовами якого вартість щомісячної оплати за користування 1 опорою зросте до 80 грн з ПДВ з 01 лютого 2022 року. КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» в цьому ж листі повідомило, що, у разі незгоди та не підписання ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» Протоколу узгодження до 15.01.2022, то, Договір буде вважатись достроково розірваним та товариство повинне буде здійснити демонтаж свого телекомунікаційного обладнання в присутності власника протягом 5 робочих днів.

ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» є оператором телекомунікацій, включене до Реєстру операторів, провайдерів НКРЗІ та надає послуги проводового доступу до Інтернету споживачам у м.Краматорськ Донецької області.

Відповідно до визначення, наданого у Законі про доступ, інфраструктура об’єкта транспорту – це виробничо-технологічні комплекси і споруди авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Особливості визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту визначені у статті 17 Закону про доступ та Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту, затвердженою наказом Міністерства інфраструктури України 25 лютого 2019 року № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2019 року за № 343/33314 (далі – Методика).

Відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 17 Закону про доступ, розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати, зокрема, за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць.

Таким чином, КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», з огляду на ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, ігноруючи вимоги Закону про доступ, фактично змушує оператора телекомунікацій (ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП») під загрозою припинення надання доступу та демонтажу його електронних комунікаційних мереж, підписати Протокол узгодження, встановивши вартість доступу у розмірі, значно вищому, аніж граничний розмір періодичної плати за доступ, встановлений законодавством.

Зазначаємо, що, в межах законодавства, ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП» у січні 2022 року звернулось до КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» з проханням привести умови договору від 02.01.2019 № 19/0201-ВО/13 та розмір щомісячної плати, встановленої цим договором, у відповідність до Закону про доступ.

Проте, на даному етапі власними силами, дане питання не може бути врегульоване, в т.ч. з огляду на погрози з боку КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» щодо демонтажу електронних комунікаційних мереж.

Враховуючи наведене, просимо вжити заходів щодо припинення порушення законодавства з боку КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» відносно оператора телекомунікацій – ТОВ «ІНТЕРНЕТ СХІД ГРУП», та не допустити незаконного демонтажу його електронних комунікаційних мереж, що матиме наслідком припинення надання послуг доступу до Інтернету споживачам м. Краматорськ Донецької області.

            Про результати розгляду нашого звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                           Олександр Савчук