Лист № 04 від 21.01.2020 ДРС щодо відмови у погодженні проекту рішення НКРЗІ від 02.01.2020 № 3

Вихідні реквізити
Вих. № 04 від 21.01.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

МІРОШНІЧЕНКУ О.М.

 

Копія: Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 04

від 21 січня 2020 року

 

Щодо відмови у погодженні проекту рішення НКРЗІ

 

Шановний Олегу Миколайовичу!

02 січня 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) прийняте рішення № 3 про скасування власного рішення від 21.12.2019 № 616 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» та, з цього питання, схвалено новий проект рішення «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (далі – проект рішення).

Рішення НКРЗІ від 02.01.2020 № 3 направлено на повторне погодження до заінтересованих державних органів.

ІнАУ, у ході проведення громадського обговорення проекту рішення, подавала свої зауваження та пропозиції, які, в більшості, враховані. Проте, залишились не врахованими наступні положення, які, на наш погляд, можуть бути обтяжливими для операторів, провайдерів телекомунікацій та такими, що не ґрунтуються на положеннях законодавства.

1. Щодо проекту Форми звітності 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» (далі – проект Форми звітності 3-К (квартальна) та проекту Інструкції щодо заповнення Форми звітності 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» (далі – проект Інструкції).

Пунктом 6 проекту Інструкції пропонується, що при заповненні рядку 1003 «Середньооблікова кількість штатних працівників (у цілих числах)» оператор, провайдер телекомунікацій повинен зазначити «кількість штатних працівників, уключаючи…, а також фізичних осіб-підприємців».

Вважаємо зазначену пропозицію НКРЗІ (доповнення вимогою подавати до звітності показники про фізичних осіб-підприємців) необґрунтованою, неправомірною, а також такою, що призведе до прямого втручання в господарську діяльність як операторів, провайдерів телекомунікацій, які подають звітність, так і фізичних осіб-підприємців, про яких така інформація повинна надаватися. Крім того, положення цієї пропозиції НКРЗІ виписано нечітко та незрозуміло, тобто, які саме відносини і про яких саме «фізичних осіб-підприємців» повинні зазначатись відомості при заповненні рядку «1003» у Формі звітності 3-К (квартальна).

Отже, пропозиція НКРЗІ про доповнення виразом «а також фізичних осіб- підприємців», про що зазначено у пункті 6 проекту Інструкції, підлягає виключенню.

 

2. Щодо проекту Форми звітності 6-К (квартальна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» (далі – проект Форми звітності 6-К (квартальна)) та проекту Інструкції щодо заповнення форми звітності 6-К (квартальна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» (далі – проект Інструкції).

Відповідно до чинного рішення НКРЗІ, оператори, провайдери телекомунікацій заповнюють звітність «Форми звітності № 6-Р (річна), тобто, з періодичністю подання – 1 раз на рік.

НКРЗІ, без обґрунтування причин та підстав, пропонує змінити періодичність подачі цієї звітності з річної на квартальну.

Пропозиція: залишити періодичність подання звітності за Формою звітності 6-Р (Річна) з терміном подання – 1 раз на рік.

У зв’язку з цим, відповідні зміни пропонується внести до проекту рішення, де пропонується затвердити перелік форм звітності операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Вважаємо, що зініційовані у проекті рішення НКРЗІ зміни до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, а саме, щодо зобов’язання операторів, провайдерів телекомунікацій у рядку 1003 «Середньооблікова кількість штатних працівників (у цілих числах)» Форми звітності 3-К (квартальна) зазначати дані про фізичних осіб-підприємців та зміни періодичності подачі звітності за Формою звітності № 6-Р (річна) не відповідають принципам державної регуляторної політики щодо доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, закріпленим у статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», одним із принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, що передбачає, зокрема, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями. Статтею 9 вказаного Закону також визначено, що за результатами розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо відмовити у погодженні проекту рішення НКРЗІ від 02.01.2020 № 3 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», оскільки НКРЗІ не враховано зауваження та пропозиції ІнАУ.

 

Додаток: копія листа ІнАУ від 21.11.2019 № 255.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                       А. Пятніков