Лист № 05 від 11.01.2018 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв'язку щодо ініціювання внесення змін до Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 05 від 11.01.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет ВРУ з питань інформатизації та зв’язку

                                                                                Голові Комітету Верховної Ради

                                   України з питань інформатизації

                            та зв'язку

Данченку О.І.

 

Копія: Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

 

 

 

 

Вих. № 05

від 11 січня 2018 р.

 

Щодо ініціювання внесення змін

до Закону про доступ

 

Шановний Олександре Івановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

З 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ).

На нашу думку, при застосуванні цього закону виникла необхідність внесення змін та доповнень, які уточнюватимуть окремі положення Закону про доступ, що обґрунтовуємо наступним.

1. Щодо зазначення у п.п. 1-5 частини сьомої статті 17 Закону про доступ про те, що граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу включають податок на додану вартість (ПДВ).

У 2017 році ІнАУ зверталась до Вашого Комітету з проханням надати роз’яснення щодо застосування цих положень Закону про доступ. Листом від 13.09.2017 № 04-21/14-471 (206793) нам надано роз’яснення, що «розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу в межах розмірів визначених Законом з урахуванням податку на додану вартість, якщо власник інфраструктури є платником цього податку».

Отже, з метою однакового застосування норм Закону про доступ, пропонуємо внести зміни до частини сьомої статті 17 Закону про доступ, зазначивши, що до граничних розмірів плати за доступ включено всі податки і збори, передбачені законодавством.

2. Щодо застосування граничних розмірів плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу, визначених частиною сьомою статті 17 Закону про доступ.

Наразі, процедури з розроблення, погодження та затвердження проектів Правил надання доступу до інфраструктури об’єктів доступу та Методик визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу ще тривають, а в окремих випадках має місце і гальмування цього процесу. Наприклад, Міністерством інфраструктури України навіть ще не розроблено та не розпочато громадське обговорення проектів цих нормативно-правових актів.

Враховуючи це, окремі власники (володільці) інфраструктури об’єктів доступу намагаються встановити занадто високі розміри плати за доступ (тарифи), і, в переважній більшості, без будь-якого економічного обґрунтування.

Тому, пропонуємо статтю 17 Закону про доступ доповнити новою частиною 10, виклавши у редакції: «10. До затвердження методик визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу, оплата за доступ здійснюється на договірних засадах, погоджених між власником та замовником, але не повинна перевищувати граничних розмірів визначених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

3. Наразі, з прийняттям Закону про доступ, залишається актуальною проблема доступу до інфраструктури об’єктів, які перебувають у власності ОСББ, для розташування технічних засобів телекомунікацій. На жаль, є непоодинокими випадки, коли представники (керівники) ОСББ, керуючись власним статутом та рішенням загальних зборів ОСББ, повністю ігнорують вимоги законодавства, які регулюють діяльність у інших сферах господарювання.

Тому, з метою однозначного застосування, в т.ч. і ОСББ, вимог Закону про доступ, пропонуємо підпункт 1) частини першої статті 3 Закону про доступ після словосполучення «власниками інфраструктури об’єкта доступу» доповнити словосполученням: «включаючи об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку», а далі – по тексту.

4. У підпункті 1 частини другої статті 16 Закону про доступ встановлено, що для укладення договору з доступу замовник, до письмового звернення, додає два примірники документів, зокрема, проектної документації з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу).

Використовуючи слово «фотокопія», окремі представники замовників, з метою створення перепон у доступі до інфраструктури об’єкта доступу, починають вимагати від замовника копію (фотокопію) документу, завірену нотаріально або, у буквальному розумінні, шляхом перефотографування документу. Звісно, така вимога не відповідає Закону про доступ, проте, для однозначного розуміння та застосування сторонами норми Закону про доступ, пропонуємо, у підпункті 1 частини другої статті 16 Закону про доступ слово «фотокопії» замінити на слово «копії».

Враховуючи вищенаведене та керуючись правом, наданим Вашому Комітету статтею 15 Закону України «Про Комітети Верховної Ради України», просимо розробити та внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» із питань, викладених у даному листі.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                       О. Федієнко